ใช้ Tag Manager กับนโยบายรักษาความปลอดภัยเนื้อหา

นโยบายรักษาความปลอดภัยเนื้อหา (CSP) คือมาตรฐานความปลอดภัยบนเว็บที่รองรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันการโจมตีบางประเภทที่ใช้การแทรกโดยให้นักพัฒนาแอปควบคุมทรัพยากรที่โหลดโดยแอปพลิเคชันของตนได้ ใช้คู่มือนี้เพื่อทําความเข้าใจวิธีทําให้ Google Tag Manager ใช้งานได้ในเว็บไซต์ที่ใช้ CSP

เปิดใช้คอนเทนเนอร์แท็กเพื่อใช้ CSP

หากต้องการใช้ Google Tag Manager ในหน้าเว็บที่มี CSP นั้น CSP ต้องอนุญาตให้เรียกใช้โค้ดคอนเทนเนอร์ของ Tag Manager ได้ โค้ดนี้สร้างขึ้นเป็นโค้ด JavaScript ในบรรทัดที่แทรกสคริปต์ gtm.js ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ Nonce หรือแฮช วิธีที่แนะนำคือการใช้ nonce ซึ่งควรเป็นค่าแบบสุ่มที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งเซิร์ฟเวอร์สร้างทีละรายการสำหรับแต่ละคำตอบ ระบุค่า nonce ในคำสั่ง script-src ของนโยบายรักษาความปลอดภัยเนื้อหา ดังนี้

Content-Security-Policy:
script-src 'nonce-{SERVER-GENERATED-NONCE}';
img-src www.googletagmanager.com;
connect-src www.googletagmanager.com

จากนั้นใช้โค้ดคอนเทนเนอร์ของ Tag Manager แบบอินไลน์เวอร์ชันที่ไม่มีการรับรู้ ตั้งค่าแอตทริบิวต์ nonce ในองค์ประกอบสคริปต์ในหน้าเป็นค่าเดียวกันนี้

<!-- Google Tag Manager -->
<script nonce='{SERVER-GENERATED-NONCE}'>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;var n=d.querySelector('[nonce]');
n&&j.setAttribute('nonce',n.nonce||n.getAttribute('nonce'));f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

จากนั้น Tag Manager จะเผยแพร่ค่า Nonce ไปยังสคริปต์ที่เพิ่มลงในหน้าเว็บ

วิธีอื่นๆ ที่เปิดใช้การดำเนินการสคริปต์ในหน้าได้ เช่น การระบุแฮชของสคริปต์ในหน้าใน CSP

หากวิธีการแบบ Nonce หรือแฮชที่แนะนำไม่สามารถทำได้ คุณเปิดใช้สคริปต์ในหน้าของ Tag Manager ได้โดยการเพิ่มคำสั่ง 'unsafe-inline' ลงในส่วน script-src ของ CSP

คุณต้องมีคำสั่งต่อไปนี้ใน CSP จึงจะใช้วิธีการนี้ได้

script-src: 'unsafe-inline' https://www.googletagmanager.com
img-src: www.googletagmanager.com
connect-src www.googletagmanager.com

ตัวแปร JavaScript ที่กำหนดเอง

เนื่องจากมีการนำตัวแปร JavaScript ที่กำหนดเองมาใช้ ตัวแปรจะทำการประเมินเป็น undefined ใน CSP เว้นแต่ว่าจะมีคำสั่ง 'unsafe-eval' ในส่วน script-src ของ CSP

script-src: 'unsafe-eval'

โหมดแสดงตัวอย่าง

หากต้องการใช้โหมดแสดงตัวอย่างของ Google Tag Manager นั้น CSP ต้องมีคำสั่งต่อไปนี้

script-src: https://googletagmanager.com https://tagmanager.google.com
style-src: https://googletagmanager.com https://tagmanager.google.com https://fonts.googleapis.com
img-src: https://googletagmanager.com https://ssl.gstatic.com https://www.gstatic.com
font-src: https://fonts.gstatic.com data:

Google Analytics 4 (Google Analytics)

หากต้องการใช้แท็ก Google Analytics 4 (Google Analytics) CSP ต้องมีคําสั่งต่อไปนี้

script-src: https://*.googletagmanager.com
img-src:   https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com
connect-src: https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com

สำหรับการทำให้ Google Analytics 4 (Google Analytics) ใช้งานได้โดยใช้ Google Signals นั้น CSP ต้องมีคำสั่งต่อไปนี้

script-src: https://*.googletagmanager.com
img-src:   https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com
       https://*.g.doubleclick.net https://*.google.com https://*.google.<TLD>
connect-src: https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com
       https://*.googletagmanager.com https://*.g.doubleclick.net https://*.google.com https://*.google.<TLD>

Universal Analytics (Google Analytics)

หากต้องการใช้แท็ก Universal Analytics (Google Analytics) CSP ต้องมีคำสั่งต่อไปนี้

script-src: https://www.google-analytics.com https://ssl.google-analytics.com
img-src: https://www.google-analytics.com
connect-src: https://www.google-analytics.com

หากต้องการใช้แท็ก Conversion ของ Google Ads นั้น CSP ต้องมีคำสั่งต่อไปนี้

เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

script-src: https://www.googleadservices.com https://www.google.com https://www.googletagmanager.com
img-src: https://googleads.g.doubleclick.net https://www.google.com https://google.com
frame-src: https://www.googletagmanager.com

สำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัย

script-src: www.googleadservices.com www.google.com www.googletagmanager.com
img-src: googleads.g.doubleclick.net www.google.com google.com

หากต้องการใช้แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads นั้น CSP ต้องมีคำสั่งต่อไปนี้

เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

script-src: https://www.googleadservices.com https://googleads.g.doubleclick.net https://www.google.com
img-src: https://www.google.com https://google.com
frame-src: https://bid.g.doubleclick.net https://td.doubleclick.net

สำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัย

script-src: www.googleadservices.com googleads.g.doubleclick.net www.google.com
img-src: www.google.com google.com
frame-src: bid.g.doubleclick.net td.doubleclick.net

หากต้องการใช้บีคอนข้อมูลผู้ใช้ Google Ads เมื่อทำงานในบริบทที่ปลอดภัย CSP ต้องมีคำสั่งต่อไปนี้

script-src: https://www.googletagmanager.com
frame-src: https://www.googletagmanager.com

บีคอนข้อมูลผู้ใช้ Google Ads จะไม่ทำงานในบริบทที่ไม่ปลอดภัย การกำหนดค่า CSP ในกรณีเหล่านั้นจึงไม่เกี่ยวข้อง

Floodlight

ผู้ใช้ Floodlight จะเปิดใช้ CSP ได้โดยใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้ แทนที่ค่า <FLOODLIGHT-CONFIG-ID> ด้วยรหัสผู้ลงโฆษณา Floodlight ที่เฉพาะเจาะจง หรือ * เพื่ออนุญาตรหัสผู้ลงโฆษณาใดก็ได้ดังนี้

สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้ทำดังนี้

img-src: https://<FLOODLIGHT-CONFIG-ID>.fls.doubleclick.net
frame-src: https://td.doubleclick.net

สําหรับบีคอน "สคริปต์ที่กําหนดเอง" ใน Tag Manager

frame-src: https://<FLOODLIGHT-CONFIG-ID>.fls.doubleclick.net

สำหรับแท็กรูปภาพ

img-src: https://ad.doubleclick.net

สําหรับโหมดความยินยอม

img-src: https://ade.googlesyndication.com