ลดอัตราการรวบรวมข้อมูลของ Googlebot

Google มีอัลกอริทึมที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดความเร็วในการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ เป้าหมายของเราคือรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บจากเว็บไซต์ของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง โดยไม่ทำให้เกิดปัญหากับแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์ ในบางกรณี การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์โดย Google อาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานทำงานหนักมาก หรือทำให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่พึงประสงค์ในระหว่างที่เกิดความขัดข้อง คุณอาจเลือกที่จะลดจำนวนครั้งในการส่งคำขอจาก Googlebot เพื่อลดปัญหานี้

หากคุณตัดสินใจว่าจะลดอัตราการรวบรวมข้อมูลของ Googlebot โปรดพิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้

ลดอัตราการรวบรวมข้อมูลด้วย Search Console (แนะนำ)

หากต้องการลดอัตราการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว คุณเปลี่ยนอัตราการรวบรวมข้อมูลของ Googlebot ใน Search Console ได้ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะแสดงผลภายในไม่กี่วัน หากต้องการใช้การตั้งค่านี้ ให้ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ก่อน ตรวจสอบว่าคุณหลีกเลี่ยงการตั้งค่าอัตราการรวบรวมข้อมูลเป็นค่าที่ต่ำเกินไปสำหรับความต้องการของเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่างบประมาณสำหรับการรวบรวมข้อมูลส่งผลต่อ Googlebot อย่างไร

ให้ Google ลดอัตราการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

หากต้องการลดอัตราการรวบรวมข้อมูลโดยด่วนในช่วงเวลาสั้นๆ (เช่น 2-3 ชั่วโมงหรือ 1-2 วัน) ให้แสดงหน้าข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลโดยใช้รหัสผลลัพธ์ HTTP 500, 503 หรือ 429 แทนเนื้อหาทั้งหมด Googlebot จะลดอัตราการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์เมื่อพบ URL จำนวนมากที่มีรหัสผลลัพธ์ HTTP 500, 503 หรือ 429 (เช่น หากคุณปิดใช้เว็บไซต์) การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นทั้งในการรวบรวมข้อมูล URL ที่แสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ รวมถึงเว็บไซต์โดยรวม เมื่อจำนวนข้อผิดพลาดเหล่านี้ลดลง อัตราการรวบรวมข้อมูลจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ