نمونه برنامه وب

l10n l10n-placeholder28 l10n-placeholder78

از کد موجود در این مخزن Github با دستورالعمل های ارائه شده برای استقرار یک برنامه کاربردی وب برای کنترل دستگاه های Nest پشتیبانی شده مانند دوربین ها، زنگ درها و ترموستات ها استفاده کنید. شما به اعتبار حساب Google خود و یک پروژه Firebase نیاز دارید.

می‌توانید یک نسخه آزمایشی زنده را در https://device-access-sample.web.app امتحان کنید.

اگر تازه وارد Device Access شده‌اید، توصیه می‌کنیم قبل از استفاده از Web Application Sample، با ایجاد نرم‌افزار Web Access Access Codelab شروع کنید.