Spory dotyczące przelewów

W przypadku, gdy sprawozdanie dotyczące płatności nie jest zgodne z oczekiwaną wartością integratora, integrator powinien postępować zgodnie z diagramem poniżej, aby określić, jakie informacje należy przekazać Google i jak rozwiązać problem.