เผยแพร่ Street View ของคุณเอง

Street View Publish API ช่วยให้แอปพลิเคชันเผยแพร่ภาพมุมมอง 360 ไปยัง Google Maps พร้อมด้วยข้อมูลเมตาของรูปภาพที่จะระบุตําแหน่ง การวางแนว และการเชื่อมต่อของรูปภาพแต่ละรูป โดย API นี้ช่วยให้ทุกแอปมีอินเทอร์เฟซสําหรับการวางตําแหน่ง การเชื่อมต่อ และการอัปโหลดรูปภาพ Street View ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
ดูวิธีสร้างผู้อัปโหลดรูปภาพที่เผยแพร่ภาพมุมมอง 360 ที่เชื่อมต่อไปยัง Street View
ทําตามวิธีการสําหรับการอัปโหลดรูปภาพแรกโดยใช้ API
อ่านเอกสารของเราขณะที่คุณสร้างแอปพลิเคชัน