Zasady dotyczące treści

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wymagamy, aby polityka treści na tej stronie dotyczyła wszystkich relacji prezentowanych w tych formatach:

treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub dwuznacznym,

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści z opisami o charakterze seksualnym, które mają na celu wywołanie pobudzenia seksualnego. Nie zezwalamy też na publikowanie treści, które mają charakter jednoznacznie seksualny. Obejmuje to opisy aktów seksualnych, zabawek erotycznych i intymnych części ciała w kontekście nieedukacyjnym, dokumentalnym, naukowym ani opartym na faktach.

Treści drastyczne i przemoc

Nie zezwalamy na publikowanie treści, które zachęcają do przemocy lub ją gloryfikują. Niedozwolone są też treści przedstawiające przemoc, których celem jest obrazowanie innych.

treści szerzące nienawiść,

Nie zezwalamy na publikowanie treści promujących przemoc lub nękanie innych osób bądź grup ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana czy orientację seksualną bądź tożsamość płciową.

Działania niebezpieczne lub nielegalne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które promują lub ułatwiają działania niebezpieczne lub nielegalne. Dotyczy to samookaleczeń, takich jak samookaleczanie, zaburzenia odżywiania lub zażywania narkotyków. Nie zezwalamy też na publikowanie treści, które są używane do grożenia lub organizowania przemocy albo wspierania brutalnych organizacji.

Wulgaryzmy

Wulgaryzmy pojawiają się w treściach dziennikarskich, które nie powinny być ocenzurowane, np. w formie cytatów pochodzących od urzędników państwowych czy innych wartościowych osób. Jednak w sposób nieformalny powinny być wyczyszczone.

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które wprowadzają w błąd i ukrywają treści sponsorowane, sugerując, że są to treści niezależne i redakcyjne. Sponsorowanie, w tym między innymi prawa własności, powiązania z podmiotem stowarzyszonym, płatności lub pomoc materialna, musi zostać wyraźnie ujawnione czytelnikom. Temat treści sponsorowanych nie może koncentrować się na sponsorach bez ich jednoznacznego ujawnienia.

Działania wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na źródła, które podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub organizację oraz treści wprowadzające w błąd co do ich własności lub głównego celu. Nie zezwalamy na źródła, które w nieautentyczny lub skoordynowany sposób wprowadzają użytkowników w błąd. Obejmuje to m.in. źródła, które podają nieprawdziwe informacje o swoim kraju pochodzenia lub je ukrywają. Dotyczy to też źródeł, z którymi współpracujemy w sposób ukrywający lub wprowadzający w błąd informacje o ich relacjach lub niezależności redakcyjnej.