Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

โหลด GPT จากโฮสต์ที่แนะนำ

คำอธิบาย

ตรวจสอบว่า GPT โหลดจาก securepubads.g.doubleclick.net โฮสต์นี้รวมคำขอการแสดงโฆษณาทั้งหมดไว้ที่โดเมนเดียว ซึ่งหมายความว่าเบราว์เซอร์จะต้องเชื่อมต่อกับโดเมนเพียงโดเมนเดียวเท่านั้น

วิธีแก้ไข

<script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างแท็กผู้เผยแพร่โฆษณาผ่าน Google