ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชัน

ใช้รหัสในที่เก็บของ GitHub นี้ พร้อมระบุเส้นทางเพื่อทําให้เว็บแอปพลิเคชันใช้งานได้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ Nest ที่รองรับ เช่น กล้อง กริ่งประตู และตัวควบคุมอุณหภูมิ คุณจะต้องมีข้อมูลรับรองของบัญชี Google และโปรเจ็กต์ Firebase

คุณสามารถทดลองใช้การสาธิตได้ที่ https://device-access-sample.web.app

หากคุณยังใหม่ต่อการเข้าถึงอุปกรณ์ เราขอแนะนําให้คุณเริ่มต้นจากการสร้าง Codelab สําหรับเว็บแอปพลิเคชันสําหรับการเข้าถึงอุปกรณ์ ก่อนใช้ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชัน