Chrome Dev Summit is back! Visit goo.gle/cds2021 to secure your spot in workshops, office hours and learning lounges!

Krytyczna ścieżka renderowania

Optymalizacja krytycznej ścieżki renderowania ma kluczowe znaczenie dla wydajności naszych stron: naszym celem jest nadanie różnych priorytetów wyświetlanej treści zależnie od tego, jakie działania na stronie chce głównie podejmować użytkownik.

Szybkie wyświetlanie stron internetowych wymaga od przeglądarki wielu zabiegów. Większość tej pracy jest ukryta przed programistami witryn internetowych: piszemy kod, a ładnie wyglądająca strona pojawia się na ekranie. Ale jak dokładnie przebiega w przeglądarce proces pozwalający przejść od znaczników HTML i CSS oraz kodu JavaScript do zrenderowanych pikseli na ekranie?

Podstawą optymalizacji wydajności jest zrozumienie zdarzeń występujących na etapach od wczytania bajtów znaczników HTML i CSS oraz kodu JavaScript, przez ich przetwarzanie, po przekształcenie na zrenderowane piksele – właśnie z tych etapów składa się krytyczna ścieżka renderowania.

stopniowe renderowanie strony

Optymalizując krytyczną ścieżkę renderowania, możemy znacznie skrócić czas potrzebny na pierwsze zrenderowanie naszych stron. Ponadto zrozumienie krytycznej ścieżki renderowania będzie stanowić solidną podstawę przy tworzeniu dobrze działających aplikacji interaktywnych. Okazuje się, że proces przetwarzania aktualizacji interaktywnych przebiega identycznie, tylko wykonywany jest w pętli ciągłej. Najlepiej, gdy częstotliwość odświeżania wynosi 60 klatek na sekundę. Ale na razie nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw poznajmy podstawy sposobu wyświetlania prostej strony w przeglądarce.

Critical Rendering Path

You will learn how to optimize any website for speed by diving into the details of how mobile and desktop browsers render pages.

You’ll learn about the Critical Rendering Path, or the set of steps browsers must take to convert HTML, CSS and JavaScript into living, breathing websites. From there, you’ll start exploring and experimenting with tools to measure performance and simple strategies to deliver the first pixels to the screen as early as possible. You’ll learn how to dive into recommendations from PageSpeed Insights and the Timeline view of Google Chrome’s Developer Tools to find the data you need to achieve immediate performance boosts!

This is a free course offered through Udacity

Take Course