Method: enterprises.devices.get

Kuruluş tarafından yönetilen bir cihaz alır.

HTTP isteği

GET https://smartdevicemanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

İstenen cihazın adı. Örneğin: "kurumlar/XYZ/cihazlar/123"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Device öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/sdm.service

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.