Automatyzuj przesyłanie konwersji i pobieranie raportów

Używaj interfejsu Search Ads 360 API, aby przesyłać konwersje offline lub modyfikować dotychczasowe konwersje. Niektórzy klienci mogą na przykład szukać produktów online i klikać Twoją reklamę, a następnie dokonać zakupu offline. Aby powiązać ze sobą konwersje offline i przypisać je do kampanii reklamowej online, prześlij dane o konwersjach do Search Ads 360.
Pobieranie raportów do wykorzystania we własnych aplikacjach. Możesz połączyć pobrane dane z informacjami, które już masz – o produktach, klientach i celach biznesowych (np. z systemu CRM), aby tworzyć ogólne raporty.
Dostępny jest już nowy interfejs Search Ads 360 Reporting API. Nowy interfejs API daje większą swobodę tworzenia raportów niestandardowych oraz integrowania danych z aplikacjami i procesami służącymi do raportowania. Dowiedz się więcej o przechodzeniu na nowy interfejs Search Ads 360 Reporting API i jego używaniu.