นโยบายเว็บไซต์:

เรายินดีที่จะส่งเอกสารจํานวนมากใน Google Developers ให้ข้อกําหนดที่ระบุอย่างชัดเจนว่าบุคคลควรนํามาใช้ แก้ไข นํามาใช้ซ้ํา เปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ และรีมิกซ์งานของเราตามความเหมาะสม

คุณจะเห็นประกาศต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าหลายหน้าในเว็บไซต์ Google Developers

เนื้อหาในหน้านี้ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาอนุญาตการระบุแหล่งที่มาครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดูรายละเอียดได้ที่นโยบายเว็บไซต์

เมื่อเห็นหน้าเว็บที่มีประกาศนี้ คุณก็ใช้เกือบทั้งหมดในหน้าผลงานของคุณเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอ้างอิงข้อความในหนังสือ, ตัดและวางส่วนในบล็อก, บันทึกเป็นหนังสือเสียงสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา หรือแม้กระทั่งแปลเป็นภาษาสวาฮีลี แน่นอนว่า ทั้งหมดนี้คือใบอนุญาตเนื้อหาแบบเปิด เราขอให้คุณระบุการระบุแหล่งที่มาเมื่อนํางานมาใช้ซ้ํา

นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็นประกาศต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บบางหน้า

เนื้อหาในหน้านี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 และตัวอย่างโค้ดได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 เว้นแต่จะมีหมายเหตุระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดูรายละเอียดได้ที่นโยบายเว็บไซต์

เมื่อเห็นประกาศนี้แสดงว่าคุณสามารถใช้เนื้อหาได้อย่างอิสระ และคุณสามารถใช้ซอร์สโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏในเนื้อหา (เช่น ในตัวอย่าง) ในโค้ดของโปรเจ็กต์ของคุณเองได้อย่างอิสระ

สิ่งที่ไม่มีใบอนุญาต

เราออกข้อความ & เสนอราคาเกือบทั้งหมด ตามเงื่อนไขง่ายๆ เพียงไม่กี่ข้อ

เครื่องหมายการค้าของ Google และสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์อื่นๆ จะไม่รวมอยู่ในใบอนุญาตนี้ โปรดดูข้อมูลการใช้งานนี้เพิ่มเติมในหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ Google

ในบางกรณี หน้าเว็บอาจมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ หรือลิงก์ของเนื้อหาในหน้าเว็บอื่น (เช่น วิดีโอหรือชุดสไลด์) ใบอนุญาตนี้ไม่ครอบคลุมเนื้อหานี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การระบุแหล่งที่มา

การระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสมจะต้องใช้ซ้ํา หรือหากคุณสร้างเนื้อหาเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วซึ่งปรากฏขึ้นในหน้าที่มีให้ภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สําหรับครีเอทีฟคอมมอนส์ ข้อกําหนดทั้งหมดของการระบุแหล่งที่มาจะอยู่ในส่วนที่ 3 ของโค้ดทางกฎหมายของครีเอทีฟคอมมอนส์

ในทางปฏิบัติ เราขอให้คุณระบุแหล่งที่มาของ Google ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ของสื่อที่คุณใช้สร้างสรรค์ผลงาน

ซึ่งอาจทําได้หลายวิธีดังนี้

การทําซ้ําที่ตรงกันทั้งหมด

หากงานออนไลน์ของคุณทําให้เกิดข้อความซ้ํา หรือข้อความจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ใส่ย่อหน้าที่ด้านล่างของหน้า

บางส่วนของหน้านี้ทําซ้ําจากผลงานที่สร้างและแชร์โดย Google และใช้ตามข้อกําหนดที่อธิบายไว้ในใบอนุญาตการระบุแหล่งที่มาของ Creative 4.0

นอกจากนี้ โปรดลิงก์กลับไปยังหน้าต้นฉบับเพื่อให้ผู้อ่านอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

เวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว

หากผลงานออนไลน์ของคุณแสดงข้อความหรือรูปภาพที่แก้ไขโดยอิงตามเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ โปรดใส่ย่อหน้าไว้ที่หน้าที่อ่านดังนี้

ส่วนต่างๆ ของหน้านี้มีการแก้ไขตามผลงานที่สร้างและแชร์โดย Google และใช้ตามข้อกําหนดที่อธิบายไว้ในใบอนุญาตการระบุแหล่งที่มาของ Creative 4.0

และเช่นเดียวกัน โปรดลิงก์กลับไปยังหน้าต้นฉบับเพื่อให้ผู้อ่านอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีกเมื่อมีการแก้ไขเนื้อหา

สื่ออื่นๆ

หากคุณสร้างผลงานที่ไม่ใช่แบบไฮบริด เช่น หนังสือ เสียง หรือวิดีโอ เราขอให้คุณพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะใส่ที่มาหรือคําพูดที่เขียนขึ้นมาโดยจิตวิญญาณของข้อความด้านบน