Biblioteki hostowane przez Google to stabilna, niezawodna i szybka na całym świecie sieć dystrybucji treści dla najpopularniejszych bibliotek JavaScript typu open source.

W przypadku każdej z nich Google współpracuje bezpośrednio z kluczowymi zainteresowanymi osobami i przyjmuje najnowsze wersje w miarę ich publikowania.

Biblioteki

Aby wczytać bibliotekę hostowaną, skopiuj i wklej fragment kodu HTML tej biblioteki (widoczny poniżej). Aby na przykład wczytać bibliotekę jQuery, umieść na stronie internetowej fragment kodu <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.0/jquery.min.js"></script>.

Zalecamy wczytywanie bibliotek z CDN przez HTTPS, nawet jeśli Twoja witryna korzysta wyłącznie z protokołu HTTP. Obecnie wydajność jest szybka, a buforowanie działa tak samo. Pliki CDN są wyświetlane z nagłówkami CORS i Time-Allow oraz mogą być przechowywane w pamięci podręcznej przez rok.

CesiumJS

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/cesiumjs/1.78/Build/Cesium/Cesium.js"></script>
site:
github.com/CesiumGS/cesium
wersje:
1,78

D3.js

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/d3js/7.8.5/d3.min.js"></script>
site:
d3js.org
wersje:
Dojo

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.13.0/dojo/dojo.js"></script>
site:
dojokit.org
wersje:
Po

Ext Core

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ext-core/3.1.0/ext-core.js"></script>
site:
sencha.com/products/extcore
wersje:
3,1,0, 3,0,0

Hammer.JS

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/hammerjs/2.0.8/hammer.min.js"></script>
site:
hammerjs.github.io
wersje:
2.0.8

Indefinite Observable

fragment:
<script type="module">
  import { IndefiniteObservable } from "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/indefinite-observable/2.0.1/indefinite-observable.bundle.js";
</script>
site:
https://github.com/material-motion/indefinite-observable-js
wersje:
2.0.1, 1.0.1

jQuery

Fragment kodu 3.x:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.0/jquery.min.js"></script>
Fragment kodu 2.x:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
Fragment kodu 1,x:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
site:
jquery.com
wersje:
uwaga:
3.3.0, 2.1.2, 1.2.5 i 1.2.4 nie są hostowane z powodu ich niestabilnego i krótkiego życia.

jQuery Mobile

fragment:
<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquerymobile/1.4.5/jquery.mobile.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquerymobile/1.4.5/jquery.mobile.min.js"></script>
site:
jquerymobile.com
wersje:
1,4,5, 1,4,4, 1,4,3, 1,4,2, 1,4,1, 1,4,0
Uwaga:
Ta biblioteka wymaga biblioteki jQuery. Przed załadowaniem tego modułu musisz też wczytać bibliotekę jQuery.

jQuery UI

fragment:
<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.13.2/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.13.2/jquery-ui.min.js"></script>
site:
jqueryui.com
wersje:
Uwaga:
Ta biblioteka wymaga biblioteki jQuery. Przed wczytaniem tego modułu musisz też wczytać jQuery. Wersja 1.8.3 nie jest hostowana ze względu na krótki czas działania, a alias 1.8.3 wczyta się w wersji 1.8.4.

List.js

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/listjs/2.3.1/list.min.js"></script>
site:
listjs.com
wersje:
2.3.1

Material Motion

fragment:
<script type="module">
  import {
    Draggable,
    Point2DSpring,
    Tossable,
    combineStyleStreams,
    getPointerEventStreamsFromElement,
  } from "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/material-motion/0.1.0/material-motion.bundle.js";
</script>
site:
https://github.com/material-motion/material-motion-js
wersje:
0,1,0

Model-Viewer

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/model-viewer/3.0.0/model-viewer.min.js"></script>
site:
modelviewer.dev
wersje:
3.0.0, 2.1.1, 2.1.0, 2.0.2, 2.0.1, 2.0.0, 1.12.0, 1.11.1, 1.10.0, 1.9.0, 1.8.0, 1.7.2, 1.1.1,1,1,1,1,1,11,10,1.1,10,1,10,1,10,1,10,1,1,1, 1,7,

MooTools

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.6.0/mootools.min.js"></script>
site:
mootools.net
wersje:
1.6.0, 1.5.2, 1.5.1, 1.5.0, 1.4.5, 1.4.4, 1.4.3, 1.4.2, 1.4.1, 1.4.0, 1.3.2, 1.3.1, 1.3.0, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.
Uwaga:
W wersji 1.5.1 i starszych nazwa pliku w wersji minifikowanej nosi nazwę mootools-yui-compress.js zamiast mintools.min.js.

Myanmar Tools

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/myanmar-tools/1.2.1/zawgyi_detector.min.js"></script> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/myanmar-tools/1.2.1/zawgyi_converter.min.js"></script>
site:
https://github.com/google/myanmar-tools/
zalecane wersje:
1,2,1
wszystkie wersje hostowane:
1.0.1
1.1.0
1.1.1
1.1.3
1.2.0
1.2.1

Prototype

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.3.0/prototype.js"></script>
site:
prototypejs.org
wersje:
1,7.3.0, 1.7.2.0, 1.7.1.0, 1.7.0.0, 1.6.1.0, 1.6.0.3, 1.6.0.2

script.aculo.us

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/scriptaculous.js"></script>
site:
script.aculo.us
wersje:
1,9,0, 1,8,3, 1,8,2, 1,8,1
Uwaga:
Ta biblioteka korzysta z danych Prototype. Zanim wczytasz ten moduł, musisz załadować Prototyp.

Shaka Player

fragment:
<!-- for non-UI builds: -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/shaka-player/4.3.6/shaka-player.compiled.js"></script>

<!-- or, for UI builds: -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/shaka-player/4.3.6/shaka-player.ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/shaka-player/4.3.6/controls.css">
site:
https://github.com/google/shaka-player/
utrzymane wersje:
4.3.6, 4.2.10
wszystkie wersje hostowane:
{0/} + 0%2C, 2009 / 2009/2009/2009/2009/2009/2010/2009/2014/209 / 2000/24/20 /20 /20 2016/209 / 2009/24/24/24:44 20 2014.

SPF

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/spf/2.4.0/spf.js"></script>
site:
youtube.github.io/spfjs
wersje:
2.4.0, 2.3.2, 2.3.1, 2.3.0, 2.2.0, 2.1.2, 2.1.1, 2.1.0, 2.0.1, 2.0.0

SWFObject

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js"></script>
site:
github.com/swfobject/swfobject
wersje:
2,2, 2,1

three.js

fragment:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/threejs/r84/three.min.js"></script>
site:
threejs.org
wersje:
R84, r83, r82, r81, r80, r79, r78, r77, r76, r75, r74, r73, r72, r71, r70, r69, r68, r67, r49

Web Font Loader

fragment>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js"></script>
site:
github.com/typekit/webfontloader
wersje:
1,6,26, 1,6,16, 1,5,18, 1,5,10, 1,5,6, 1,5,3, 1,5,2, 1,5,0

Rozwiązywanie problemów

Widzisz nieaktualną wersję? Upewnij się, że nie korzystasz z linków do wersji automatycznych, takich jak /jqueryui/1/..., ale zamiast nich używaj adresów URL dokładnie odnoszących się do wersji. Ze względu na obawy o buforowanie i brak zgodności między nawet starszymi wersjami jakiś czas temu wyłączyliśmy i przestaliśmy aktualizować aliasy wersji automatycznych. W związku z tym na zawsze będą używane starsze wersje (aby nadal działać, nadal używaj tych witryn).

W razie problemów: