Cải thiện thời gian phản hồi của máy chủ

Quy tắc này kích hoạt khi PageSpeed Insights phát hiện thấy thời gian phản hồi của máy chủ của bạn vượt quá 200 mili giây.

Tổng quan

Thời gian phản hồi của máy chủ đo thời gian cần để tải HTML cần thiết để bắt đầu kết xuất trang từ máy chủ của bạn, trừ đi thời gian chờ mạng giữa Google và máy chủ của bạn. Có thể có sự chênh lệch giữa các lần chạy, nhưng mức chênh lệch không nên quá lớn. Trên thực tế, thời gian phản hồi của máy chủ thay đổi nhiều có thể là dấu hiệu cơ bản của vấn đề về hiệu suất.

Đề xuất

Bạn nên giảm thời gian phản hồi của máy chủ xuống dưới 200 mili giây. Có rất nhiều yếu tố tiềm ẩn có thể làm chậm tốc độ phản hồi của máy chủ của bạn: logic ứng dụng chậm, truy vấn cơ sở dữ liệu chậm, định tuyến chậm, khung, thư viện, tình trạng thiếu CPU hoặc thiếu bộ nhớ. Bạn cần xem xét tất cả các yếu tố này để cải thiện thời gian phản hồi của máy chủ. Bước đầu tiên để tìm hiểu lý do khiến thời gian phản hồi của máy chủ lâu là đo lường. Sau đó, với dữ liệu trong tay, hãy tham khảo các hướng dẫn phù hợp để biết cách giải quyết vấn đề. Khi các vấn đề được giải quyết, bạn phải tiếp tục đo lường thời gian phản hồi của máy chủ và giải quyết mọi nút thắt cổ chai về hiệu suất trong tương lai.

  1. Thu thập và kiểm tra hiệu suất và dữ liệu hiện có. Nếu không có, hãy đánh giá bằng cách sử dụng giải pháp theo dõi ứng dụng web tự động (có các phiên bản nguồn mở và được lưu trữ cho hầu hết các nền tảng) hoặc thêm khả năng đo lường tuỳ chỉnh.
  2. Xác định và khắc phục điểm tắc nghẽn về hiệu suất hàng đầu. Nếu bạn đang sử dụng một khung web phổ biến hoặc nền tảng quản lý nội dung, hãy tham khảo tài liệu để biết các phương pháp hay nhất để tối ưu hoá hiệu suất.
  3. Theo dõi và cảnh báo để phát hiện mọi lỗi hồi quy hiệu suất trong tương lai!

Ý kiến phản hồi

Trang này có hữu ích không?