Proces uruchamiania i certyfikacja

Po zakończeniu programowania integrator i Google mogą rozpocząć proces certyfikacji i uruchamiania. Proces uruchamiania obejmuje testy kompleksowe na różnych urządzeniach i różnych formatach.

Testowanie odbywa się w 3 etapach:

 • Testowanie integracji
 • Testowanie finansów
 • Dogfood

Niektóre etapy mogą się pokrywać, na przykład testowanie integracji czy testowanie finansów.

Po zakończeniu testowania i w obu przypadkach satysfakcjonująca będzie integracja, może nastąpić wdrożenie etapowe.

Testowanie integracji

Testy integracji mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie żądania/odpowiedzi i interfejsy API są prawidłowo obsługiwane. Listę testów przeprowadzanych przez Google znajdziesz w dokumencie dotyczącym testu integracji.

Google wykona odpowiednie testy z arkusza kalkulacyjnego. Aby monitorować postępy w testowaniu, utwórz kopię arkusza testowego. Początkowo powinny być one przeprowadzane za pomocą Imali Testing Tool. Po skonfigurowaniu integratora w środowisku produkcyjnym narzędzie integratora powinno przeprowadzić kompleksowe testy w Google Play.

Integrator nie musi być w nim zdefiniowany, ale powinien przetestować go na różnych urządzeniach mobilnych różnych producentów i odmian Androida. Integrator musi też przeprowadzić test, aby upewnić się, że jego środowisko produkcyjne spełnia gwarancję jakości usług uzgodnioną w umowie.

Integrator i Google będą organizować w tym czasie cotygodniowe spotkania, aby debugować problemy i odpowiadać na pytania. Dodatkowo Google utworzy grupę spotkań, w której będzie można porozmawiać na krótki czas. Integrator i Google powinni ustalić czas pracy w pokrywającej się części, aby pytania i błędy były szybko rozwiązywać.

Google przetestuje integrację w 2 środowiskach:

 • Piaskownica Google -> piaskownica integratora
 • Google prod -> integrator prod

W przypadku każdego środowiska integrator powinien zapewnić:

 • Adresy URL punktów końcowych interfejsu API
 • Przykładowe konta z wstępnymi środkami
 • W razie potrzeby plik APK do autoryzacji

Aby przetestować punkty końcowe, integrator może użyć narzędzia do testowania integracji Immuli. Gdy wszystko będzie gotowe, Google wprowadzi konfigurację produkcyjną, aby użytkownicy z listy dozwolonych mogli wyświetlać formę płatności w usługach Google.

Testowanie finansów

Testy finansowe obejmują sprawdzenie, czy integrator może dokonać płatności na rzecz Google, i czy Google może automatycznie dopasować płatność.

W ramach testów Google prosi integratora o wykonanie 5 różnych scenariuszy płatności:

 • Dopasowanie z memoLineId
 • Nadpłata
 • Niedopłata
 • Nadpłata > 5%
 • Zapłata poniżej 5%

Google wyśle integratora kilka remittanceStatementNotification, a integrator powinien zapłacić zgodnie z jednym z tych scenariuszy. Google powiadomi integratora z wyprzedzeniem, aby rozpocząć proces testowania finansów.

Gdy obie strony będą gotowe, możesz rozpocząć testy dogfood. Testy finansowe mogą też odbywać się podczas testów wewnętrznych, jeśli oś czasu jest skompresowana.

Dogfood

Testy wewnętrzne umożliwiają firmie Google i integratorowi przetestowanie wrażeń użytkowników. Google włączy tę formę płatności w usługach Google takich jak Google Play. Umożliwia to przeprowadzanie lokalnych testów na różnych urządzeniach, połączeniach i wersjach systemów operacyjnych.

Testy wewnętrzne muszą być przeprowadzane zarówno w środowisku integratora, jak i w środowisku produkcyjnym Google.

Testy wewnętrzne zazwyczaj trwają 2 tygodnie. W tym czasie integrator i firma Google mogą spodziewać się codziennej synchronizacji bieżących problemów.

Do końca testów należy rozwiązać wszystkie problemy blokujące uruchomienie. Testy mogą być rozszerzone, jeśli pojawią się dodatkowe testy lub poprawki.

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich 3 etapów odbywa się testowanie i certyfikacja.

Uruchom

Integrator i Google muszą wyrazić zgodę na uruchomienie aplikacji.

Uruchomienie rozpocznie się z pominięciem 1%. Wdrożenie na 100% trwa zwykle miesiąc, a kolejne etapy trwają około tygodnia.

 • 1% – testowanie pod kątem problemów z urządzeniami
 • 5% – większa pula użytkowników i urządzeń
 • 10% – testowanie w zakresie wpływu na przychody
 • 50% – testowanie pod kątem skalowalności
 • 100% – pełne wdrożenie