Bắt đầu

Những người đam mê hình ảnh nên sử dụng một trong nhiều sản phẩm phần mềm hỗ trợ WebP.


Trong quy trình phân phối bộ mã hoá và giải mã libwebp, chúng tôi cung cấp cách triển khai tham chiếu cho các ứng dụng bộ mã hoá và giải mã, cwebpdwebp tương ứng, để giới thiệu các chức năng có sẵn của WebP. Bạn có thể tải các tệp này xuống từ kho lưu trữ tệp tải xuống hoặc có thể tạo từ nguồn. Các tệp này nằm trong thư mục examples/.

Bộ mã hoá và giải mã libwebp bao gồm một API bộ mã hoá và giải mã chuyên sâu. Vui lòng tham khảo tài liệu thích hợp nếu bạn muốn thêm tính năng hỗ trợ cho WebP vào ứng dụng hoặc trình duyệt của mình.

Sử dụng cwebp để chuyển đổi hình ảnh sang định dạng WebP

Sử dụng cwebp trên dòng lệnh để chuyển đổi tệp hình ảnh PNG hoặc JPEG sang định dạng WebP. Bạn có thể chuyển đổi tệp hình ảnh PNG thành hình ảnh WebP có phạm vi chất lượng là 80 bằng lệnh:

cwebp -q 80 image.png -o image.webp

Hãy tham khảo tài liệu về cwebp để biết nội dung mô tả về bộ mã hoá, các tuỳ chọn tiêu chuẩn và nâng cao của bộ mã hoá.

Sử dụng dwebp để chuyển đổi hình ảnh từ định dạng WebP

Sử dụng dwebp trên dòng lệnh để chuyển đổi tệp hình ảnh WebP sang định dạng PNG hoặc PPM. Bạn có thể chuyển đổi tệp hình ảnh WebP, giả sử image.webp thành hình ảnh PNG bằng lệnh:

dwebp image.webp -o image.png

Hãy tham khảo tài liệu về dwebp để biết nội dung mô tả về bộ giải mã và các tuỳ chọn dòng lệnh của bộ giải mã đó.

Xem hình ảnh gốc

WebP là một định dạng hình ảnh mới và được hỗ trợ sẵn trong Google Chrome, Opera cũng như nhiều ứng dụng và thư viện khác.

API cho WebP Codec

Nhóm WebP đã cung cấp một API chuyên sâu để cho phép các nhà phát triển hỗ trợ thêm cho ứng dụng của họ, bao gồm cả trình duyệt, công cụ chỉnh sửa hình ảnh cũng như ứng dụng gốc.

Hãy tham khảo tài liệu API để biết nội dung mô tả về giao diện lập trình ứng dụng libwebp.