برچسب‌گذاری سمت سرور راهی برای ابزارسازی برچسب‌های شما برای اندازه‌گیری فعالیت کاربر در هر کجا که اتفاق می‌افتد است. کانتینرهای سرور از همان مدل برچسب، ماشه و متغیری استفاده می‌کنند که شما به آن عادت کرده‌اید، در حالی که ابزارهای جدیدی را نیز ارائه می‌دهند:

آیا با برچسب گذاری سمت سرور تازه کار هستید؟ ما شما را تحت پوشش قرار دادیم!

دوره آموزشی ما «اصول برچسب‌گذاری سمت سرور» توضیح می‌دهد که برچسب‌گذاری سمت سرور چیست، چه زمانی باید از آن استفاده کرد، و هنگام ایجاد زیرساخت باید چه مواردی را در نظر گرفت.

برای راه اندازی برچسب گذاری خود شروع کنید: در این دوره، یک سرور و یک جریان داده Google Analytics 4 راه اندازی خواهید کرد.

این دوره برای بازاریابان و توسعه دهندگان با فناوری مناسب است. همین امروز با این دوره شروع کنید و یک نشان درخشان جدید برای نمایه توسعه دهنده خود کسب کنید.