สร้างทรัพยากรของบุคคลที่สามจากเมนู @

หน้านี้อธิบายวิธีสร้างส่วนเสริม Google Workspace ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Google เอกสารสร้างทรัพยากรต่างๆ ในบริการของบุคคลที่สามจากใน Google เอกสารได้ เช่น เคสขอรับความช่วยเหลือหรืองานในโปรเจ็กต์

เมื่อใช้ส่วนเสริมของ Google Workspace คุณจะเพิ่มบริการลงในเมนู @ ในเอกสารได้ ส่วนเสริมจะเพิ่มรายการเมนูที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างทรัพยากรในบริการของคุณผ่านกล่องโต้ตอบของแบบฟอร์มในเอกสารได้

วิธีที่ผู้ใช้สร้างทรัพยากร

หากต้องการสร้างทรัพยากรในบริการจากภายในเอกสารใน Google เอกสาร ผู้ใช้พิมพ์ @ ในเอกสาร และเลือกบริการจากเมนู @ ดังนี้

ผู้ใช้ดูตัวอย่างการ์ด

เมื่อผู้ใช้พิมพ์ @ ในเอกสารและเลือกบริการของคุณ คุณจะแสดงแก่ผู้ใช้ผ่านการ์ดที่มีอินพุตแบบฟอร์มที่ผู้ใช้ต้องใช้ในการสร้างทรัพยากร หลังจากที่ผู้ใช้ส่งแบบฟอร์มการสร้างทรัพยากรแล้ว ส่วนเสริมควรสร้างทรัพยากรในบริการและสร้าง URL ที่ชี้ไปยังทรัพยากรดังกล่าว

ส่วนเสริมจะแทรกชิปลงในเอกสารสำหรับทรัพยากรที่สร้างขึ้น เมื่อผู้ใช้กดตัวชี้เหนือชิปนี้ ระบบจะเรียกใช้ทริกเกอร์การแสดงตัวอย่างลิงก์ที่เกี่ยวข้องของส่วนเสริม ตรวจสอบว่าส่วนเสริมแทรกชิปที่มีรูปแบบลิงก์ที่ทริกเกอร์ตัวอย่างลิงก์รองรับ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Apps Script

 • ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่รองรับตัวอย่างลิงก์สำหรับรูปแบบลิงก์สำหรับทรัพยากรที่ผู้ใช้สร้าง หากต้องการสร้างส่วนเสริมที่มีการแสดงตัวอย่างลิงก์ โปรดดูแสดงตัวอย่างลิงก์ที่มีชิปอัจฉริยะ

Node.js

 • ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่รองรับตัวอย่างลิงก์สำหรับรูปแบบลิงก์สำหรับทรัพยากรที่ผู้ใช้สร้าง หากต้องการสร้างส่วนเสริมที่มีการแสดงตัวอย่างลิงก์ โปรดดูแสดงตัวอย่างลิงก์ที่มีชิปอัจฉริยะ

Python

 • ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่รองรับตัวอย่างลิงก์สำหรับรูปแบบลิงก์สำหรับทรัพยากรที่ผู้ใช้สร้าง หากต้องการสร้างส่วนเสริมที่มีการแสดงตัวอย่างลิงก์ โปรดดูแสดงตัวอย่างลิงก์ที่มีชิปอัจฉริยะ

Java

 • ส่วนเสริมของ Google Workspace ที่รองรับตัวอย่างลิงก์สำหรับรูปแบบลิงก์สำหรับทรัพยากรที่ผู้ใช้สร้าง หากต้องการสร้างส่วนเสริมที่มีการแสดงตัวอย่างลิงก์ โปรดดูแสดงตัวอย่างลิงก์ที่มีชิปอัจฉริยะ

ตั้งค่าการสร้างทรัพยากรสำหรับส่วนเสริม

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าการสร้างทรัพยากรสำหรับส่วนเสริม ซึ่งรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กำหนดค่าการสร้างทรัพยากรในทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้หรือไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม
 2. สร้างการ์ดแบบฟอร์มที่ผู้ใช้ต้องใช้เพื่อสร้างทรัพยากรภายในบริการ
 3. จัดการการส่งแบบฟอร์มเพื่อให้ฟังก์ชันที่สร้างทรัพยากรทำงานเมื่อผู้ใช้ส่งแบบฟอร์ม

กำหนดค่าการสร้างทรัพยากร

ในการกำหนดค่าการสร้างทรัพยากร ให้ระบุส่วนและช่องต่อไปนี้ในทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้หรือไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม

 1. ในส่วน addOns ในช่อง docs ให้ใช้ทริกเกอร์ createActionTriggers ที่มี runFunction (คุณจะกำหนดฟังก์ชันนี้ในส่วนสร้างการ์ดแบบฟอร์มต่อไปนี้)

  หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับช่องที่คุณระบุในทริกเกอร์ createActionTriggers ได้ โปรดดูเอกสารอ้างอิงสำหรับไฟล์ Manifest ของ Apps Script หรือทรัพยากรการติดตั้งใช้งานสำหรับรันไทม์อื่นๆ

 2. ในช่อง oauthScopes ให้เพิ่มขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate เพื่อให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์ส่วนเสริมในการสร้างทรัพยากรได้ กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ ขอบเขตนี้ช่วยให้ส่วนเสริมอ่านข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งไปยังแบบฟอร์มการสร้างทรัพยากรและแทรกชิปอัจฉริยะลงในเอกสารโดยอิงตามข้อมูลนั้นได้

โปรดดูตัวอย่างในส่วน addons ของทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้ที่กำหนดค่าการสร้างทรัพยากรสำหรับบริการเคสขอรับความช่วยเหลือต่อไปนี้

{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    ...
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "createCaseInputCard",
     "logoUrl": "https://www.example.com/images/case.png"
    }
   ]
  }
 }
}

ในตัวอย่างนี้ ส่วนเสริม Google Workspace ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเคสขอรับความช่วยเหลือได้ ทริกเกอร์ createActionTriggers แต่ละรายการต้องมีช่องต่อไปนี้

 • รหัสที่ไม่ซ้ำกัน
 • ป้ายกำกับข้อความที่ปรากฏในเมนู @ ของเอกสาร
 • URL โลโก้ที่ชี้ไปยังไอคอน ซึ่งปรากฏถัดจากข้อความป้ายกำกับในเมนู @
 • ฟังก์ชันเรียกกลับที่อ้างอิงฟังก์ชัน Apps Script หรือปลายทาง HTTP ที่แสดงผลการ์ด

สร้างการ์ดแบบฟอร์ม

หากต้องการสร้างทรัพยากรในบริการจากเมนู @ เอกสาร คุณต้องใช้ฟังก์ชันใดๆ ที่ระบุไว้ในออบเจ็กต์ createActionTriggers

เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับรายการในเมนู ทริกเกอร์ createActionTriggers ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มทำงานและฟังก์ชันเรียกกลับจะแสดงการ์ดที่มีอินพุตแบบฟอร์มสำหรับการสร้างทรัพยากร

องค์ประกอบและการดำเนินการที่รองรับ

ในการสร้างอินเทอร์เฟซของการ์ด คุณสามารถใช้วิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลและอินพุตที่ผู้ใช้ต้องการสำหรับสร้างทรัพยากร วิดเจ็ตและการดำเนินการของส่วนเสริม Google Workspace ส่วนใหญ่จะใช้งานได้โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

 • ไม่รองรับส่วนท้ายของการ์ด
 • ระบบไม่รองรับการแจ้งเตือน
 • สําหรับการนําทางจะรองรับเฉพาะการนําทางใน updateCard เท่านั้น

ตัวอย่างการ์ดที่มีการป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงฟังก์ชันการเรียกกลับของ Apps Script ที่แสดงการ์ดเมื่อผู้ใช้เลือกสร้างเคสขอรับความช่วยเหลือจากเมนู @

Apps Script

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader = CardService.newCardHeader()
  .setTitle('Create a support case')

 const cardSectionTextInput1 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('name')
  .setTitle('Name')
  .setMultiline(false);

 const cardSectionTextInput2 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('description')
  .setTitle('Description')
  .setMultiline(true);

 const cardSectionSelectionInput1 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('priority')
  .setTitle('Priority')
  .setType(CardService.SelectionInputType.DROPDOWN)
  .addItem('P0', 'P0', false)
  .addItem('P1', 'P1', false)
  .addItem('P2', 'P2', false)
  .addItem('P3', 'P3', false);

 const cardSectionSelectionInput2 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('impact')
  .setTitle('Impact')
  .setType(CardService.SelectionInputType.CHECK_BOX)
  .addItem('Blocks a critical customer operation', 'Blocks a critical customer operation', false);

 const cardSectionButtonListButtonAction = CardService.newAction()
  .setPersistValues(true)
  .setFunctionName('submitCaseCreationForm')
  .setParameters({});

 const cardSectionButtonListButton = CardService.newTextButton()
  .setText('Create')
  .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.TEXT)
  .setOnClickAction(cardSectionButtonListButtonAction);

 const cardSectionButtonList = CardService.newButtonSet()
  .addButton(cardSectionButtonListButton);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 const cardSection = CardService.newCardSection();
 if (errors?.name) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput2);
 cardSection.addWidget(cardSectionButtonList);

 const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(cardHeader)
  .addSection(cardSection)
  .build();

 if (isUpdate) {
  return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNavigation(CardService.newNavigation().updateCard(card))
   .build();
 } else {
  return card;
 }
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader1 = {
  title: "Create a support case"
 };

 const cardSection1TextInput1 = {
  textInput: {
   name: "name",
   label: "Name"
  }
 };

 const cardSection1TextInput2 = {
  textInput: {
   name: "description",
   label: "Description",
   type: "MULTIPLE_LINE"
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput1 = {
  selectionInput: {
   name: "priority",
   label: "Priority",
   type: "DROPDOWN",
   items: [{
    text: "P0",
    value: "P0"
   }, {
    text: "P1",
    value: "P1"
   }, {
    text: "P2",
    value: "P2"
   }, {
    text: "P3",
    value: "P3"
   }]
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput2 = {
  selectionInput: {
   name: "impact",
   label: "Impact",
   items: [{
    text: "Blocks a critical customer operation",
    value: "Blocks a critical customer operation"
   }]
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1Action1 = {
  function: process.env.URL,
  parameters: [
   {
    key: "submitCaseCreationForm",
    value: true
   }
  ],
  persistValues: true
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1 = {
  text: "Create",
  onClick: {
   action: cardSection1ButtonList1Button1Action1
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1 = {
  buttonList: {
   buttons: [cardSection1ButtonList1Button1]
  }
 };

 // Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
 const cardSection1 = [];
 if (errors?.name) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput2);
 cardSection1.push(cardSection1ButtonList1);

 const card = {
  header: cardHeader1,
  sections: [{
   widgets: cardSection1
  }]
 };

 if (isUpdate) {
  return {
   renderActions: {
    action: {
     navigations: [{
      updateCard: card
     }]
    }
   }
  };
 } else {
  return {
   action: {
    navigations: [{
     pushCard: card
    }]
   }
  };
 }
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def create_case_input_card(event, errors = {}, isUpdate = False):
  """Produces a support case creation form card.
  Args:
   event: The event object.
   errors: An optional dict of per-field error messages.
   isUpdate: Whether to return the form as an update card navigation.
  Returns:
   The resulting card or action response.
  """
  card_header1 = {
    "title": "Create a support case"
  }

  card_section1_text_input1 = {
    "textInput": {
      "name": "name",
      "label": "Name"
    }
  }

  card_section1_text_input2 = {
    "textInput": {
      "name": "description",
      "label": "Description",
      "type": "MULTIPLE_LINE"
    }
  }

  card_section1_selection_input1 = {
    "selectionInput": {
      "name": "priority",
      "label": "Priority",
      "type": "DROPDOWN",
      "items": [{
        "text": "P0",
        "value": "P0"
      }, {
        "text": "P1",
        "value": "P1"
      }, {
        "text": "P2",
        "value": "P2"
      }, {
        "text": "P3",
        "value": "P3"
      }]
    }
  }

  card_section1_selection_input2 = {
    "selectionInput": {
      "name": "impact",
      "label": "Impact",
      "items": [{
        "text": "Blocks a critical customer operation",
        "value": "Blocks a critical customer operation"
      }]
    }
  }

  card_section1_button_list1_button1_action1 = {
    "function": os.environ["URL"],
    "parameters": [
    {
      "key": "submitCaseCreationForm",
      "value": True
    }
    ],
    "persistValues": True
  }

  card_section1_button_list1_button1 = {
    "text": "Create",
    "onClick": {
      "action": card_section1_button_list1_button1_action1
    }
  }

  card_section1_button_list1 = {
    "buttonList": {
      "buttons": [card_section1_button_list1_button1]
    }
  }

  # Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
  card_section1 = []
  if "name" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["name"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input1)
  if "description" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["description"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input2)
  if "priority" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["priority"]))
  card_section1.append(card_section1_selection_input1)
  if "impact" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["impact"]))

  card_section1.append(card_section1_selection_input2)
  card_section1.append(card_section1_button_list1)

  card = {
    "header": card_header1,
    "sections": [{
      "widgets": card_section1
    }]
  }

  if isUpdate:
    return {
      "renderActions": {
        "action": {
            "navigations": [{
            "updateCard": card
          }]
        }
      }
    }
  else:
    return {
      "action": {
        "navigations": [{
          "pushCard": card
        }]
      }
    }

Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Produces a support case creation form.
 * 
 * @param event The event object.
 * @param errors A map of per-field error messages.
 * @param isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return The resulting card or action response.
 */
JsonObject createCaseInputCard(JsonObject event, Map<String, String> errors, boolean isUpdate) {
 JsonObject cardHeader = new JsonObject();
 cardHeader.add("title", new JsonPrimitive("Create a support case"));

 JsonObject cardSectionTextInput1 = new JsonObject();
 cardSectionTextInput1.add("name", new JsonPrimitive("name"));
 cardSectionTextInput1.add("label", new JsonPrimitive("Name"));

 JsonObject cardSectionTextInput1Widget = new JsonObject();
 cardSectionTextInput1Widget.add("textInput", cardSectionTextInput1);

 JsonObject cardSectionTextInput2 = new JsonObject();
 cardSectionTextInput2.add("name", new JsonPrimitive("description"));
 cardSectionTextInput2.add("label", new JsonPrimitive("Description"));
 cardSectionTextInput2.add("type", new JsonPrimitive("MULTIPLE_LINE"));

 JsonObject cardSectionTextInput2Widget = new JsonObject();
 cardSectionTextInput2Widget.add("textInput", cardSectionTextInput2);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem1 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("text", new JsonPrimitive("P0"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("value", new JsonPrimitive("P0"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem2 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("text", new JsonPrimitive("P1"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("value", new JsonPrimitive("P1"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem3 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("text", new JsonPrimitive("P2"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("value", new JsonPrimitive("P2"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem4 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("text", new JsonPrimitive("P3"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("value", new JsonPrimitive("P3"));

 JsonArray cardSectionSelectionInput1Items = new JsonArray();
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem1);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem2);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem3);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem4);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1.add("name", new JsonPrimitive("priority"));
 cardSectionSelectionInput1.add("label", new JsonPrimitive("Priority"));
 cardSectionSelectionInput1.add("type", new JsonPrimitive("DROPDOWN"));
 cardSectionSelectionInput1.add("items", cardSectionSelectionInput1Items);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1Widget = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput1);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2ItemsItem = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("text", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));
 cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("value", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));

 JsonArray cardSectionSelectionInput2Items = new JsonArray();
 cardSectionSelectionInput2Items.add(cardSectionSelectionInput2ItemsItem);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2.add("name", new JsonPrimitive("impact"));
 cardSectionSelectionInput2.add("label", new JsonPrimitive("Impact"));
 cardSectionSelectionInput2.add("items", cardSectionSelectionInput2Items);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2Widget = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput2);

 JsonObject cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("key", new JsonPrimitive("submitCaseCreationForm"));
 cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("value", new JsonPrimitive(true));

 JsonArray cardSectionButtonListButtonActionParameters = new JsonArray();
 cardSectionButtonListButtonActionParameters.add(cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter);

 JsonObject cardSectionButtonListButtonAction = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonAction.add("function", new JsonPrimitive(System.getenv().get("URL")));
 cardSectionButtonListButtonAction.add("parameters", cardSectionButtonListButtonActionParameters);
 cardSectionButtonListButtonAction.add("persistValues", new JsonPrimitive(true));

 JsonObject cardSectionButtonListButtonOnCLick = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonOnCLick.add("action", cardSectionButtonListButtonAction);

 JsonObject cardSectionButtonListButton = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButton.add("text", new JsonPrimitive("Create"));
 cardSectionButtonListButton.add("onClick", cardSectionButtonListButtonOnCLick);

 JsonArray cardSectionButtonListButtons = new JsonArray();
 cardSectionButtonListButtons.add(cardSectionButtonListButton);

 JsonObject cardSectionButtonList = new JsonObject();
 cardSectionButtonList.add("buttons", cardSectionButtonListButtons);

 JsonObject cardSectionButtonListWidget = new JsonObject();
 cardSectionButtonListWidget.add("buttonList", cardSectionButtonList);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 JsonArray cardSection = new JsonArray();
 if (errors.containsKey("name")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("name").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionTextInput1Widget);
 if (errors.containsKey("description")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("description").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionTextInput2Widget);
 if (errors.containsKey("priority")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("priority").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionSelectionInput1Widget);
 if (errors.containsKey("impact")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("impact").toString()));
 }

 cardSection.add(cardSectionSelectionInput2Widget);
 cardSection.add(cardSectionButtonListWidget);

 JsonObject cardSectionWidgets = new JsonObject();
 cardSectionWidgets.add("widgets", cardSection);

 JsonArray sections = new JsonArray();
 sections.add(cardSectionWidgets);

 JsonObject card = new JsonObject();
 card.add("header", cardHeader);
 card.add("sections", sections);

 JsonObject navigation = new JsonObject();
 if (isUpdate) {
  navigation.add("updateCard", card);
 } else {
  navigation.add("pushCard", card);
 }

 JsonArray navigations = new JsonArray();
 navigations.add(navigation);

 JsonObject action = new JsonObject();
 action.add("navigations", navigations);

 JsonObject renderActions = new JsonObject();
 renderActions.add("action", action);

 if (!isUpdate) {
  return renderActions;
 }

 JsonObject update = new JsonObject();
 update.add("renderActions", renderActions);

 return update;
}

ฟังก์ชัน createCaseInputCard จะแสดงผลการ์ดต่อไปนี้

การ์ดที่มีอินพุตแบบฟอร์ม

การ์ดนี้ประกอบด้วยการป้อนข้อความ เมนูแบบเลื่อนลง และช่องทำเครื่องหมาย นอกจากนี้ยังมีปุ่มข้อความที่มีการดำเนินการ onClick ซึ่งเรียกใช้ฟังก์ชันอื่นเพื่อจัดการการส่งแบบฟอร์มการสร้างด้วย

หลังจากที่ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มและคลิกสร้าง ส่วนเสริมจะส่งอินพุตแบบฟอร์มไปยังฟังก์ชันonClick ที่เรียกว่า submitCaseCreationForm ในตัวอย่าง ซึ่งส่วนเสริมจะตรวจสอบอินพุตและใช้ในการสร้างทรัพยากรในบริการของบุคคลที่สามได้

จัดการการส่งแบบฟอร์ม

หลังจากที่ผู้ใช้ส่งแบบฟอร์มการสร้างแล้ว ฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ onClick จะทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ส่วนเสริมควรจัดการกับทั้งการส่งแบบฟอร์มที่ประสบความสำเร็จและผิดพลาด

จัดการการสร้างทรัพยากรที่สำเร็จ

ฟังก์ชัน onClick ของส่วนเสริมควรสร้างทรัพยากรในบริการของบุคคลที่สาม และสร้าง URL ที่ชี้ไปยังทรัพยากรดังกล่าว

หากต้องการสื่อสาร URL ของทรัพยากรกลับไปยังเอกสารเพื่อสร้างชิป ฟังก์ชัน onClick ควรแสดงผล SubmitFormResponse ที่มีอาร์เรย์แบบหนึ่งองค์ประกอบใน renderActions.action.links ที่ชี้ไปยังลิงก์ ชื่อลิงก์ควรแสดงถึงชื่อของทรัพยากรที่สร้างขึ้น และ URL ควรชี้ไปยังทรัพยากรดังกล่าว

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง SubmitFormResponse สำหรับทรัพยากรที่สร้างขึ้น

Apps Script

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def create_link_render_action(title, url):
  """Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  Args:
   title: The title of the link to insert.
   url: The URL of the link to insert.
  Returns:
   The resulting submit form response.
  """
  return {
    "renderActions": {
      "action": {
        "links": [{
          "title": title,
          "url": url
        }]
      }
    }
  }

Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param title The title of the link to insert.
 * @param url The URL of the link to insert.
 * @return The resulting submit form response.
 */
JsonObject createLinkRenderAction(String title, String url) {
 JsonObject link = new JsonObject();
 link.add("title", new JsonPrimitive(title));
 link.add("url", new JsonPrimitive(url));

 JsonArray links = new JsonArray();
 links.add(link);

 JsonObject action = new JsonObject();
 action.add("links", links);

 JsonObject renderActions = new JsonObject();
 renderActions.add("action", action);

 JsonObject linkRenderAction = new JsonObject();
 linkRenderAction.add("renderActions", renderActions);

 return linkRenderAction;
}

หลังจากแสดงผล SubmitFormResponse แล้ว กล่องโต้ตอบโมดัลจะปิดลงและส่วนเสริมจะแทรกชิปลงในเอกสาร เมื่อผู้ใช้กดตัวชี้เหนือชิปนี้ ระบบจะเรียกใช้ทริกเกอร์ตัวอย่างลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบว่าส่วนเสริมไม่ได้แทรกชิปที่มีรูปแบบลิงก์ที่ทริกเกอร์การแสดงตัวอย่างลิงก์ไม่รองรับ

จัดการข้อผิดพลาด

หากผู้ใช้พยายามส่งแบบฟอร์มที่มีช่องไม่ถูกต้อง แทนที่จะแสดงผล SubmitFormResponse พร้อมลิงก์ ส่วนเสริมควรแสดงผลการดำเนินการที่แสดงข้อผิดพลาดโดยใช้การไปยังส่วนต่างๆ ของ updateCard ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เห็นสิ่งที่ผิด แล้วลองอีกครั้ง ดู updateCard(card) สำหรับ Apps Script และ updateCard สำหรับรันไทม์อื่นๆ ระบบไม่รองรับการแจ้งเตือนและการนำทาง pushCard

ตัวอย่างการจัดการข้อผิดพลาด

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงโค้ดที่เรียกใช้เมื่อผู้ใช้ส่งแบบฟอร์ม หากข้อมูลที่ป้อนไม่ถูกต้อง การ์ดจะอัปเดตและแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากอินพุตถูกต้อง ส่วนเสริมจะแสดงผล SubmitFormResponse พร้อมลิงก์ไปยังทรัพยากรที่สร้างขึ้น

Apps Script

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.formInput.name,
  description: event.formInput.description,
  priority: event.formInput.priority,
  impact: !!event.formInput.impact,
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = 'https://example.com/support/cases/?' + generateQuery(caseDetails);
  return createLinkRenderAction(title, url);
 }
}

/**
* Build a query path with URL parameters.
*
* @param {!Map} parameters A map with the URL parameters.
* @return {!string} The resulting query path.
*/
function generateQuery(parameters) {
 return Object.entries(parameters).flatMap(([k, v]) =>
  Array.isArray(v) ? v.map(e => `${k}=${encodeURIComponent(e)}`) : `${k}=${encodeURIComponent(v)}`
 ).join("&");
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.commonEventObject.formInputs?.name?.stringInputs?.value[0],
  description: event.commonEventObject.formInputs?.description?.stringInputs?.value[0],
  priority: event.commonEventObject.formInputs?.priority?.stringInputs?.value[0],
  impact: !!event.commonEventObject.formInputs?.impact?.stringInputs?.value[0],
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = new URL('https://example.com/support/cases/');
  for (const [key, value] of Object.entries(caseDetails)) {
   url.searchParams.append(key, value);
  }
  return createLinkRenderAction(title, url.href);
 }
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def submit_case_creation_form(event):
  """Submits the creation form.

  If valid, returns a render action that inserts a new link
  into the document. If invalid, returns an update card navigation that
  re-renders the creation form with error messages.
  Args:
   event: The event object with form input values.
  Returns:
   The resulting response.
  """
  formInputs = event["commonEventObject"]["formInputs"] if "formInputs" in event["commonEventObject"] else None
  case_details = {
    "name": None,
    "description": None,
    "priority": None,
    "impact": None,
  }
  if formInputs is not None:
    case_details["name"] = formInputs["name"]["stringInputs"]["value"][0] if "name" in formInputs else None
    case_details["description"] = formInputs["description"]["stringInputs"]["value"][0] if "description" in formInputs else None
    case_details["priority"] = formInputs["priority"]["stringInputs"]["value"][0] if "priority" in formInputs else None
    case_details["impact"] = formInputs["impact"]["stringInputs"]["value"][0] if "impact" in formInputs else False

  errors = validate_form_inputs(case_details)
  if len(errors) > 0:
    return create_case_input_card(event, errors, True) # Update mode
  else:
    title = f'Case {case_details["name"]}'
    # Adds the case details as parameters to the generated link URL.
    url = "https://example.com/support/cases/?" + urlencode(case_details)
    return create_link_render_action(title, url)

Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param event The event object with form input values.
 * @return The resulting response.
 */
JsonObject submitCaseCreationForm(JsonObject event) throws Exception {
 JsonObject formInputs = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("formInputs");
 Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
 if (formInputs != null) {
  if (formInputs.has("name")) {
   caseDetails.put("name", formInputs.getAsJsonObject("name").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("description")) {
   caseDetails.put("description", formInputs.getAsJsonObject("description").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("priority")) {
   caseDetails.put("priority", formInputs.getAsJsonObject("priority").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("impact")) {
   caseDetails.put("impact", formInputs.getAsJsonObject("impact").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
 }

 Map<String, String> errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (errors.size() > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  String title = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  URIBuilder uriBuilder = new URIBuilder("https://example.com/support/cases/");
  for (String caseDetailKey : caseDetails.keySet()) {
   uriBuilder.addParameter(caseDetailKey, caseDetails.get(caseDetailKey));
  }
  return createLinkRenderAction(title, uriBuilder.build().toURL().toString());
 }
}

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้จะตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตแบบฟอร์มและสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับอินพุตที่ไม่ถูกต้อง

Apps Script

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (!caseDetails.name) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (!caseDetails.description) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (!caseDetails.priority) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && caseDetails.priority !== 'P0' && caseDetails.priority !== 'P1') {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return CardService.newTextParagraph()
  .setText('<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>');
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (caseDetails.name === undefined) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (caseDetails.description === undefined) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (caseDetails.priority === undefined) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && !(['P0', 'P1']).includes(caseDetails.priority)) {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return {
  textParagraph: {
   text: '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>'
  }
 }
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def validate_form_inputs(case_details):
  """Validates case creation form input values.
  Args:
   case_details: The values of each form input submitted by the user.
  Returns:
   A dict from field name to error message. An empty object represents a valid form submission.
  """
  errors = {}
  if case_details["name"] is None:
    errors["name"] = "You must provide a name"
  if case_details["description"] is None:
    errors["description"] = "You must provide a description"
  if case_details["priority"] is None:
    errors["priority"] = "You must provide a priority"
  if case_details["impact"] is not None and case_details["priority"] not in ['P0', 'P1']:
    errors["impact"] = "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1"
  return errors


def create_error_text_paragraph(error_message):
  """Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  Args:
   error_essage: A description of input value error.
  Returns:
   The resulting text paragraph.
  """
  return {
    "textParagraph": {
      "text": '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + error_message + '</font>'
    }
  }

Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
Map<String, String> validateFormInputs(Map<String, String> caseDetails) {
 Map<String, String> errors = new HashMap<String, String>();
 if (!caseDetails.containsKey("name")) {
  errors.put("name", "You must provide a name");
 }
 if (!caseDetails.containsKey("description")) {
  errors.put("description", "You must provide a description");
 }
 if (!caseDetails.containsKey("priority")) {
  errors.put("priority", "You must provide a priority");
 }
 if (caseDetails.containsKey("impact") && !Arrays.asList(new String[]{"P0", "P1"}).contains(caseDetails.get("priority"))) {
  errors.put("impact", "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1");
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param errorMessage A description of input value error.
 * @return The resulting text paragraph.
 */
JsonObject createErrorTextParagraph(String errorMessage) {
 JsonObject textParagraph = new JsonObject();
 textParagraph.add("text", new JsonPrimitive("<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> " + errorMessage + "</font>"));

 JsonObject textParagraphWidget = new JsonObject();
 textParagraphWidget.add("textParagraph", textParagraph);

 return textParagraphWidget;
}

ตัวอย่างทั้งหมด: ส่วนเสริมเคสขอรับความช่วยเหลือ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงส่วนเสริม Google Workspace ที่แสดงตัวอย่างลิงก์ไปยังเคสขอรับความช่วยเหลือของบริษัท และอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเคสขอรับความช่วยเหลือจากภายใน Google เอกสาร

ตัวอย่างจะดำเนินการดังนี้

 • สร้างการ์ดที่มีช่องของแบบฟอร์มเพื่อสร้างเคสขอรับความช่วยเหลือจากเมนูเอกสาร @
 • ตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตแบบฟอร์มและแสดงผลข้อความแสดงข้อผิดพลาดสําหรับอินพุตที่ไม่ถูกต้อง
 • แทรกชื่อเคสขอรับความช่วยเหลือที่สร้างขึ้นและลิงก์เป็นชิปอัจฉริยะในเอกสารของเอกสาร
 • แสดงตัวอย่างลิงก์ไปยังเคสขอรับความช่วยเหลือ เช่น https://www.example.com/support/cases/1234 ชิปอัจฉริยะแสดงไอคอน และการ์ดตัวอย่างจะมีชื่อเคส ลำดับความสำคัญ และคำอธิบาย

ทรัพยากรการทำให้ใช้งานได้

Apps Script

apps-script/3p-resources/appsscript.json
{
 "timeZone": "America/New_York",
 "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
 "runtimeVersion": "V8",
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Manage support cases",
   "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "caseLinkPreview",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     },
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "createCaseInputCard",
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ]
  }
 }
}

Node.js

Node/3p-resources/Deployment.json
{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Manage support cases",
   "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "$URL1",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     },
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "$URL2",
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ]
  }
 }
}

รหัส

Apps Script

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 * 
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * 
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
* Entry point for a support case link preview.
*
* @param {!Object} event The event object.
* @return {!Card} The resulting preview link card.
*/
function caseLinkPreview(event) {

 // If the event object URL matches a specified pattern for support case links.
 if (event.docs.matchedUrl.url) {

  // Uses the event object to parse the URL and identify the case details.
  const caseDetails = parseQuery(event.docs.matchedUrl.url);

  // Builds a preview card with the case name, and description
  const caseHeader = CardService.newCardHeader()
   .setTitle(`Case ${caseDetails["name"][0]}`);
  const caseDescription = CardService.newTextParagraph()
   .setText(caseDetails["description"][0]);

  // Returns the card.
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return CardService.newCardBuilder()
   .setHeader(caseHeader)
   .addSection(CardService.newCardSection().addWidget(caseDescription))
   .build();
 }
}

/**
* Extracts the URL parameters from the given URL.
*
* @param {!string} url The URL to parse.
* @return {!Map} A map with the extracted URL parameters.
*/
function parseQuery(url) {
 const query = url.split("?")[1];
 if (query) {
  return query.split("&")
  .reduce(function(o, e) {
   var temp = e.split("=");
   var key = temp[0].trim();
   var value = temp[1].trim();
   value = isNaN(value) ? value : Number(value);
   if (o[key]) {
    o[key].push(value);
   } else {
    o[key] = [value];
   }
   return o;
  }, {});
 }
 return null;
}/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader = CardService.newCardHeader()
  .setTitle('Create a support case')

 const cardSectionTextInput1 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('name')
  .setTitle('Name')
  .setMultiline(false);

 const cardSectionTextInput2 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('description')
  .setTitle('Description')
  .setMultiline(true);

 const cardSectionSelectionInput1 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('priority')
  .setTitle('Priority')
  .setType(CardService.SelectionInputType.DROPDOWN)
  .addItem('P0', 'P0', false)
  .addItem('P1', 'P1', false)
  .addItem('P2', 'P2', false)
  .addItem('P3', 'P3', false);

 const cardSectionSelectionInput2 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('impact')
  .setTitle('Impact')
  .setType(CardService.SelectionInputType.CHECK_BOX)
  .addItem('Blocks a critical customer operation', 'Blocks a critical customer operation', false);

 const cardSectionButtonListButtonAction = CardService.newAction()
  .setPersistValues(true)
  .setFunctionName('submitCaseCreationForm')
  .setParameters({});

 const cardSectionButtonListButton = CardService.newTextButton()
  .setText('Create')
  .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.TEXT)
  .setOnClickAction(cardSectionButtonListButtonAction);

 const cardSectionButtonList = CardService.newButtonSet()
  .addButton(cardSectionButtonListButton);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 const cardSection = CardService.newCardSection();
 if (errors?.name) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput2);
 cardSection.addWidget(cardSectionButtonList);

 const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(cardHeader)
  .addSection(cardSection)
  .build();

 if (isUpdate) {
  return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNavigation(CardService.newNavigation().updateCard(card))
   .build();
 } else {
  return card;
 }
}


/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.formInput.name,
  description: event.formInput.description,
  priority: event.formInput.priority,
  impact: !!event.formInput.impact,
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = 'https://example.com/support/cases/?' + generateQuery(caseDetails);
  return createLinkRenderAction(title, url);
 }
}

/**
* Build a query path with URL parameters.
*
* @param {!Map} parameters A map with the URL parameters.
* @return {!string} The resulting query path.
*/
function generateQuery(parameters) {
 return Object.entries(parameters).flatMap(([k, v]) =>
  Array.isArray(v) ? v.map(e => `${k}=${encodeURIComponent(e)}`) : `${k}=${encodeURIComponent(v)}`
 ).join("&");
}


/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (!caseDetails.name) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (!caseDetails.description) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (!caseDetails.priority) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && caseDetails.priority !== 'P0' && caseDetails.priority !== 'P1') {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return CardService.newTextParagraph()
  .setText('<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>');
}


/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
 * Responds to any HTTP request related to link previews.
 *
 * @param {Object} req An HTTP request context.
 * @param {Object} res An HTTP response context.
 */
exports.createLinkPreview = (req, res) => {
 const event = req.body;
 if (event.docs.matchedUrl.url) {
  const url = event.docs.matchedUrl.url;
  const parsedUrl = new URL(url);
  // If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
  if (parsedUrl.hostname === 'example.com') {
   if (parsedUrl.pathname.startsWith('/support/cases/')) {
    return res.json(caseLinkPreview(parsedUrl));
   }
  }
 }
};


/**
 * 
 * A support case link preview.
 *
 * @param {!URL} url The event object.
 * @return {!Card} The resulting preview link card.
 */
function caseLinkPreview(url) {
 // Builds a preview card with the case name, and description
 // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
 // Parses the URL and identify the case details.
 const name = `Case ${url.searchParams.get("name")}`;
 return {
  action: {
   linkPreview: {
    title: name,
    previewCard: {
     header: {
      title: name
     },
     sections: [{
      widgets: [{
       textParagraph: {
        text: url.searchParams.get("description")
       }
      }]
     }]
    }
   }
  }
 };
}/**
 * Responds to any HTTP request related to 3P resource creations.
 *
 * @param {Object} req An HTTP request context.
 * @param {Object} res An HTTP response context.
 */
exports.create3pResources = (req, res) => {
 const event = req.body;
 if (event.commonEventObject.parameters?.submitCaseCreationForm) {
  res.json(submitCaseCreationForm(event));
 } else {
  res.json(createCaseInputCard(event));
 }
};


/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader1 = {
  title: "Create a support case"
 };

 const cardSection1TextInput1 = {
  textInput: {
   name: "name",
   label: "Name"
  }
 };

 const cardSection1TextInput2 = {
  textInput: {
   name: "description",
   label: "Description",
   type: "MULTIPLE_LINE"
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput1 = {
  selectionInput: {
   name: "priority",
   label: "Priority",
   type: "DROPDOWN",
   items: [{
    text: "P0",
    value: "P0"
   }, {
    text: "P1",
    value: "P1"
   }, {
    text: "P2",
    value: "P2"
   }, {
    text: "P3",
    value: "P3"
   }]
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput2 = {
  selectionInput: {
   name: "impact",
   label: "Impact",
   items: [{
    text: "Blocks a critical customer operation",
    value: "Blocks a critical customer operation"
   }]
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1Action1 = {
  function: process.env.URL,
  parameters: [
   {
    key: "submitCaseCreationForm",
    value: true
   }
  ],
  persistValues: true
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1 = {
  text: "Create",
  onClick: {
   action: cardSection1ButtonList1Button1Action1
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1 = {
  buttonList: {
   buttons: [cardSection1ButtonList1Button1]
  }
 };

 // Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
 const cardSection1 = [];
 if (errors?.name) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput2);
 cardSection1.push(cardSection1ButtonList1);

 const card = {
  header: cardHeader1,
  sections: [{
   widgets: cardSection1
  }]
 };

 if (isUpdate) {
  return {
   renderActions: {
    action: {
     navigations: [{
      updateCard: card
     }]
    }
   }
  };
 } else {
  return {
   action: {
    navigations: [{
     pushCard: card
    }]
   }
  };
 }
}


/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.commonEventObject.formInputs?.name?.stringInputs?.value[0],
  description: event.commonEventObject.formInputs?.description?.stringInputs?.value[0],
  priority: event.commonEventObject.formInputs?.priority?.stringInputs?.value[0],
  impact: !!event.commonEventObject.formInputs?.impact?.stringInputs?.value[0],
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = new URL('https://example.com/support/cases/');
  for (const [key, value] of Object.entries(caseDetails)) {
   url.searchParams.append(key, value);
  }
  return createLinkRenderAction(title, url.href);
 }
}


/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (caseDetails.name === undefined) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (caseDetails.description === undefined) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (caseDetails.priority === undefined) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && !(['P0', 'P1']).includes(caseDetails.priority)) {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return {
  textParagraph: {
   text: '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>'
  }
 }
}


/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py
# Copyright 2024 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https:#www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from typing import Any, Mapping
from urllib.parse import urlencode

import os
import flask
import functions_framework


@functions_framework.http
def create_3p_resources(req: flask.Request):
  """Responds to any HTTP request related to 3P resource creations.
  Args:
   req: An HTTP request context.
  Returns:
   An HTTP response context.
  """
  event = req.get_json(silent=True)
  parameters = event["commonEventObject"]["parameters"] if "parameters" in event["commonEventObject"] else None
  if parameters is not None and parameters["submitCaseCreationForm"]:
    return submit_case_creation_form(event)
  else:
    return create_case_input_card(event)
def create_case_input_card(event, errors = {}, isUpdate = False):
  """Produces a support case creation form card.
  Args:
   event: The event object.
   errors: An optional dict of per-field error messages.
   isUpdate: Whether to return the form as an update card navigation.
  Returns:
   The resulting card or action response.
  """
  card_header1 = {
    "title": "Create a support case"
  }

  card_section1_text_input1 = {
    "textInput": {
      "name": "name",
      "label": "Name"
    }
  }

  card_section1_text_input2 = {
    "textInput": {
      "name": "description",
      "label": "Description",
      "type": "MULTIPLE_LINE"
    }
  }

  card_section1_selection_input1 = {
    "selectionInput": {
      "name": "priority",
      "label": "Priority",
      "type": "DROPDOWN",
      "items": [{
        "text": "P0",
        "value": "P0"
      }, {
        "text": "P1",
        "value": "P1"
      }, {
        "text": "P2",
        "value": "P2"
      }, {
        "text": "P3",
        "value": "P3"
      }]
    }
  }

  card_section1_selection_input2 = {
    "selectionInput": {
      "name": "impact",
      "label": "Impact",
      "items": [{
        "text": "Blocks a critical customer operation",
        "value": "Blocks a critical customer operation"
      }]
    }
  }

  card_section1_button_list1_button1_action1 = {
    "function": os.environ["URL"],
    "parameters": [
    {
      "key": "submitCaseCreationForm",
      "value": True
    }
    ],
    "persistValues": True
  }

  card_section1_button_list1_button1 = {
    "text": "Create",
    "onClick": {
      "action": card_section1_button_list1_button1_action1
    }
  }

  card_section1_button_list1 = {
    "buttonList": {
      "buttons": [card_section1_button_list1_button1]
    }
  }

  # Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
  card_section1 = []
  if "name" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["name"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input1)
  if "description" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["description"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input2)
  if "priority" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["priority"]))
  card_section1.append(card_section1_selection_input1)
  if "impact" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["impact"]))

  card_section1.append(card_section1_selection_input2)
  card_section1.append(card_section1_button_list1)

  card = {
    "header": card_header1,
    "sections": [{
      "widgets": card_section1
    }]
  }

  if isUpdate:
    return {
      "renderActions": {
        "action": {
            "navigations": [{
            "updateCard": card
          }]
        }
      }
    }
  else:
    return {
      "action": {
        "navigations": [{
          "pushCard": card
        }]
      }
    }
def submit_case_creation_form(event):
  """Submits the creation form.

  If valid, returns a render action that inserts a new link
  into the document. If invalid, returns an update card navigation that
  re-renders the creation form with error messages.
  Args:
   event: The event object with form input values.
  Returns:
   The resulting response.
  """
  formInputs = event["commonEventObject"]["formInputs"] if "formInputs" in event["commonEventObject"] else None
  case_details = {
    "name": None,
    "description": None,
    "priority": None,
    "impact": None,
  }
  if formInputs is not None:
    case_details["name"] = formInputs["name"]["stringInputs"]["value"][0] if "name" in formInputs else None
    case_details["description"] = formInputs["description"]["stringInputs"]["value"][0] if "description" in formInputs else None
    case_details["priority"] = formInputs["priority"]["stringInputs"]["value"][0] if "priority" in formInputs else None
    case_details["impact"] = formInputs["impact"]["stringInputs"]["value"][0] if "impact" in formInputs else False

  errors = validate_form_inputs(case_details)
  if len(errors) > 0:
    return create_case_input_card(event, errors, True) # Update mode
  else:
    title = f'Case {case_details["name"]}'
    # Adds the case details as parameters to the generated link URL.
    url = "https://example.com/support/cases/?" + urlencode(case_details)
    return create_link_render_action(title, url)
def validate_form_inputs(case_details):
  """Validates case creation form input values.
  Args:
   case_details: The values of each form input submitted by the user.
  Returns:
   A dict from field name to error message. An empty object represents a valid form submission.
  """
  errors = {}
  if case_details["name"] is None:
    errors["name"] = "You must provide a name"
  if case_details["description"] is None:
    errors["description"] = "You must provide a description"
  if case_details["priority"] is None:
    errors["priority"] = "You must provide a priority"
  if case_details["impact"] is not None and case_details["priority"] not in ['P0', 'P1']:
    errors["impact"] = "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1"
  return errors


def create_error_text_paragraph(error_message):
  """Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  Args:
   error_essage: A description of input value error.
  Returns:
   The resulting text paragraph.
  """
  return {
    "textParagraph": {
      "text": '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + error_message + '</font>'
    }
  }
def create_link_render_action(title, url):
  """Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  Args:
   title: The title of the link to insert.
   url: The URL of the link to insert.
  Returns:
   The resulting submit form response.
  """
  return {
    "renderActions": {
      "action": {
        "links": [{
          "title": title,
          "url": url
        }]
      }
    }
  }

โค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีใช้งานตัวอย่างลิงก์สำหรับทรัพยากรที่สร้างขึ้น

python/3p-resources/create_link_preview/main.py
# Copyright 2023 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https:#www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from typing import Any, Mapping
from urllib.parse import urlparse, parse_qs

import flask
import functions_framework


@functions_framework.http
def create_link_preview(req: flask.Request):
  """Responds to any HTTP request related to link previews.
  Args:
   req: An HTTP request context.
  Returns:
   An HTTP response context.
  """
  event = req.get_json(silent=True)
  if event["docs"]["matchedUrl"]["url"]:
    url = event["docs"]["matchedUrl"]["url"]
    parsed_url = urlparse(url)
    # If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
    if parsed_url.hostname == "example.com":
      if parsed_url.path.startswith("/support/cases/"):
        return case_link_preview(parsed_url)

  return {}
def case_link_preview(url):
  """A support case link preview.
  Args:
   url: A matching URL.
  Returns:
   The resulting preview link card.
  """

  # Parses the URL and identify the case details.
  query_string = parse_qs(url.query)
  name = f'Case {query_string["name"][0]}'
  # Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return {
    "action": {
      "linkPreview": {
        "title": name,
        "previewCard": {
          "header": {
            "title": name
          },
          "sections": [{
            "widgets": [{
              "textParagraph": {
                "text": query_string["description"][0]
              }
            }]
          }],
        }
      }
    }
  }


Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;

import com.google.cloud.functions.HttpFunction;
import com.google.cloud.functions.HttpRequest;
import com.google.cloud.functions.HttpResponse;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonPrimitive;

public class Create3pResources implements HttpFunction {
 private static final Gson gson = new Gson();

 /**
  * Responds to any HTTP request related to 3p resource creations.
  *
  * @param request An HTTP request context.
  * @param response An HTTP response context.
  */
 @Override
 public void service(HttpRequest request, HttpResponse response) throws Exception {
  JsonObject event = gson.fromJson(request.getReader(), JsonObject.class);
  JsonObject parameters = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("parameters");
  if (parameters != null && parameters.has("submitCaseCreationForm") && parameters.get("submitCaseCreationForm").getAsBoolean()) {
   response.getWriter().write(gson.toJson(submitCaseCreationForm(event)));
  } else {
   response.getWriter().write(gson.toJson(createCaseInputCard(event, new HashMap<String, String>(), false)));
  }
 }


 /**
  * Produces a support case creation form.
  * 
  * @param event The event object.
  * @param errors A map of per-field error messages.
  * @param isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
  * @return The resulting card or action response.
  */
 JsonObject createCaseInputCard(JsonObject event, Map<String, String> errors, boolean isUpdate) {
  JsonObject cardHeader = new JsonObject();
  cardHeader.add("title", new JsonPrimitive("Create a support case"));

  JsonObject cardSectionTextInput1 = new JsonObject();
  cardSectionTextInput1.add("name", new JsonPrimitive("name"));
  cardSectionTextInput1.add("label", new JsonPrimitive("Name"));

  JsonObject cardSectionTextInput1Widget = new JsonObject();
  cardSectionTextInput1Widget.add("textInput", cardSectionTextInput1);

  JsonObject cardSectionTextInput2 = new JsonObject();
  cardSectionTextInput2.add("name", new JsonPrimitive("description"));
  cardSectionTextInput2.add("label", new JsonPrimitive("Description"));
  cardSectionTextInput2.add("type", new JsonPrimitive("MULTIPLE_LINE"));

  JsonObject cardSectionTextInput2Widget = new JsonObject();
  cardSectionTextInput2Widget.add("textInput", cardSectionTextInput2);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem1 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("text", new JsonPrimitive("P0"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("value", new JsonPrimitive("P0"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem2 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("text", new JsonPrimitive("P1"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("value", new JsonPrimitive("P1"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem3 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("text", new JsonPrimitive("P2"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("value", new JsonPrimitive("P2"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem4 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("text", new JsonPrimitive("P3"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("value", new JsonPrimitive("P3"));

  JsonArray cardSectionSelectionInput1Items = new JsonArray();
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem1);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem2);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem3);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem4);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1.add("name", new JsonPrimitive("priority"));
  cardSectionSelectionInput1.add("label", new JsonPrimitive("Priority"));
  cardSectionSelectionInput1.add("type", new JsonPrimitive("DROPDOWN"));
  cardSectionSelectionInput1.add("items", cardSectionSelectionInput1Items);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1Widget = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput1);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2ItemsItem = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("text", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));
  cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("value", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));

  JsonArray cardSectionSelectionInput2Items = new JsonArray();
  cardSectionSelectionInput2Items.add(cardSectionSelectionInput2ItemsItem);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2.add("name", new JsonPrimitive("impact"));
  cardSectionSelectionInput2.add("label", new JsonPrimitive("Impact"));
  cardSectionSelectionInput2.add("items", cardSectionSelectionInput2Items);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2Widget = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput2);

  JsonObject cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("key", new JsonPrimitive("submitCaseCreationForm"));
  cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("value", new JsonPrimitive(true));

  JsonArray cardSectionButtonListButtonActionParameters = new JsonArray();
  cardSectionButtonListButtonActionParameters.add(cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter);

  JsonObject cardSectionButtonListButtonAction = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonAction.add("function", new JsonPrimitive(System.getenv().get("URL")));
  cardSectionButtonListButtonAction.add("parameters", cardSectionButtonListButtonActionParameters);
  cardSectionButtonListButtonAction.add("persistValues", new JsonPrimitive(true));

  JsonObject cardSectionButtonListButtonOnCLick = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonOnCLick.add("action", cardSectionButtonListButtonAction);

  JsonObject cardSectionButtonListButton = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButton.add("text", new JsonPrimitive("Create"));
  cardSectionButtonListButton.add("onClick", cardSectionButtonListButtonOnCLick);

  JsonArray cardSectionButtonListButtons = new JsonArray();
  cardSectionButtonListButtons.add(cardSectionButtonListButton);

  JsonObject cardSectionButtonList = new JsonObject();
  cardSectionButtonList.add("buttons", cardSectionButtonListButtons);

  JsonObject cardSectionButtonListWidget = new JsonObject();
  cardSectionButtonListWidget.add("buttonList", cardSectionButtonList);

  // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
  JsonArray cardSection = new JsonArray();
  if (errors.containsKey("name")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("name").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionTextInput1Widget);
  if (errors.containsKey("description")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("description").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionTextInput2Widget);
  if (errors.containsKey("priority")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("priority").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionSelectionInput1Widget);
  if (errors.containsKey("impact")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("impact").toString()));
  }

  cardSection.add(cardSectionSelectionInput2Widget);
  cardSection.add(cardSectionButtonListWidget);

  JsonObject cardSectionWidgets = new JsonObject();
  cardSectionWidgets.add("widgets", cardSection);

  JsonArray sections = new JsonArray();
  sections.add(cardSectionWidgets);

  JsonObject card = new JsonObject();
  card.add("header", cardHeader);
  card.add("sections", sections);

  JsonObject navigation = new JsonObject();
  if (isUpdate) {
   navigation.add("updateCard", card);
  } else {
   navigation.add("pushCard", card);
  }

  JsonArray navigations = new JsonArray();
  navigations.add(navigation);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("navigations", navigations);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  if (!isUpdate) {
   return renderActions;
  }

  JsonObject update = new JsonObject();
  update.add("renderActions", renderActions);

  return update;
 }


 /**
  * Submits the creation form. If valid, returns a render action
  * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
  * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
  * 
  * @param event The event object with form input values.
  * @return The resulting response.
  */
 JsonObject submitCaseCreationForm(JsonObject event) throws Exception {
  JsonObject formInputs = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("formInputs");
  Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
  if (formInputs != null) {
   if (formInputs.has("name")) {
    caseDetails.put("name", formInputs.getAsJsonObject("name").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("description")) {
    caseDetails.put("description", formInputs.getAsJsonObject("description").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("priority")) {
    caseDetails.put("priority", formInputs.getAsJsonObject("priority").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("impact")) {
    caseDetails.put("impact", formInputs.getAsJsonObject("impact").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
  }

  Map<String, String> errors = validateFormInputs(caseDetails);
  if (errors.size() > 0) {
   return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
  } else {
   String title = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
   // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
   URIBuilder uriBuilder = new URIBuilder("https://example.com/support/cases/");
   for (String caseDetailKey : caseDetails.keySet()) {
    uriBuilder.addParameter(caseDetailKey, caseDetails.get(caseDetailKey));
   }
   return createLinkRenderAction(title, uriBuilder.build().toURL().toString());
  }
 }


 /**
  * Validates case creation form input values.
  * 
  * @param caseDetails The values of each form input submitted by the user.
  * @return A map from field name to error message. An empty object
  *   represents a valid form submission.
  */
 Map<String, String> validateFormInputs(Map<String, String> caseDetails) {
  Map<String, String> errors = new HashMap<String, String>();
  if (!caseDetails.containsKey("name")) {
   errors.put("name", "You must provide a name");
  }
  if (!caseDetails.containsKey("description")) {
   errors.put("description", "You must provide a description");
  }
  if (!caseDetails.containsKey("priority")) {
   errors.put("priority", "You must provide a priority");
  }
  if (caseDetails.containsKey("impact") && !Arrays.asList(new String[]{"P0", "P1"}).contains(caseDetails.get("priority"))) {
   errors.put("impact", "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1");
  }

  return errors;
 }

 /**
  * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  * 
  * @param errorMessage A description of input value error.
  * @return The resulting text paragraph.
  */
 JsonObject createErrorTextParagraph(String errorMessage) {
  JsonObject textParagraph = new JsonObject();
  textParagraph.add("text", new JsonPrimitive("<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> " + errorMessage + "</font>"));

  JsonObject textParagraphWidget = new JsonObject();
  textParagraphWidget.add("textParagraph", textParagraph);

  return textParagraphWidget;
 }


 /**
  * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  * 
  * @param title The title of the link to insert.
  * @param url The URL of the link to insert.
  * @return The resulting submit form response.
  */
 JsonObject createLinkRenderAction(String title, String url) {
  JsonObject link = new JsonObject();
  link.add("title", new JsonPrimitive(title));
  link.add("url", new JsonPrimitive(url));

  JsonArray links = new JsonArray();
  links.add(link);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("links", links);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  JsonObject linkRenderAction = new JsonObject();
  linkRenderAction.add("renderActions", renderActions);

  return linkRenderAction;
 }

}

โค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีใช้งานตัวอย่างลิงก์สำหรับทรัพยากรที่สร้างขึ้น

java/3p-resources/src/main/java/CreateLinkPreview.java
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

import com.google.cloud.functions.HttpFunction;
import com.google.cloud.functions.HttpRequest;
import com.google.cloud.functions.HttpResponse;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonPrimitive;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URL;
import java.net.URLDecoder;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class CreateLinkPreview implements HttpFunction {
 private static final Gson gson = new Gson();

 /**
  * Responds to any HTTP request related to link previews.
  *
  * @param request An HTTP request context.
  * @param response An HTTP response context.
  */
 @Override
 public void service(HttpRequest request, HttpResponse response) throws Exception {
  JsonObject event = gson.fromJson(request.getReader(), JsonObject.class);
  String url = event.getAsJsonObject("docs")
    .getAsJsonObject("matchedUrl")
    .get("url")
    .getAsString();
  URL parsedURL = new URL(url);
  // If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
  if ("example.com".equals(parsedURL.getHost())) {
   if (parsedURL.getPath().startsWith("/support/cases/")) {
    response.getWriter().write(gson.toJson(caseLinkPreview(parsedURL)));
    return;
   }
  }

  response.getWriter().write("{}");
 }


 /**
  * A support case link preview.
  *
  * @param url A matching URL.
  * @return The resulting preview link card.
  */
 JsonObject caseLinkPreview(URL url) throws UnsupportedEncodingException {
  // Parses the URL and identify the case details.
  Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
  for (String pair : url.getQuery().split("&")) {
    caseDetails.put(URLDecoder.decode(pair.split("=")[0], "UTF-8"), URLDecoder.decode(pair.split("=")[1], "UTF-8"));
  }

  // Builds a preview card with the case name, and description
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  JsonObject cardHeader = new JsonObject();
  String caseName = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
  cardHeader.add("title", new JsonPrimitive(caseName));

  JsonObject textParagraph = new JsonObject();
  textParagraph.add("text", new JsonPrimitive(caseDetails.get("description")));

  JsonObject widget = new JsonObject();
  widget.add("textParagraph", textParagraph);

  JsonArray widgets = new JsonArray();
  widgets.add(widget);

  JsonObject section = new JsonObject();
  section.add("widgets", widgets);

  JsonArray sections = new JsonArray();
  sections.add(section);

  JsonObject previewCard = new JsonObject();
  previewCard.add("header", cardHeader);
  previewCard.add("sections", sections);

  JsonObject linkPreview = new JsonObject();
  linkPreview.add("title", new JsonPrimitive(caseName));
  linkPreview.add("previewCard", previewCard);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("linkPreview", linkPreview);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  return renderActions;
 }

}