Giao diện người dùng dành cho ứng dụng web dựa trên nội dung

Giao diện người dùng của ứng dụng web đề cập đến các thành phần của ứng dụng mà người dùng tương tác trực tiếp. Là phía người dùng của ứng dụng, giao diện người dùng chứa các khía cạnh của ứng dụng như trình đơn điều hướng, hình ảnh và đồ hoạ, bảng, nút và thậm chí là màu văn bản. Giao diện người dùng có thể được xây dựng bằng nhiều khung và công nghệ, đồng thời tất cả người dùng đều có thể truy cập được, bất kể kỹ năng dựa trên công nghệ của họ. Hiệu suất của ứng dụng, tốc độ phản hồi và khả năng tương thích của trình duyệt là các yếu tố quan trọng của một giao diện người dùng thành công.