סקירה כללית

כדי להבין את מפרט GTFS ולהפיק כלים שקוראים וכותבים נתונים של GTFS, אפשר להיעזר בדוגמאות הבאות של פידים של GTFS: