AppLinkData

Zapis JSON

{
   "androidAppLinkInfo": {
    object (AppLinkInfo)
   },
   "iosAppLinkInfo": {
    object (AppLinkInfo)
   },
   "webAppLinkInfo": {
    object (AppLinkInfo)
   }
  }
Pola

AppLinkInfo

Zapis JSON

{
   "appLogoImage": {
    object (Image)
   },
   "title": {
    object (LocalizedString)
   },
   "description": {
    object (LocalizedString)
   },
   "appTarget": {
    object (AppTarget)
   }
  }
Pola
appLogoImage

Imageobject ()

Opcjonalny obraz do wyświetlenia w module linku aplikacji

title

LocalizedStringobject ()

Wymagany ciąg znaków do wyświetlenia w tytule modułu linku aplikacji

description

LocalizedStringobject ()

Wymagany ciąg znaków do wyświetlenia w opisie modułu linku aplikacji

appTarget

AppTargetobject ()

Adres URL, na który będzie kierowało otwieranie modułu linku aplikacji w klientach. Będzie używany przez partnerów do otwierania ich strony internetowej lub jako precyzyjny link do ich aplikacji.

AppTarget

Zapis JSON

{
   "targetUri": {
    object (Uri)
   }
  }
Pola
targetUri

Uriobject ()