برای راهنمایی و پاسخ به سوالات کلی توسعه دسترسی به دستگاه، از Stack Overflow دیدن کنید.

همچنین می‌توانید مشکلات را گزارش کنید یا از طریق ردیاب مشکل برای ما بازخورد ارسال کنید. علاوه بر هر فایلی (مانند گزارش‌ها و ویدیوها) که به تیم ما در بازتولید و عیب‌یابی کمک می‌کند، اطلاعاتی درباره مشکل خود اضافه کنید.

سرریز پشته

زیر برچسب nest-device-access سوالی بپرسید.

به Stack Overflow بروید

ردیاب مشکل

مشکلات را گزارش دهید یا برای ما بازخورد ارسال کنید.

به Issue Tracker بروید