Didn't make the #ChromeDevSummit this year? Catch all the content (and more!) in the Chrome Dev Summit 2019 playlist on our Chrome Developers YouTube Channel.

Xây dựng nhóm hỗ trợ

Bạn sẽ cần:

 • Khả năng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn

Các hành động tiếp theo:

 1. Cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ biết rằng trang web của bạn đã bị xâm nhập.

  Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có thể đảm bảo khách hàng khác không bị ảnh hưởng và họ có thể giúp khôi phục trang web của bạn. Trong khảo sát năm 2012 của StopBadware, 60% số người yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ giúp đỡ đã được giúp đỡ.

 2. Tìm tài nguyên trực tuyến có uy tín và các cộng đồng hữu ích.

  Mục tiêu của bạn là tìm ra nơi để yêu cầu trợ giúp nếu bạn có vấn đề với quá trình khôi phục. Bên cạnh loạt bài về Trợ giúp cho trang web bị tấn công và hệ thống trợ giúp của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, hãy thử tìm và đọc câu trả lời trong các diễn đàn thảo luận hoặc thậm chí tự đăng câu hỏi. Những cộng đồng này là điểm khởi đầu tốt:

 3. Hãy cân nhắc việc nhờ sự trợ giúp của một chuyên gia bảo mật đáng tin cậy.

  Nếu bạn cảm thấy không đủ khả năng để tự khôi phục lại trang web của mình, hãy thử các tùy chọn sau:

  • Hỏi ý kiến từ bạn bè và gia đình.
  • Nhờ các thành viên nổi bật của cộng đồng trực tuyến có uy tín giới thiệu.
  • Chuyển trang web của bạn sang nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới, chuyên phục hồi trang web và có thể khôi phục trang web của bạn trong quá trình chuyển.

Bước tiếp theo

Bước tiếp theo trong quá trình là Cách ly trang web của bạn.