Schemat obrazu CameraEvent

Nest Cam (starsza wersja) Nest Hub Max Nest Doorbell (starsza wersja) 

sdm.devices.traits.CameraEventImage

Ta cecha dotyczy każdego urządzenia, które obsługuje generowanie obrazów na podstawie zdarzeń.

Pola

Brak dostępnych pól dla tej cechy.

Polecenia

GenerateImage

Zawiera adres URL, z którego można pobrać zdjęcie z aparatu.

To polecenie obsługuje te zdarzenia:

Typ Element Opis
Zdarzenie Zdarzenie ruchu związane z cechą CameraMotion Kamera wykryła ruch.
Zdarzenie Zdarzenie dotyczące osoby związanej z cechą CameraPerson Kamera wykryła osobę.
Zdarzenie Zdarzenie Dźwięki w przypadku cechy Dźwięk kamery Kamera wykryła dźwięk.
Zdarzenie Dzwonek związany z cechą gongu dzwonka Naciśnięto dzwonek.
Użyj w żądaniu polecenia eventId z obsługiwanego zdarzenia, aby otrzymać adres URL do pobrania zdjęcia z aparatu powiązanego z tym zdarzeniem.

Żądanie i odpowiedź GenerateImage

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraEventImage.GenerateImage",
 "params" : {
  "eventId" : "8NYaH5PZ6kftObq1UK3k6qfOcC..."
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "url" : "https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "token" : "g.0.eventToken"
 }
}

Pola żądania GenerateImage

Pole Opis Typ danych
eventId Identyfikator wydarzenia, którego dotyczy prośba o dodanie powiązanego zdjęcia z aparatu. string
Przykład: „8NYaH5PZ6kftObq1UK3k6qfOcC...”

Pola odpowiedzi na GenerateImage

Pole Opis Typ danych
url Adres URL, z którego można pobrać zdjęcie aparatu. string
Przykład: „https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...”
token Token, który ma być używany w nagłówku autoryzacji HTTP podczas pobierania obrazu. string
Przykład: „g.0.eventToken”

Pobieranie zdjęcia z aparatu

Wyślij wywołanie GET do polecenia url z odpowiedzi GenerateImage , używając parametru token w nagłówku autoryzacji HTTP z podstawową autoryzacją, aby pobrać obraz z kamery:

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...

Aby dostosować rozdzielczość pobranego obrazu, użyj parametrów zapytania width lub height. Należy określić tylko jeden z tych parametrów. Drugi parametr jest skalowany automatycznie zgodnie z formatem obrazu kamery.

Jeśli na przykład format obrazu aparatu wynosi 4:3, to aby pobrać zdjęcie z aparatu w rozdzielczości 480 x 360, określ szerokość lub wysokość:

Szerokość

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?width=480

Wzrost

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?height=360

Obowiązują też inne ograniczenia dotyczące adresu URL pobierania:

 • Jeśli w adresie URL podasz oba parametry, używany jest width, a parametr height jest ignorowany.
 • Jeśli w adresie URL nie ma żadnego z tych parametrów, w polu width używana jest domyślna wartość 480.

Informacje o właściwościach zdjęcia znajdziesz w sekcji CameraImage .

Błędy

W odniesieniu do tej cechy mogą zostać zwrócone następujące kody błędów:

Komunikat o błędzie RPC Rozwiązywanie problemów
Nie można już pobrać zdjęcia z aparatu. DEADLINE_EXCEEDED Obrazy zdarzenia wygasają po 30 sekundach po opublikowaniu zdarzenia. Pamiętaj, aby pobrać zdjęcie przed upływem ważności.
Identyfikator zdarzenia nie należy do kamery. FAILED_PRECONDITION Użyj prawidłowej wartości eventID zwracanej przez zdarzenie zarejestrowane przez kamerę.

Pełną listę kodów błędów interfejsu API znajdziesz w dokumentacji kodu błędów interfejsu API.