Sample

Fragmenty interfejsu Google Photos Library API są dostępne w przykładowym repozytorium Zdjęć Google na GitHubie. Fragmenty kodu zamieściliśmy na każdej stronie tego przewodnika dla programistów.

Sample w GitHubie

Repozytorium GitHub zawiera przykład wyszukiwania i wyświetlania list w interfejsie Library API, które zostały wdrożone w ramce na zdjęcia online za pomocą Node JS.

Repozytoria GitHub dla poszczególnych bibliotek klienta zawierają wiele przykładów, które pokazują, jak używać interfejsu Library API w różnych językach.

Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z korzystaniem z próbek wykonaj te czynności:

Dane logowania OAuth należy dodać do przykładowego projektu. Szczegółowe informacje znajdziesz w README.

Fragmenty kodu w przewodniku dla programistów

Każda strona w przewodniku programisty zawiera fragmenty kodu i wywołania REST, które ilustrują określone funkcje interfejsu API. Oto niektóre przewodniki po funkcjach: