Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Tiện ích bổ sung là các ứng dụng tuỳ chỉnh, tích hợp với các ứng dụng của Google Workspace.

Tạo trong thời gian chạy bất kỳ

Bạn có thể phát triển các tiện ích bổ sung bằng cơ sở hạ tầng lưu trữ ưu tiên, chuỗi công cụ phát triển, hệ thống kiểm soát nguồn, ngôn ngữ mã hoá và thư viện mã.

Các tiện ích bổ sung Google Workspace được tích hợp trong mọi thời gian chạy cần trả về JSON được định dạng chính xác để giao diện hiển thị dưới dạng thẻ. Sau đó, bạn có thể sử dụng API Tiện ích bổ sung của Google Workspace để tạo và quản lý các hoạt động triển khai tiện ích bổ sung.

Tích hợp trong Google Apps Script

Tài liệu này giải thích cách tạo và triển khai Tiện ích bổ sung của Google Workspace trong mọi thời gian chạy. Để tạo và triển khai tiện ích bổ sung trong Google Apps Script, hãy xem tài liệu về Apps Script.

Google Workspace Add-ons API

Khi dùng API Tiện ích bổ sung của Google Workspace, bạn có thể:

  • Tự động hoá quy trình kiểm thử và triển khai.
  • Thực hiện các tác vụ trong nền bằng dịch vụ lưu trữ của tiện ích bổ sung.
  • Tạo và quản lý quá trình triển khai bằng các công cụ dòng lệnh.
  • Quản lý quyền triển khai của các tài khoản dịch vụ hoặc người dùng thông thường có các quyền Cloud IAM chi tiết.

Để biết thêm thông tin về API Tiện ích bổ sung của Google Workspace, vui lòng xem Tài liệu tham khảo.

Thử bắt đầu nhanh

Để xem nhanh cách hoạt động của quá trình tạo tiện ích bổ sung trong bất kỳ thời gian chạy nào, hãy thử hướng dẫn bắt đầu nhanh trong 5 phút này.

Bạn muốn xem cách hoạt động của các tiện ích bổ sung của Google Workspace?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp các video về các mẹo, thủ thuật và những tính năng mới nhất.