reCAPTCHA چیست؟

reCAPTCHA یک سرویس رایگان است که از سایت شما در برابر هرزنامه و سوء استفاده محافظت می کند. از تکنیک های پیشرفته تجزیه و تحلیل ریسک برای تشخیص انسان ها و ربات ها استفاده می کند.
reCAPTCHA v3 به شما کمک می‌کند تا بدون تعامل کاربر، ترافیک سوءاستفاده‌کننده را در وب‌سایت خود شناسایی کنید. به جای نمایش چالش CAPTCHA، reCAPTCHA v3 امتیازی را برمی‌گرداند تا بتوانید مناسب‌ترین اقدام را برای وب‌سایت خود انتخاب کنید.