ติดตั้งแท็ก Google (gtag.js)

แท็ก Google (gtag.js) คือแท็กที่ช่วยให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ได้อย่างหลากหลาย (เช่น Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager, Display & amp; Video 360, Search Ads 360) คุณสามารถใช้แท็ก Google กับทั้งเว็บไซต์ และเชื่อมต่อแท็กนั้นกับหลายปลายทางได้โดยไม่ต้องจัดการหลายๆ แท็กแยกสําหรับแต่ละบัญชีผลิตภัณฑ์ของ Google

แท็ก Google ส่งข้อมูลไปยังผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก Google

เพิ่มแท็ก Google ลงในเว็บไซต์

วิธีเริ่มต้นเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแท็ก Google

 1. เปิดผลิตภัณฑ์ Google ที่คุณใช้และเข้าถึงหน้าจอแท็ก Google วิธีค้นหารหัสแท็กใน

 2. คัดลอกรหัสแท็ก Google

 3. วางรหัสแท็ก Google ในตัวอย่างโค้ดด้านล่าง วางข้อมูลโค้ดแท็ก Google ไว้หลังแท็กเปิด <head> HTML ในหน้าเว็บทุกหน้าที่ต้องการวัด

    
   <!-- Google tag (gtag.js) -->
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
   <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
  
    gtag('config', 'TAG_ID');
   </script>
  

ยืนยันว่าแท็กใช้งานได้

วิธีตรวจสอบว่าแท็กส่งข้อมูลอยู่หรือไม่

 1. เปิดผู้ช่วยแท็ก
  ผู้ช่วยแท็กคือเครื่องมือฟรีที่สามารถตรวจสอบว่าหน้าเว็บได้รับการติดแท็กอย่างถูกต้อง
 2. ป้อน URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการยืนยัน
 3. ตรวจสอบว่ารหัสแท็ก Google ปรากฏในส่วนหัวพบแท็ก Google หรือไม่ หากผู้ช่วยแท็กไม่รู้จักแท็ก ให้ค้นหาเคล็ดลับการแก้ไขข้อบกพร่องในความช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ช่วยแท็ก

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อตั้งค่าแท็ก Google แล้ว ให้กําหนดค่าผลิตภัณฑ์ของ Google และส่งข้อมูลเหตุการณ์