با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
Google Wallet دسترسی دیجیتالی به وسایل ضروری روزمره را به روشی ساده، ایمن و راحت امکان پذیر می کند. از کلیدهای دیجیتال ماشین گرفته تا کارت های شناسایی دانشگاه، کاربران شما می توانند همه آنها را در کیف پول Google خود اضافه کنند
با کلیدهای دیجیتال خودرو، دسترسی راحت، ایمن و مدیریت شده به وسیله نقلیه مشترک از راه دور را فعال کنید. رانندگان می توانند با استفاده از دستگاه تلفن همراه خود قفل وسایل نقلیه خود را باز کرده و روشن کنند.
شناسه‌های پردیس در Google Wallet به شما کمک می‌کند روشی مناسب برای شناسایی دانشجویان و دسترسی آنها به منابع دانشگاه ارائه دهید. کلیدهای دیجیتال را برای دسترسی به ساختمان، پرداخت‌های دیجیتال در فروشگاه‌های داخل دانشگاه و دسترسی آسان به اطلاعات دانشجویی مانند موجودی حساب و شماره تلفن‌های اضطراری دانشگاه را فعال کنید.