นําผู้ใช้ทั่วโลกมาใช้งาน

เพิ่ม Street View ลงในแอปพลิเคชัน Android, iOS หรือเว็บ และให้ผู้ใช้สํารวจโลกรอบตัว
ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และนักพัฒนาแอปสามารถใช้ข้อกําหนด API ของ Open Spherical Camera เพื่อสร้างกล้องเก็บภาพ 360 องศาและแอปพลิเคชันที่ทํางานร่วมกัน
ฝังข้อมูลเมตา XMP ของ Photo Sphere แบบเปิดลงในภาพ 360 องศาที่มีอยู่และรูปภาพพาโนรามาเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันที่รองรับภาพ 360 องศา

Street View API เพิ่มเติม

 • Street View API สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

  นําผู้ใช้ไปยังสถานที่ใหม่ๆ ด้วย Street View บน Android และ iOS

 • Street View ใน Maps JavaScript API

  ใช้ Google Maps API ในเว็บเป็นไลบรารี JavaScript ที่ผสานรวมเข้ากับ Google Maps JavaScript API

 • Street View ใน Maps API อื่นๆ

  ฝังภาพ 360 องศาแบบอินเทอร์แอกทีฟด้วย API แบบฝัง หรือเพียงเพิ่มรูปภาพนิ่งด้วย Street View Image API

 • Street View Publish API

  เผยแพร่ภาพมุมมอง 360 ไปยัง Google Maps รวมถึงตําแหน่ง การวางแนว และข้อมูลเมตาการเชื่อมต่อโดยใช้ Street View Publish API