Bắt đầu

Người đam mê hình ảnh nên sử dụng một trong nhiều sản phẩm phần mềm hỗ trợ WebP.


Trong quá trình phân phối codec libwebp, chúng tôi cung cấp phương thức triển khai tham chiếu cho các ứng dụng bộ mã hoá và giải mã, cwebpdwebp, để trình bày các chức năng có sẵn của WebP. Bạn có thể tải các tệp này xuống từ kho lưu trữ tải xuống hoặc tạo từ nguồn. Những mục này nằm trong thư mục examples/.

Bộ mã hoá và giải mã libwebp bao gồm một bộ mã hoá và giải mã API mở rộng. Vui lòng tham khảo tài liệu thích hợp nếu bạn muốn thêm hỗ trợ cho WebP vào ứng dụng hoặc trình duyệt của mình.

Sử dụng cwebp để chuyển đổi hình ảnh sang định dạng WebP

Sử dụng cwebp trên dòng lệnh để chuyển đổi tệp hình ảnh PNG hoặc JPEG sang định dạng WebP. Bạn có thể chuyển đổi tệp hình ảnh PNG sang hình ảnh WebP với phạm vi chất lượng 80 bằng lệnh:

cwebp -q 80 image.png -o image.webp

Hãy tham khảo tài liệu này về cwebp để biết nội dung mô tả về bộ mã hoá, các tuỳ chọn tiêu chuẩn và nâng cao của bộ mã hoá đó.

Sử dụng dwebp để chuyển đổi hình ảnh từ định dạng WebP

Sử dụng dwebp trên dòng lệnh để chuyển đổi các tệp hình ảnh WebP sang định dạng PNG hoặc PPM. Bạn có thể chuyển đổi một tệp hình ảnh WebP, giả sử image.webp thành một hình ảnh PNG bằng lệnh:

dwebp image.webp -o image.png

Hãy tham khảo tài liệu dwebp về nội dung mô tả của bộ giải mã và các tuỳ chọn dòng lệnh của bộ giải mã đó.

Xem nguyên gốc hình ảnh của bạn

WebP là một định dạng hình ảnh mới và thường được hỗ trợ trong Google Chrome, Opera, cũng như nhiều ứng dụng và thư viện khác.

API cho WebP Codec

Nhóm WebP đã cung cấp một API rộng rãi cho phép nhà phát triển thêm tính năng hỗ trợ cho các ứng dụng, bao gồm trình duyệt, công cụ chỉnh sửa hình ảnh cũng như ứng dụng gốc.

Hãy tham khảo tài liệu về API để biết nội dung mô tả về giao diện lập trình ứng dụng libwebp.