Najczęstsze pytania

Czy mam używać reCAPTCHA Enterprise?

reCAPTCHA Enterprise oferuje 1 milion testów miesięcznie bez opłat i dodatkowych funkcji. Inne funkcje, takie jak analityka w czasie rzeczywistym, to najlepsze rozwiązanie dla większości deweloperów. Rozpocznij tutaj bezpłatnie.

Czy mogę używać reCAPTCHA z rozwiązaniami innych firm?

Tak. Możesz używać zarówno reCAPTCHA (w wersji innej niż Enterprise), jak i reCAPTCHA Enterprise. Zwykle rozwiązanie innej firmy prosi o klucz publiczny i tajny klucz lub klucz interfejsu API. Pamiętaj, aby udostępniać swój tajny klucz i klucz interfejsu API tylko zaufanym firmom zewnętrznym.

Jak przejść na reCAPTCHA Enterprise z wersji 2 lub 3?

Proces migracji trwa 5–10 minut i nie wymaga żadnych zmian w kodzie.

Czy mam używać reCAPTCHA w wersji 2 czy 3?

reCAPTCHA w wersji 3 jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy chcą mieć więcej danych o ruchu. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów dotyczącym reCAPTCHA w wersji 3.

Obsługujemy bezpieczeństwo i łatwość obsługi wersji 2.

Więcej informacji o różnicach między wersjami 2 i 3 znajdziesz w artykule Porównanie wersji.

Czy reCAPTCHA używa plików cookie?

Podczas wykonywania reCAPTCHA ustawia wymagany plik cookie (_GRECAPTCHA) na potrzeby analizy ryzyka. Jeśli nie chcesz korzystać z domeny www.google.com, która może zawierać inne pliki cookie, możesz zamiast niej użyć adresu www.recaptcha.net.

Czy są jakieś limity zapytań na sekundę lub limity dzienne dotyczące korzystania z reCAPTCHA?

Jeśli chcesz wykonywać ponad 1000 połączeń na sekundę lub 1 000 000 połączeń miesięcznie, musisz użyć reCAPTCHA Enterprise lub wypełnić ten formularz i poczekać na zatwierdzenie wyjątku. Jeśli klucz witryny przekracza 1000 zapytań na sekundę, niektóre żądania mogą nie zostać przetworzone. Jeśli klucz witryny w wersji 3 przekroczy swój miesięczny limit, może się to nie udać, ponieważ do końca miesiąca zostanie zwrócony statyczny wynik 0,9 i komunikat o błędzie „Przekroczono bezpłatny limit”. Nie ma żadnych widocznych dla użytkowników sygnałów o przekroczeniu limitu w witrynach w wersji 3. Jeśli klucz witryny w wersji 2 przekroczy swój miesięczny limit, w widżecie reCAPTCHA może zostać wyświetlona taka lub podobna wiadomość do końca miesiąca: „Ta witryna przekracza limit reCAPTCHA”. Przed wyegzekwowaniem limitu właściciele witryn zostaną trzykrotnie powiadomieni e-mailem i będą mieli co najmniej 90 dni na przejście na reCAPTCHA Enterprise. Klucze witryn są uznawane za przekroczenie limitu, jeśli w dowolnej domenie używanych jest więcej niż 1 000 000 wywołań miesięcznie. Dotyczy to też sytuacji, gdy wolumin jest podzielony na wiele kluczy w tej samej domenie.

Chcę ukryć plakietkę reCAPTCHA. Co jest dozwolone?

Możesz ukryć plakietkę, o ile wyraźnie określisz markę reCAPTCHA w procesie przeglądania. Załącz następujący tekst:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  <a href="https://policies.google.com/privacy">Privacy Policy</a> and
  <a href="https://policies.google.com/terms">Terms of Service</a> apply.

Na przykład:

Uwaga: jeśli chcesz ukryć plakietkę, kliknij

.grecaptcha-badge { visibility: hidden; }

Chcę przeprowadzać automatyczne testy z reCAPTCHA. Co mam zrobić?

W przypadku reCAPTCHA w wersji 3 utwórz oddzielny klucz na potrzeby środowisk testowych. Wyniki mogą nie być dokładne, ponieważ reCAPTCHA w wersji 3 wymaga obserwowania rzeczywistego ruchu.

W przypadku reCAPTCHA w wersji 2 użyj podanych niżej kluczy testowych. Zawsze otrzymasz test „Brak CAPTCHA” i wszystkie prośby o weryfikację zostaną zakończone.

 • Klucz witryny: 6LeIxAcTAAAAAJcZVRqyHh71UMIEGNQ_MXjiZKhI
 • Tajny klucz: 6LeIxAcTAAAAAGG-vFI1TnRWxMZNFuojJ4WifJWe

Widżet reCAPTCHA będzie wyświetlać komunikat ostrzegawczy, aby sprawdzić, czy nie jest on używany na potrzeby ruchu produkcyjnego.

Jak mogę wyświetlić więcej informacji o ruchu w mojej witrynie?

reCAPTCHA raportuje dzienne statystyki w konsoli administracyjnej.

Czy mogę używać reCAPTCHA globalnie?

Tak, używaj w kodzie „www.recaptcha.net” w przypadku, gdy adres „www.google.com” jest niedostępny.

 • Najpierw zastąp ciąg <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js"></script> ciągiem <script src="https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js"></script>.
 • Następnie zastosuj te same ustawienia dla wszystkich innych stron w witrynie, które używają adresu „www.google.com/recaptcha/”.

Czy mogę dostosować widżet lub plakietkę reCAPTCHA?

Tak. reCAPTCHA udostępnia 2 motywy: jasny i ciemny, co pokazano poniżej. Aby wybrać motyw, po prostu ustaw atrybut data-theme w parametrze grecaptcha.render.

Jasny motyw:

Ciemny motyw:

Jak dostosować reCAPTCHA w wersji 3?

Interfejs JavaScript API dostępny dla Invisible reCAPTCHA działa również w wersji 3. Wystarczy użyć interfejsu JavaScript API do jawnego renderowania reCAPTCHA za pomocą klucza witryny w wersji 3, aby uzyskać dostęp do opcji takich jak zmiana pozycji plakietki lub zmiana motywu.

Podczas renderowania reCAPTCHA w wersji 3 przy użyciu tej metody pamiętaj, aby ustawić parametr size na 'invisible' i użyć identyfikatora klienta zwróconego przez grecaptcha.render podczas wywoływania grecaptcha.execute zamiast klucza witryny.

Ostatnio mój widżet reCAPTCHA zaczął wyświetlać komunikat „Nieprawidłowy klucz witryny”. Co się dzieje?

Jeśli widzisz ten błąd, klucz witryny reCAPTCHA nie jest już prawidłowy. Aby aktywować klucz, zarejestruj nowy klucz i postępuj zgodnie z instructions na tej stronie.

Pojawia się nieprzechwycony błąd zabezpieczeń: zablokowano ramkę ze źródłem „https://www.google.com”, dostęp do ramki ze źródłem „&lttwoja_domena&gt”. Co mam zrobić?

Ten błąd występuje zwykle wtedy, gdy element HTML widżetu reCAPTCHA jest automatycznie usuwany po kliknięciu przez użytkownika pola wyboru. Do zresetowania widżetu reCAPTCHA zalecamy użycie funkcji JavaScriptu grecaptcha.reset().

Korzystam z zasad Content-Security-Policy (CSP) w swojej witrynie. Jak mogę skonfigurować ją pod kątem współpracy z reCAPTCHA?

Zalecamy stosowanie metody opartej na liczbie całkowitej udokumentowanej w CSP3. Dodaj liczbę jednorazową w tagu skryptu api.js reCAPTCHA, a my zajmiemy się resztą.

Uwaga: reCAPTCHA działa też z dyrektywą „strict-dynamic” w przeglądarkach, które ją obsługują.

Możesz też dodać do dyrektyw następujące wartości:

 • script-src https://www.google.com/recaptcha/, https://www.gstatic.com/recaptcha/
 • frame-src https://www.google.com/recaptcha/, https://recaptcha.google.com/recaptcha/

Pojawia się błąd „Localhost nie jest na liście obsługiwanych domen”. Co mam zrobić?

Domeny lokalnego hosta nie są domyślnie obsługiwane. Jeśli chcesz nadal obsługiwać je na potrzeby programowania, możesz je dodać do listy domen obsługiwanych na potrzeby Twojego klucza witryny. Otwórz konsolę reCAPTCHA Enterprise lub konsolę reCAPTCHA, aby zaktualizować listę obsługiwanych domen. Zalecamy używanie osobnych kluczy na potrzeby programowania i produkcji. Zezwalaj tylko na host lokalny w kluczu witryny programistycznej.

Czy tylko w iOS 10 strona przewija się na sam dół, gdy użytkownik ukończy wyzwanie?

Zgłosiliśmy ten błąd po stronie firmy Apple. Dotyczy tylko użytkowników iOS 10 i tylko w niektórych witrynach. Jeśli dotyczy Cię ten problem, możesz obejść ten problem, przesuwając widżet reCAPTCHA w górę lub w dół na stronie albo użyj reCAPTCHA w wersji 3.

Być może mój komputer lub sieć wysyła automatyczne zapytania?

Jeśli zostałeś przekierowany na tę stronę z widżetu reCAPTCHA, wyświetliłby się komunikat „Przepraszamy, ale Twój komputer lub sieć może wysyłać automatyczne zapytania. Aby chronić naszych użytkowników, nie możemy teraz przetworzyć Twojej prośby”.

Jednak może się tak zdarzyć z kilku powodów:

 • Być może korzystasz z sieci współdzielonej, która jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób
 • Dostawca usług internetowych mógł ostatnio przypisać Ci podejrzany adres IP
 • Witryna, do której próbujesz uzyskać dostęp, może być obecnie intensywnie atakowana

Aby rozwiązać te problemy, otwórz stronę pomocy dotyczącej nietypowego ruchu lub spróbuj ponownie później.

Jakie nazwy działań są prawidłowe?

Działania mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne, ukośniki i znaki podkreślenia. Działania nie mogą być związane z konkretnym użytkownikiem.