Program partnerski

Cieszymy się, że chcesz utworzyć usługę, która integruje się z interfejsami API Zdjęć Google. Wraz z rozwojem Twojej aplikacji program partnerski Zdjęć Google pomoże Ci zapewnić użytkownikom spójne i najlepsze funkcje.

Dbamy o wrażenia użytkowników Zdjęć Google i dbamy o wysoki standard jakości usług, które integrują się z naszymi interfejsami API. Każdy partner, z którym współpracujemy, musi przestrzegać listy wytycznych i sprawdzonych metod, aby zapewnić bezproblemową i bezpieczną integrację.

Zgłoś zainteresowanie

Korzyści z programu

Dołączenie do programu partnerskiego da Ci następujące korzyści:

  • Zwiększone limity
  • Kanały pomocy dla partnerów
  • Najnowsze funkcje
  • oficjalną plakietkę do wykorzystania w materiałach marketingowych;

Najczęstsze pytania

Czy mogę wypróbować interfejs Google Photos Library API bez dołączania do programu partnerskiego?
Tak, integrację z interfejsem Library API możesz przeprowadzić bez udziału w programie partnerskim. Jeśli jednak Twoja aplikacja prawdopodobnie przekroczy limit ogólnej dostępności, zgłoś zainteresowanie programem partnerskim Zdjęć Google.
Gdzie mogę znaleźć wytyczne i sprawdzone metody dotyczące integracji?
Przy integracji z interfejsem Library API należy pamiętać o przestrzeganiu zasad dopuszczalnego użytkowania, sprawdzonych metod technicznych i wskazówek dotyczących wygody użytkownika.
Moje zgłoszenie nie zostało zaakceptowane do programu partnerskiego. Can I re-apply?
Jeśli zgłoszenie zostało przesłane ponad 6 miesięcy temu, prześlij zgłoszenie ponownie, podając nowe dane. Jeśli natomiast przesłałeś(-aś) zgłoszenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, odpowiedz na e-maila, którego wysłaliśmy w związku ze zgłoszeniem, i podaj informacje o tym, co się zmieniło w Twoim przypadku użycia lub wymaganiach dotyczących limitów.
Czy mogę używać logo Zdjęć Google w działaniach marketingowych?
W ramach programu partnerskiego będziesz mieć dostęp do niektórych zasobów marki ze Zdjęć Google, w tym do plakietki „Działa ze Zdjęciami Google”, które możesz wykorzystać w swoich działaniach marketingowych.
Moje zgłoszenie do programu partnerskiego zostało zaakceptowane. Jak uruchomić integrację?
Zanim aplikacja zostanie opublikowana, musi przejść 2 weryfikacje:
  1. Weryfikacja weryfikacji OAuth
  2. Weryfikacja integracji interfejsów API Zdjęć Google (szczegóły przekazywane po zaakceptowaniu w programie partnerskim Zdjęć Google)
Podczas korzystania z aplikacji widzę błąd „niezweryfikowana aplikacja”. Jak przesłać aplikację do weryfikacji?

Ten błąd oznacza, że weryfikacja weryfikacji OAuth nie została jeszcze zakończona. Ta weryfikacja jest niezależna i stanowi uzupełnienie wszystkich weryfikacji przeprowadzanych w ramach programu partnerskiego Zdjęcia Google.

Aby usunąć z ekranu ostrzeżenie o niezweryfikowanej aplikacji, musisz przesłać prośbę o weryfikację. Dowiedz się więcej o niezweryfikowanych aplikacjach i poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat weryfikacji aplikacji w Centrum pomocy.

Poziom Premium

Ile kosztuje poziom Premium?
Poziom Premium nie wiąże się z żadnymi kosztami ani nie wymaga udziału w przychodach.
Co to jest poziom Premium i jak mogę przejść na poziom Premium?
Poziom Premier to pakiet ulepszonych funkcji interfejsu API, które wykorzystują potężną sztuczną inteligencję Zdjęć Google. Po dołączeniu do programu partnerskiego skontaktuj się z Twoimi obecnymi kanałami, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak do niego dołączyć.
Jakie wymagania muszę spełnić, aby przejść na poziom Premium?
Musisz przestrzegać zasad dopuszczalnego użytkowania i wytycznych dotyczących wygody użytkowników, wykazać stałe zaangażowanie użytkowników w korzystanie z interfejsu API na wysokim poziomie oraz przestrzegać dodatkowych wymagań dotyczących UX i wdrażania.