Google Tag Manager ל-Android

כמפתחים, תוכלו להשתמש ב-Google Tag Manager כדי להטמיע ולנהל תגי מדידה ופיקסלים באפליקציות לנייד, בלי שתצטרכו ליצור מחדש ולשלוח קבצים בינאריים של אפליקציות לזירות מסחר של אפליקציות. מפתחים שעובדים עם Google Analytics for Firebase SDK יכולים להוסיף בקלות את Tag Manager כדי לנהל את ההטמעה ולבצע שינויים גם אחרי שהאפליקציה נשלחה.

מפתחים יכולים לתעד אירועים חשובים ולהחליט מאוחר יותר אילו תגים או פיקסלים להפעיל.

דרישות מוקדמות

לפני שמתחילים:

בקטעים הבאים מוסבר איך להגדיר את Google Tag Manager ולהשתמש בו באפליקציית Android.

1. הוספת Google Tag Manager לפרויקט

 1. בקובץ Gradle של המודול (בדרך כלל app/build.gradle), מוסיפים את התלות הבאה בספריית Tag Manager:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3'
  }
  
 2. נכנסים לחשבון Tag Manager.

 3. בוחרים מאגר תגים בנייד.

 4. לוחצים על גרסאות בסרגל הניווט העליון.

 5. לוחצים על גרסת המאגר שבה רוצים להשתמש.

 6. לוחצים על הורדה.

 7. אפשר ליצור את התיקייה app/src/main/assets/containers, אם היא לא קיימת. מעתיקים את הקונטיינר שהורדתם לתיקייה.

2. רישום אירועים ומשתנים

מערכת Tag Manager משתמשת באירועים, פרמטרים ומאפייני משתמשים שתועדו על ידי Google Analytics for Firebase SDK כדי להפעיל ולבנות תגים שהגדרתם ב-Google Tag Manager.

במסמכי התיעוד למפתחים של Firebase מוסבר איך לרשום אירועים ולהגדיר מאפייני משתמשים.

הגדרת משתנים ב-Tag Manager

כדי לתעד את הערך של פרמטרים של אירועים ומאפייני משתמשים לשימוש ב-Google Tag Manager, אפשר להגדיר משתנים בממשק של Tag Manager.

לדוגמה, ניתן לתעד באפליקציה את האירוע המותאם אישית הבא:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

לאחר מכן אפשר להגדיר משתנים חדשים של פרמטר אירוע ב-Tag Manager באופן הבא, כדי לתעד את הערכים image_name ו-full_text parameter:

 • שם המשתנה: שם התמונה
 • סוג משתנה: פרמטר אירוע
 • שם מפתח פרמטר של אירוע: image_name

וגם:

 • שם משתנה: טקסט מלא
 • סוג משתנה: פרמטר אירוע
 • שם מפתח פרמטר של אירוע: full_text

באופן דומה, אפשר להגדיר באפליקציה את מאפייני המשתמשים הבאים:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

לאחר מכן אפשר להגדיר משתנה חדש של מאפיין משתמש ב-Firebase במנהל התגים של Google כדי לתעד את הערך של favorite_food:

 • שם המשתנה: האוכל המועדף
 • סוג משתנה: מאפיין משתמש ב-Firebase
 • שם מפתח פרמטר של אירוע: favorite_food

שינוי וחסימה של אירועים

Tag Manager מאפשר לשנות ולחסום אירועים לפני שהם נרשמים באמצעות ה-SDK של Google Analytics for Firebase. שינוי אירועים יכול לעזור לכם להוסיף, להסיר או לשנות את הערכים של פרמטרים של אירועים, או לשנות את שמות האירועים בלי עדכוני אפליקציות. אירועים שאינם חסומים יתועדו ב-Google Analytics for Firebase SDK.

בנוסף, ב-Google Analytics for Firebase SDK מתועדים באופן אוטומטי חלק מהאירועים ומאפייני המשתמשים. אתם יכולים להשתמש באירועים ובנכסים שנאספים באופן אוטומטי ב-Tag Manager בלי להוסיף קוד. עם זאת, לא ניתן לחסום אותם.

3. שליחת אירועים

משתני שם של אירוע Firebase, משתני פרמטר של אירועים ומשתנים אחרים משמשים להגדרת טריגרים. התנאים של הטריגרים נבדקים בכל פעם שאתם מתעדים אירוע ב-Firebase. כברירת מחדל, אירועים ב-Google Analytics for Firebase מופעלים באופן אוטומטי. אפשר להוסיף תג של Google Analytics for Firebase ב-Tag Manager כדי לחסום שליחה של אירועים אל Google Analytics.

4. הצגה בתצוגה מקדימה, ניפוי באגים ופרסום של מאגר התגים

לפני פרסום גרסה של הקונטיינר, כדאי להציג אותה בתצוגה מקדימה כדי לוודא שהיא פועלת כמצופה. בעזרת Google Tag Manager תוכלו להציג תצוגה מקדימה של גרסאות המאגר שלכם, על ידי יצירת קישורים וקודי QR בממשק האינטרנט, ובאמצעותם תוכלו לפתוח את האפליקציה. אתם יכולים גם להפעיל מצב רישום מפורט (verbose) ביומן כדי לנפות באגים בהתנהגות בלתי צפויה.

תצוגה מקדימה של מאגר

לפני יצירת תצוגה מקדימה של מאגר, יוצרים כתובת URL לתצוגה מקדימה בממשק האינטרנט של Google Tag Manager, על ידי בחירת הגרסה של המאגר שרוצים להציג בתצוגה מקדימה, ואז בוחרים Preview. כדאי לשמור את כתובת ה-URL של התצוגה המקדימה למועדים מאוחרים יותר.

כתובות URL של תצוגה מקדימה זמינות בחלון התצוגה המקדימה של ממשק האינטרנט של Tag Manager
איור 1: כתובת URL לתצוגה מקדימה מממשק האינטרנט של Tag Manager.

כדי לראות תצוגה מקדימה של המאגר (אם משתמשים ב-Android Studio, מדלגים לשלב 3):

 1. הוסיפו את פעילות התצוגה המקדימה הזו לקובץ AndroidManifest:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. צריך לשנות את השורה הזו כך שתכלול את שם החבילה של האפליקציה:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. בממשק האינטרנט של Google Tag Manager יוצרים קישור לתצוגה מקדימה:

  1. נכנסים לחשבון Tag Manager.
  2. בוחרים מאגר תגים בנייד.
  3. לוחצים על גרסאות בסרגל הניווט העליון.
  4. לוחצים על Actions > Preview בגרסת הקונטיינר שרוצים להציג בתצוגה מקדימה.
  5. צריך להזין את שם החבילה של האפליקציה.
  6. לוחצים על יצירת קישור לתצוגה מקדימה להתחלה.
 4. הפסיקו את הפעלת האפליקציה והשתמשו בקישור לתצוגה המקדימה או בקוד ה-QR שנוצרו כדי להפעיל את האפליקציה.

 5. כדי לצאת ממצב תצוגה מקדימה, לוחצים על קישור שנוצר על ידי האפשרות Create a end link בממשק האינטרנט.

ניפוי באגים במאגר

כדי לפתור בעיות בהטמעה של הקונטיינר, צריך להפעיל את הרישום המפורט (verbose) ביומן:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

פרסום מאגר תגים

אחרי שמציגים את הקונטיינר ומוודאים שהוא פועל, אפשר לפרסם אותו. אחרי פרסום מאגר התגים, ההגדרות האישיות של התג יהיו זמינות למשתמשים באפליקציה לנייד.

השלבים הבאים

קוראים את המאמר הגדרות מתקדמות.