Method: photo.delete

מוחק Photo ואת המטא-נתונים שלו.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

בקשת HTTP

DELETE https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photo/{photoId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
photoId

string

חובה. המזהה של Photo.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

למידע נוסף, עיין בסקירה הכללית על OAuth 2.0.