Thẻ đi phương tiện công cộng là giải pháp hoàn hảo cho các Nhà điều hành phương tiện công cộng (PTO) hiện đang sử dụng vé giấy và kiểm tra bằng hình ảnh bằng công cụ kiểm tra vé hoặc máy quét mã QR. Google Wallet cung cấp phiên bản kỹ thuật số của các vé này, có thể hiển thị dưới dạng vé có hình ảnh, vé chứa mã QR hoặc vé linh động chứa mã QR. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập các đường liên kết bên dưới.
Cho phép hành khách thêm vé và thẻ đi phương tiện công cộng vào Google Wallet dưới dạng mã QR hoặc mã vạch. Sau đó, hành khách có thể xuất trình và quét mã vạch để đi phương tiện công cộng.
Đối với các đại lý sử dụng mã QR hoặc mã vạch xoay vòng độc quyền, Google cho phép tải mã vạch theo lô lên thiết bị của người dùng. Những mã vạch này sẽ xoay vòng theo thời gian, giúp tăng cường bảo mật.
Đối với những đại lý sử dụng vé giấy và kiểm tra bằng hình ảnh với nhân viên kiểm tra giá vé, Google Wallet cung cấp phiên bản kỹ thuật số của các vé này với các tính năng nâng cao để ngăn chặn việc sao chép thông qua ảnh chụp màn hình.