Kitaplıklar ve Örnekler

Bazı popüler programlama dillerinde kullanılabilen Google API istemci kitaplıkları, Google Site Verification API'nin kullanımını kolaylaştırır.

Aşağıdaki tablolarda ilk sütunda her kitaplığın geliştirme aşaması (bazılarının ilk aşamalarında olduğu belirtilir) ve kitaplığın dokümanlarına yönlendiren bağlantılar gösterilir. İkinci sütun, her kitaplıkta kullanılabilen örneklere bağlantı verir.

Belgeler Örnekler
Java için Google API İstemci Kitaplığı Java örnekleri
JavaScript için Google API İstemci Kitaplığı JavaScript örnekleri
.NET için Google API İstemci Kitaplığı .NET örnekleri
REST için Objective-C için Google API İstemci Kitaplığı Object-C örnekleri
PHP için Google API İstemci Kitaplığı (beta) PHP örnekleri
Python için Google API İstemci Kitaplığı Python örnekleri

İlk sahnedeki kitaplıklar da burada mevcuttur:

Belgeler Örnekler
Dart için Google API'leri İstemci Kitaplıkları (beta) Dart örnekleri
Go için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Go örnekleri
Node.js için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Node.js örnekleri
Ruby için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Ruby örnekleri

Bu API için öne çıkan örnekler

Genellikle, bir API'yi nasıl kullanacağınızı öğrenmenin en kolay yolu örnek koda bakmaktır. Yukarıdaki tabloda, gösterilen dillerin her biri için bazı temel örneklerin bağlantıları sunulmaktadır. Bu bölümde, Google Site Verification API'ye dair özellikle ilginç örnekler vurgulanmaktadır.

Dil Öne çıkan örnekler API sürümü
PHP
  • Site Doğrulama Wordpress Eklentisi (Kaynak)
    Blogları doğrulamak için Google Site Verification API'yi kullanan Wordpress eklentisi. API çağrıları yapmak için PHP kitaplığını ve OAuth kullanarak kimlik doğrulamayı gösterir. Eklenti ZIP dosyası, örnek kod olarak kullanılabilecek derlenmemiş ve kod karartılmamış PHP kodu içeriyor.

    Bu eklenti, Wordpress yasal gereksinimlerine uymak için GPLv2'nin lisansına sahiptir. PHP istemci kitaplığı da daha az kısıtlayıcı olan Apache 2.0 lisansı uyarınca indirilebilir.
1,0