แก้ไขโปรเจ็กต์

Device Access คุณแก้ไขโปรเจ็กต์ได้ผ่าน Device Access คอนโซล

ไปที่ Device Access คอนโซล

เลือกโปรเจ็กต์ที่มีอยู่จากหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลของโปรเจ็กต์

แก้ไขชื่อโปรเจ็กต์

ชื่อโปรเจ็กต์การเข้าถึงอุปกรณ์

คุณเปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์ได้ทุกเมื่อ ชื่อต้องมีความยาว 1-25 อักขระ รวมเว้นวรรค

  1. คลิกไอคอน ทางขวาของชื่อโปรเจ็กต์ปัจจุบันที่ด้านบน
  2. แก้ไขชื่อโปรเจ็กต์แล้วคลิกบันทึกเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

แก้ไขรหัสไคลเอ็นต์ OAuth

คุณเปลี่ยนแปลงรหัสไคลเอ็นต์ OAuth ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ได้ทุกเมื่อ โปรดทราบว่ารหัสไคลเอ็นต์ OAuth ต้องเป็นรหัสที่ถูกต้องและไม่ซ้ำกันสำหรับ projectและไม่สามารถแชร์กับ projectอื่นๆ ได้

โปรดระมัดระวังเมื่อเปลี่ยนรหัสไคลเอ็นต์ เพราะหากปิดใช้ โทเค็นการเข้าถึงที่มีอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับรหัสไคลเอ็นต์ก่อนหน้าจะถูกยกเลิก และการเรียกใช้ API ครั้งต่อๆ ไปโดยใช้โทเค็นเหล่านั้นจะล้มเหลว

  1. คลิกไอคอน สำหรับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth แล้วเลือกแก้ไข
  2. อัปเดตรหัสไคลเอ็นต์แล้วคลิกบันทึก

โปรดดูวิธีการรับรหัสไคลเอ็นต์ได้ที่ตั้งค่า Google Cloud Platform

เปิดใช้กิจกรรม

หากคุณเปิดใช้เหตุการณ์แล้ว (เช่น ระหว่างการสร้างโปรเจ็กต์) ช่องหัวข้อ Pub/Sub ในส่วนข้อมูลโปรเจ็กต์ควรมีค่าที่เรียกว่ารหัสหัวข้อในรูปแบบต่อไปนี้อยู่แล้ว

projects/sdm-prod/topics/enterprise-project-id

หากคุณไม่ได้เปิดใช้เหตุการณ์ ให้ทําดังนี้

  1. คลิกไอคอน สำหรับหัวข้อ Pub/Sub แล้วเลือกแก้ไข
  2. เลือกเปิดใช้กิจกรรม แล้วคลิกบันทึก
  3. ระบบจะสร้างรหัสหัวข้อให้คุณในรูปแบบที่แสดงข้างต้น

คัดลอกรหัสหัวข้อ ซึ่งคุณต้องใช้ในการสร้างการสมัครใช้บริการหัวข้อเพื่อเรียกข้อความกิจกรรมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กิจกรรม

สมัครเพื่อพัฒนาการพาณิชย์

หากสนใจเป็นพาร์ทเนอร์เชิงพาณิชย์ คุณจะต้องส่งกรณีการใช้งานเพื่อรับการตรวจสอบและอนุมัติจาก Google ใช้ปุ่มสมัครรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อเริ่มกระบวนการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมัครเข้าการพัฒนาเชิงพาณิชย์