مرکز یادگیری پلتفرم برچسب یک پلت فرم آنلاین تعاملی است که محتوای یادگیری منسجم، جامع و منصفانه را ارائه می دهد که به طور گسترده در دسترس جامعه جهانی کاربران ما است.

کاربران می توانند از طریق مجموعه ای از مسیرهای یادگیری درباره گوگل تگ منیجر بیاموزند.

با اولین مسیر یادگیری ما، اصول برچسب گذاری سمت سرور ، شروع کنید و منتظر اطلاعیه های مربوط به مسیرهای یادگیری جدید به محض در دسترس شدن باشید.