Chuông cửa (pin)

Nest Doorbell

Google Nest Doorbell (pin) được hỗ trợ trong API Quản lý thiết bị thông minh (SDM). Thiết bị này trả về một loại thiết bị DOORBELL:

sdm.devices.types.DOORBELL

Google Nest Doorbell (pin) có camera, hoạt động giống như một loại thiết bị có camera.

Đặc điểm

Tài liệu tham khảo

Các đặc điểm, lệnh hoặc sự kiện sau đây có liên quan đến thiết bị này:

Đặc điểmNội dung mô tảLệnhSự kiện
CameraClipPreviewTrait này thuộc về bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ việc tải bản xem trước của đoạn video xuống.ClipPreview
CameraLiveStreamĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ tính năng phát trực tiếp.GenerateWebRtcStream
StopWebRtcStream
CameraMotionTrait này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sự kiện phát hiện chuyển động.Chuyển động
CameraPersonĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sự kiện phát hiện người.Person (Người)
DoorbellChimeĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ chuông cửa và các sự kiện nhấn có liên quan.Chuông báo
Thông tinĐặc điểm này thuộc về mọi thiết bị có thông tin liên quan đến thiết bị.

JSON

Việc không có trait trong phản hồi GET cho biết rằng trait hoặc tính năng đó hiện không dùng được cho thiết bị. Hãy xem phần Loại thiết bị để biết thêm thông tin.

{
 "type" : "sdm.devices.types.DOORBELL",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.CameraClipPreview" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraLiveStream" : {
   "maxVideoResolution" : {
    "width" : 640,
    "height" : 480
   },
   "videoCodecs" : ["H264"],
   "audioCodecs" : ["AAC"],
   "supportedProtocols" : ["WEB_RTC"]
  },
  "sdm.devices.traits.CameraMotion" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraPerson" : {},
  "sdm.devices.traits.DoorbellChime" : {},
  "sdm.devices.traits.Info" : {
   "customName" : "My device"
  }
 }
}

Xử lý các sự kiện của chuông cửa và camera

Các sự kiện sau đây có thể được kích hoạt từ loại thiết bị DOORBELL:

Loại Phần tử Nội dung mô tả
Sự kiện Sự kiện Motion của trait CameraMotion Camera đã phát hiện thấy chuyển động.
Sự kiện Sự kiện Person của trait CameraPerson Camera đã phát hiện thấy một người.
Sự kiện Sự kiện Chime của đặc điểm DoorbellChime Đã nhấn chuông cửa.
Ví dụ: ở đây, bạn đã nhấn nút chuông cửa:

Dung lượng

{
 "eventId" : "8615f875-8705-475b-a3f7-d31d2230cb85",
"timestamp" : "2019-01-01T00:00:01Z",
"resourceUpdate" : { "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id", "events" : { "sdm.devices.events.DoorbellChime.Chime" : { "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...", "eventId" : "pvlqb5OIVSWyUuxBQISWg8PdMu..." } } } "userId" : "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
"eventThreadId" : "d67cd3f7-86a7-425e-8bb3-462f92ec9f59",
"eventThreadState" : "STARTED",
"resourceGroup" : [ "enterprises/project-id/devices/device-id" ] }

Bạn có thể xem trước một đoạn video và đoạn video sẽ chứa một sự kiện có previewUrl. Bản xem trước của đoạn video có thể được xuất bản cùng lúc với sự kiện. Sử dụng eventSessionId để liên kết sự kiện này và previewUrl có liên quan với một hoặc nhiều sự kiện được hỗ trợ.

Dung lượng

{
 "eventId" : "9165f6f5-836d-47a8-bd02-7f62dfee0ab8",
 "timestamp" : "2019-01-01T00:00:45Z",
 "resourceUpdate" : {
  "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
  "events" : {
   "sdm.devices.events.DoorbellChime.Chime" : {
    "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...",
    "eventId" : "pvlqb5OIVSWyUuxBQISWg8PdMu..."
   },
   "sdm.devices.events.CameraClipPreview.ClipPreview" : {
    "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...",
    "previewUrl" : "https://previewUrl/..."
   }
  }
 },
 "userId": "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
 "eventThreadId" : "d67cd3f7-86a7-425e-8bb3-462f92ec9f59",
 "eventThreadState" : "STARTED",
 "resourceGroup" : [
  "enterprises/project-id/devices/device-id"
  ]
 }
}

Để xem trước đoạn video, hãy thực hiện lệnh gọi GET tới previewUrl bằng mã truy cập OAuth trong tiêu đề Uỷ quyền HTTP:

Xem trước

curl -H 'Authorization: Bearer access-token' \
 https://previewUrl/...

Bản xem trước đoạn video là tệp video gồm 10 khung hình ở định dạng mp4. Bạn có thể chọn hiển thị tệp video mp4 hoặc chuyển mã sang định dạng khác (ví dụ: gif động) để hiển thị chuỗi 10 khung hình hoàn chỉnh. Bạn nên cân nhắc khả năng ứng dụng của thiết bị khi chọn phương thức xem trước đoạn video.

Truy cập vào một sự kiện phát trực tiếp

Bạn có thể truy cập vào sự kiện phát trực tiếp từ camera. Các định dạng luồng sau được hỗ trợ trên thiết bị này:

 • WebRTC

Để biết danh sách đầy đủ các máy ảnh và định dạng luồng được hỗ trợ, hãy xem bài viết Các thiết bị được hỗ trợ.

Để truy cập vào một sự kiện phát trực tiếp, hãy sử dụng lệnh GenerateFormatStream thích hợp của tính năng CameraLiveStream.

WebRTC


Đối với một luồng WebRTC, hãy gửi một offerSdp trong lệnh GenerateWebRtcStream của trait CameraLiveStream để nhận answerSdp:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.GenerateWebRtcStream",
 "params" : {
  "offerSdp" : "offerSdp"
 }
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "answerSdp" : "answerSdp",
  "expiresAt" : "2020-01-04T18:30:00.000Z",
  "mediaSessionId" : "SKcqh_Ma9FaIsVyrBgKJQ9rxBt..."
 }
}

Bạn nên dùng Mẫu ứng dụng web để tìm hiểu cách tạo sự kiện phát trực tiếp thành công. Mẫu này sẽ tạo ra một offerSdp hợp lệ đáp ứng tất cả các hạn chế của ưu đãi SDP cho camera Nest.

Ưu đãi SDP cho camera Nest phải đáp ứng các hạn chế sau:

 • Chỉ hỗ trợ định dạng Hợp nhất. Gói B không được hỗ trợ.
 • Tất cả dòng nội dung nghe nhìn (m=) phải xuất hiện trong ưu đãi và phải theo thứ tự sau:
  1. âm thanh
  2. video
  3. ứng dụng
 • Trickle ICE được hỗ trợ, nhưng không bắt buộc.
 • Chỉ hỗ trợ bộ mã hoá và giải mã Opus cho âm thanh.
 • Bạn phải đặt chế độ cài đặt âm thanh thành a=recvonly (chỉ nhận).
 • Ưu đãi phải kết thúc bằng một ký tự dòng mới là \r\n hoặc \n.

Bạn phải sử dụng answerSdp để tạo sự kiện phát trực tiếp trong vòng 30 giây kể từ khi nhận được phản hồi, nếu không thì sẽ hết hạn. Nếu mã hết hạn, hãy thực thi lại lệnh GenerateWebRtcStream để nhận answerSdp mới.

Khi mở các kênh WebRTC cho sự kiện phát trực tiếp, hãy đảm bảo tạo kênh dữ liệu cũng như kênh video.

Xem ví dụ về ưu đãi hợp lệ

Chưa được định dạng:

v=0\r\no=- 2214114893783582286 2 IN IP4 127.0.0.1\r\ns=-\r\nt=0 0\r\na=group:BUNDLE 0 1 2\r\na=extmap-allow-mixed\r\na=msid-semantic: WMS\r\nm=audio 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 111 63 103 104 9 0 8 106 105 13 110 112 113 126\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:0\r\na=extmap:1 urn:ietf:params:rtp-hdrext:ssrc-audio-level\r\na=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time\r\na=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01\r\na=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtpmap:111 opus/48000/2\r\na=rtcp-fb:111 transport-cc\r\na=fmtp:111 minptime=10;useinbandfec=1\r\na=rtpmap:63 red/48000/2\r\na=fmtp:63 111/111\r\na=rtpmap:103 ISAC/16000\r\na=rtpmap:104 ISAC/32000\r\na=rtpmap:9 G722/8000\r\na=rtpmap:0 PCMU/8000\r\na=rtpmap:8 PCMA/8000\r\na=rtpmap:106 CN/32000\r\na=rtpmap:105 CN/16000\r\na=rtpmap:13 CN/8000\r\na=rtpmap:110 telephone-event/48000\r\na=rtpmap:112 telephone-event/32000\r\na=rtpmap:113 telephone-event/16000\r\na=rtpmap:126 telephone-event/8000\r\nm=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97 98 99 100 101 122 102 121 127 120 125 107 108 109 35 36 124 119 123 118 114 115 116 37\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:1\r\na=extmap:14 urn:ietf:params:rtp-hdrext:toffset\r\na=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time\r\na=extmap:13 urn:3gpp:video-orientation\r\na=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01\r\na=extmap:5 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay\r\na=extmap:6 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type\r\na=extmap:7 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing\r\na=extmap:8 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/color-space\r\na=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid\r\na=extmap:10 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:rtp-stream-id\r\na=extmap:11 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:repaired-rtp-stream-id\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtcp-rsize\r\na=rtpmap:96 VP8/90000\r\na=rtcp-fb:96 goog-remb\r\na=rtcp-fb:96 transport-cc\r\na=rtcp-fb:96 ccm fir\r\na=rtcp-fb:96 nack\r\na=rtcp-fb:96 nack pli\r\na=rtpmap:97 rtx/90000\r\na=fmtp:97 apt=96\r\na=rtpmap:98 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:98 goog-remb\r\na=rtcp-fb:98 transport-cc\r\na=rtcp-fb:98 ccm fir\r\na=rtcp-fb:98 nack\r\na=rtcp-fb:98 nack pli\r\na=fmtp:98 profile-id=0\r\na=rtpmap:99 rtx/90000\r\na=fmtp:99 apt=98\r\na=rtpmap:100 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:100 goog-remb\r\na=rtcp-fb:100 transport-cc\r\na=rtcp-fb:100 ccm fir\r\na=rtcp-fb:100 nack\r\na=rtcp-fb:100 nack pli\r\na=fmtp:100 profile-id=2\r\na=rtpmap:101 rtx/90000\r\na=fmtp:101 apt=100\r\na=rtpmap:122 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:122 goog-remb\r\na=rtcp-fb:122 transport-cc\r\na=rtcp-fb:122 ccm fir\r\na=rtcp-fb:122 nack\r\na=rtcp-fb:122 nack pli\r\na=fmtp:122 profile-id=1\r\na=rtpmap:102 H264/90000\r\na=rtcp-fb:102 goog-remb\r\na=rtcp-fb:102 transport-cc\r\na=rtcp-fb:102 ccm fir\r\na=rtcp-fb:102 nack\r\na=rtcp-fb:102 nack pli\r\na=fmtp:102 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42001f\r\na=rtpmap:121 rtx/90000\r\na=fmtp:121 apt=102\r\na=rtpmap:127 H264/90000\r\na=rtcp-fb:127 goog-remb\r\na=rtcp-fb:127 transport-cc\r\na=rtcp-fb:127 ccm fir\r\na=rtcp-fb:127 nack\r\na=rtcp-fb:127 nack pli\r\na=fmtp:127 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42001f\r\na=rtpmap:120 rtx/90000\r\na=fmtp:120 apt=127\r\na=rtpmap:125 H264/90000\r\na=rtcp-fb:125 goog-remb\r\na=rtcp-fb:125 transport-cc\r\na=rtcp-fb:125 ccm fir\r\na=rtcp-fb:125 nack\r\na=rtcp-fb:125 nack pli\r\na=fmtp:125 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:107 rtx/90000\r\na=fmtp:107 apt=125\r\na=rtpmap:108 H264/90000\r\na=rtcp-fb:108 goog-remb\r\na=rtcp-fb:108 transport-cc\r\na=rtcp-fb:108 ccm fir\r\na=rtcp-fb:108 nack\r\na=rtcp-fb:108 nack pli\r\na=fmtp:108 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:109 rtx/90000\r\na=fmtp:109 apt=108\r\na=rtpmap:35 AV1/90000\r\na=rtcp-fb:35 goog-remb\r\na=rtcp-fb:35 transport-cc\r\na=rtcp-fb:35 ccm fir\r\na=rtcp-fb:35 nack\r\na=rtcp-fb:35 nack pli\r\na=rtpmap:36 rtx/90000\r\na=fmtp:36 apt=35\r\na=rtpmap:124 H264/90000\r\na=rtcp-fb:124 goog-remb\r\na=rtcp-fb:124 transport-cc\r\na=rtcp-fb:124 ccm fir\r\na=rtcp-fb:124 nack\r\na=rtcp-fb:124 nack pli\r\na=fmtp:124 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=4d0032\r\na=rtpmap:119 rtx/90000\r\na=fmtp:119 apt=124\r\na=rtpmap:123 H264/90000\r\na=rtcp-fb:123 goog-remb\r\na=rtcp-fb:123 transport-cc\r\na=rtcp-fb:123 ccm fir\r\na=rtcp-fb:123 nack\r\na=rtcp-fb:123 nack pli\r\na=fmtp:123 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=640032\r\na=rtpmap:118 rtx/90000\r\na=fmtp:118 apt=123\r\na=rtpmap:114 red/90000\r\na=rtpmap:115 rtx/90000\r\na=fmtp:115 apt=114\r\na=rtpmap:116 ulpfec/90000\r\na=rtpmap:37 flexfec-03/90000\r\na=rtcp-fb:37 goog-remb\r\na=rtcp-fb:37 transport-cc\r\na=fmtp:37 repair-window=10000000\r\nm=application 9 UDP/DTLS/SCTP webrtc-datachannel\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:2\r\na=sctp-port:5000\r\na=max-message-size:262144\r\n

Đã định dạng:

v=0
o=- 2214114893783582286 2 IN IP4 127.0.0.1
s=-
t=0 0
a=group:BUNDLE 0 1 2
a=extmap-allow-mixed
a=msid-semantic: WMS
m=audio 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 111 63 103 104 9 0 8 106 105 13 110 112 113 126
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:0
a=extmap:1 urn:ietf:params:rtp-hdrext:ssrc-audio-level
a=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time
a=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01
a=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid
a=recvonly
a=rtcp-mux
a=rtpmap:111 opus/48000/2
a=rtcp-fb:111 transport-cc
a=fmtp:111 minptime=10;useinbandfec=1
a=rtpmap:63 red/48000/2
a=fmtp:63 111/111
a=rtpmap:103 ISAC/16000
a=rtpmap:104 ISAC/32000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:106 CN/32000
a=rtpmap:105 CN/16000
a=rtpmap:13 CN/8000
a=rtpmap:110 telephone-event/48000
a=rtpmap:112 telephone-event/32000
a=rtpmap:113 telephone-event/16000
a=rtpmap:126 telephone-event/8000
m=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97 98 99 100 101 122 102 121 127 120 125 107 108 109 35 36 124 119 123 118 114 115 116 37
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:1
a=extmap:14 urn:ietf:params:rtp-hdrext:toffset
a=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time
a=extmap:13 urn:3gpp:video-orientation
a=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01
a=extmap:5 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay
a=extmap:6 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type
a=extmap:7 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing
a=extmap:8 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/color-space
a=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid
a=extmap:10 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:rtp-stream-id
a=extmap:11 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:repaired-rtp-stream-id
a=recvonly
a=rtcp-mux
a=rtcp-rsize
a=rtpmap:96 VP8/90000
a=rtcp-fb:96 goog-remb
a=rtcp-fb:96 transport-cc
a=rtcp-fb:96 ccm fir
a=rtcp-fb:96 nack
a=rtcp-fb:96 nack pli
a=rtpmap:97 rtx/90000
a=fmtp:97 apt=96
a=rtpmap:98 VP9/90000
a=rtcp-fb:98 goog-remb
a=rtcp-fb:98 transport-cc
a=rtcp-fb:98 ccm fir
a=rtcp-fb:98 nack
a=rtcp-fb:98 nack pli
a=fmtp:98 profile-id=0
a=rtpmap:99 rtx/90000
a=fmtp:99 apt=98
a=rtpmap:100 VP9/90000
a=rtcp-fb:100 goog-remb
a=rtcp-fb:100 transport-cc
a=rtcp-fb:100 ccm fir
a=rtcp-fb:100 nack
a=rtcp-fb:100 nack pli
a=fmtp:100 profile-id=2
a=rtpmap:101 rtx/90000
a=fmtp:101 apt=100
a=rtpmap:122 VP9/90000
a=rtcp-fb:122 goog-remb
a=rtcp-fb:122 transport-cc
a=rtcp-fb:122 ccm fir
a=rtcp-fb:122 nack
a=rtcp-fb:122 nack pli
a=fmtp:122 profile-id=1
a=rtpmap:102 H264/90000
a=rtcp-fb:102 goog-remb
a=rtcp-fb:102 transport-cc
a=rtcp-fb:102 ccm fir
a=rtcp-fb:102 nack
a=rtcp-fb:102 nack pli
a=fmtp:102 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42001f
a=rtpmap:121 rtx/90000
a=fmtp:121 apt=102
a=rtpmap:127 H264/90000
a=rtcp-fb:127 goog-remb
a=rtcp-fb:127 transport-cc
a=rtcp-fb:127 ccm fir
a=rtcp-fb:127 nack
a=rtcp-fb:127 nack pli
a=fmtp:127 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42001f
a=rtpmap:120 rtx/90000
a=fmtp:120 apt=127
a=rtpmap:125 H264/90000
a=rtcp-fb:125 goog-remb
a=rtcp-fb:125 transport-cc
a=rtcp-fb:125 ccm fir
a=rtcp-fb:125 nack
a=rtcp-fb:125 nack pli
a=fmtp:125 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f
a=rtpmap:107 rtx/90000
a=fmtp:107 apt=125
a=rtpmap:108 H264/90000
a=rtcp-fb:108 goog-remb
a=rtcp-fb:108 transport-cc
a=rtcp-fb:108 ccm fir
a=rtcp-fb:108 nack
a=rtcp-fb:108 nack pli
a=fmtp:108 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f
a=rtpmap:109 rtx/90000
a=fmtp:109 apt=108
a=rtpmap:35 AV1/90000
a=rtcp-fb:35 goog-remb
a=rtcp-fb:35 transport-cc
a=rtcp-fb:35 ccm fir
a=rtcp-fb:35 nack
a=rtcp-fb:35 nack pli
a=rtpmap:36 rtx/90000
a=fmtp:36 apt=35
a=rtpmap:124 H264/90000
a=rtcp-fb:124 goog-remb
a=rtcp-fb:124 transport-cc
a=rtcp-fb:124 ccm fir
a=rtcp-fb:124 nack
a=rtcp-fb:124 nack pli
a=fmtp:124 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=4d0032
a=rtpmap:119 rtx/90000
a=fmtp:119 apt=124
a=rtpmap:123 H264/90000
a=rtcp-fb:123 goog-remb
a=rtcp-fb:123 transport-cc
a=rtcp-fb:123 ccm fir
a=rtcp-fb:123 nack
a=rtcp-fb:123 nack pli
a=fmtp:123 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=640032
a=rtpmap:118 rtx/90000
a=fmtp:118 apt=123
a=rtpmap:114 red/90000
a=rtpmap:115 rtx/90000
a=fmtp:115 apt=114
a=rtpmap:116 ulpfec/90000
a=rtpmap:37 flexfec-03/90000
a=rtcp-fb:37 goog-remb
a=rtcp-fb:37 transport-cc
a=fmtp:37 repair-window=10000000
m=application 9 UDP/DTLS/SCTP webrtc-datachannel
c=IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:2
a=sctp-port:5000
a=max-message-size:262144

Kéo dài sự kiện phát trực tiếp

Các phiên phát trực tiếp trên camera chỉ có hiệu lực trong 5 phút. Nếu bạn cần kéo dài thời gian của luồng trực tiếp, hãy sử dụng lệnh ExtendFormatStream thích hợp của thuộc tính CameraLiveStream cho định dạng luồng mà bạn đã tạo.

WebRTC


Dừng phát trực tiếp

Bất cứ khi nào không sử dụng tính năng phát trực tiếp của camera nữa, bạn nên dừng phát trực tiếp và vô hiệu hoá luồng đó. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng lệnh DừngFormatStream thích hợp của đặc điểmCameraLiveStreamcho định dạng luồng mà bạn đã tạo.

WebRTC


Để dừng một luồng WebRTC, hãy chỉ định mã phiên phát nội dung đa phương tiện bằng lệnh StopWebRtcStream của trait CameraLiveStream:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.StopWebRtcStream",
 "params" : {
  "mediaSessionId" : "SKcqh_Ma9FaIsVyrBgKJQ9rxBt..."
 }
}

Phản hồi

{}

Lỗi

Liên quan đến thiết bị này, có thể trả về(các) mã lỗi sau:

Thông báo lỗi RPC Khắc phục sự cố
Chuông cửa không hỗ trợ lệnh. FAILED_PRECONDITION Không thể mở rộng luồng WebRTC trên chuông cửa chạy bằng pin. Nếu cần xem luồng trên chuông cửa vượt quá thời lượng phiên ban đầu, hãy dừng luồng hiện có và tạo một luồng mới.
SDP mặt hàng không hợp lệ. INVALID_ARGUMENT Bạn phải đặt âm thanh SDP của ưu đãi thành a=recvonly (chỉ nhận).
SDP phiếu mua hàng không hợp lệ bị thiếu CRLF. INVALID_ARGUMENT Thiếu ký tự dòng mới ở cuối chuỗi offerSdp khi cố gắng tạo luồng WebRTC. Hãy đảm bảo chuỗi offerSdp kết thúc bằng \r\n hoặc \n rồi thử tạo lại luồng.
Dòng m SDP của mặt hàng không hợp lệ. INVALID_ARGUMENT SDP của ưu đãi phải chứa cả ba dòng âm thanh, video và dòng m-dòng ứng dụng theo thứ tự đó.
Không truy xuất được SDP câu trả lời do hết thời gian chờ. DEADLINE_EXCEEDED Thử tạo lại sự kiện phát trực tiếp WebRTC.

Hãy xem Tài liệu tham khảo về mã lỗi API để biết danh sách đầy đủ các mã lỗi API.