Metoda: transitobject.patch

Aktualizuje obiekt biletu, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki.

Żądanie HTTP

PATCH https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceId

string

Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format ID wydawcy.identyfikator, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

Treść żądania

Treść żądania zawiera instancję TransitObject.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała instancję TransitObject.

Zakresy autoryzacji

Wymaga poniższego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer