REST Resource: enterprises.structures.rooms

Kaynak: Oda

Oda kaynağı, bir otel paketi veya kiralık daire gibi odaların içindeki bir alan alt örneğini temsil eder.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "traits": {
    object
  }
}
Alanlar
name

string

Yalnızca çıkış. Odanın kaynak adı. Örneğin: "kurumlar/XYZ/yapılar/ABC/odalar/123".

traits

object (Struct format)

Oda özellikleri.

Yöntemler

get

Kuruluş tarafından yönetilen bir oda alır.

list

Kurum tarafından yönetilen odaları listeler.