با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
با Google Wallet دسترسی راحت و ایمن به سوابق سلامتی را فعال کنید. کاربران می‌توانند همه چیز را از کارت‌های واکسن گرفته تا سوابق آزمایش در Google Wallet اضافه کنند یا آنها را به صفحه اصلی Android خود اضافه کنند.
کاربران می‌توانند یک نسخه دیجیتال کارت واکسن کووید را در Google Wallet در دستگاه مجهز به اندروید خود ذخیره کنند.
کاربران می توانند سوابق آزمایشی را برای دسترسی سریع و آسان در Google Wallet اضافه کنند.