Method: photo.get

הפונקציה מקבלת את המטא-נתונים של Photo שצוין.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

בקשת HTTP

GET https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photo/{photoId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
photoId

string

חובה. המזהה של Photo.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
view

enum (PhotoView)

חובה. המדיניות קובעת אם יש להחזיר כתובת URL להורדה של הבייטים של התמונות בתגובה Photo.

languageCode

string

קוד השפה BCP-47, למשל "en-US" או "sr-Latn". מידע נוסף זמין בכתובת http://www.unicode.org/reports/tr35/#Unicode_locale_identifier. אם לא צוין קוד שפה, ייעשה שימוש בהעדפת השפה של המשתמש עבור שירותי Google.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Photo.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

למידע נוסף, עיין בסקירה הכללית על OAuth 2.0.