Method: enterprises.structures.rooms.get

Kuruluş tarafından yönetilen bir oda alır.

HTTP isteği

GET https://smartdevicemanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/structures/*/rooms/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

İstenen odanın adı. Örneğin: "kurumlar/XYZ/yapılar/ABC/odalar/123".

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Room öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/sdm.service

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.