کاربران خود را با روشی راحت و ایمن برای دسترسی به مجوزهای سلامتی خود توانمند کنید. کاربران می توانند کارت های بیمه درمانی و واکسن را در Google Wallet ذخیره کنند.
کاربران می‌توانند یک نسخه دیجیتال کارت واکسن کووید را در Google Wallet در دستگاه مجهز به اندروید خود ذخیره کنند.
کاربران می توانند سوابق آزمایشی را برای دسترسی سریع و آسان در Google Wallet اضافه کنند.
کاربران می توانند یک کپی دیجیتالی از کارت بیمه سلامت خود را در Google Wallet در دستگاه مجهز به اندروید خود ذخیره کنند.