Mobile Vision ได้ย้ายไปอยู่ใน ML Kit แล้ว

โปรดอ่านเว็บไซต์ ML Kit และอ่านคําแนะนําในการย้ายข้อมูลของ Mobile Vision ลิงก์ไปยัง ML Kit API ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ดูเอกสารประกอบของ Mobile Vision ต้นฉบับได้ที่นี่