Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

Przesuwanie reklamy z góry w dół strony

Wyjaśnienie

Zapewnia to, że najwyższy boks reklamowy nie będzie znajdował się zbyt blisko góry początkowo widocznego obszaru strony lub aplikacji. Boks umieszczony zbyt wysoko w widocznym obszarze prawdopodobnie zostanie przewinięty, zanim reklama będzie widoczna.

Rozwiązanie

Odsuń od góry widocznego obszaru każdy typ reklamy, który użytkownik mógłby przewinąć.

Więcej informacji

Sprawdzone metody zwiększania widoczności