Aparat (starsza wersja)

Nest Cam

Wszystkie starsze kamery Nest Cam są obsługiwane przez interfejs Smart Device Management (SDM):

 1. Google Nest Cam Indoor
 2. Google Nest Cam Outdoor
 3. Google Nest Cam IQ Indoor
 4. Google Nest Cam IQ Outdoor

Te urządzenia zwracają typ urządzenia CAMERA:

sdm.devices.types.CAMERA

Google Nest Doorbell (starsza wersja) i Google Nest Hub Max również działają jako kamery i mają podobne cechy, ale zwracają odpowiednio typy DOORBELL i DISPLAY.

Z kamery Google Nest Cam w budynku i urządzenia Google Nest Cam Outdoor można korzystać jednocześnie w aplikacji Nest i aplikacji Google Home. Gdy kamera jest w aplikacji Nest, obsługuje RTSP. A gdy kamera działa w aplikacji Google Home, obsługuje WebRTC. Pole supportedProtocols właściwościCameraLiveStream pokazuje, który format jest obsługiwany. Więcej informacji znajdziesz w artykule pomocy Migracja urządzeń do aplikacji Google Home.

Więcej informacji o funkcjach charakterystycznych dla urządzeń danego typu znajdziesz w przewodnikach po urządzeniach z dzwonkiem do drzwi i wyświetlaczem.

Cechy

Dokumentacja

Z tym urządzeniem są powiązane te cechy, polecenia lub zdarzenia:

CechaOpisPoleceniaWydarzenia
CameraEventImageTa cecha należy do każdego urządzenia, które obsługuje generowanie obrazów na podstawie zdarzeń.GenerateImage
CameraImageTa cecha należy do każdego urządzenia, które pozwala robić zdjęcia.
CameraLiveStreamTa cecha należy do każdego urządzenia, które obsługuje transmisję na żywo.GenerateRtspStream
ExtendRtspStream
StopRtspStream
GenerateWebRtcStream
ExtendWebRtcStream
StopWebRtcStream
CameraMotionTa cecha jest przypisana do każdego urządzenia, które obsługuje zdarzenia wykrywania ruchu.Ruch
CameraPersonTa cecha jest przypisana do każdego urządzenia, które obsługuje zdarzenia wykrywania osób.Osoba
CameraSoundTa cecha jest przypisana do każdego urządzenia, które obsługuje zdarzenia wykrywania dźwięku.Dźwięk
InformacjeTa cecha należy do każdego urządzenia, aby uzyskać informacje związane z tym urządzeniem.

JSON

Brak cechy w odpowiedzi GET oznacza, że są one obecnie niedostępne dla danego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Typy urządzeń.

{
 "type" : "sdm.devices.types.CAMERA",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.CameraEventImage" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraImage" : {
   "maxImageResolution" : {
    "width" : 1280,
    "height" : 960
   }
  },
  "sdm.devices.traits.CameraLiveStream" : {
   "maxVideoResolution" : {
    "width" : 640,
    "height" : 480
   },
   "videoCodecs" : ["H264"],
   "audioCodecs" : ["AAC"],
   "supportedProtocols" : ["WEB_RTC"]
  },
  "sdm.devices.traits.CameraMotion" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraPerson" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraSound" : {},
  "sdm.devices.traits.Info" : {
   "customName" : "My device"
  }
 }
}

Obsługa zdarzeń rejestrowanych przez kamerę

Poniższe zdarzenia mogą być wywoływane przez urządzenia AMERA, DOORBELL lub DISPLAY wyposażone w kamerę, np. Google Nest Doorbell (starsza wersja) lub Google Nest Hub Max:

Typ Element Opis
Zdarzenie Zdarzenie Ruch cechy Ruch aparatu Kamera wykryła ruch.
Zdarzenie Zdarzenie Person dotyczące cechy kamery Kamera wykryła osobę.
Zdarzenie Zdarzenie Dźwięk cechy Dźwięk kamery Kamera wykryła dźwięk.
Na przykład w tym przypadku kamera wykryła ruch:

Ładunek

{
 "eventId" : "410f5401-899b-437e-9571-90c48140824f",
"timestamp" : "2019-01-01T00:00:01Z",
"resourceUpdate" : { "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id", "events" : { "sdm.devices.events.CameraMotion.Motion" : { "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...", "eventId" : "_xpmVEpdSGooct2VRBetrB5_zv...", } } } "userId" : "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
"resourceGroup" : [ "enterprises/project-id/devices/device-id" ] }
Ładunek tego zdarzenia zawiera obiekt eventId, którego można używać z poleceniem GenerateImage. To polecenie zwraca adres URL pobierania obrazu z kamery powiązanego ze zdarzeniem:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraEventImage.GenerateImage",
 "params" : {
  "eventId" : "zJiExvKeyVYYUhNK7Bdpq928y7..."
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "url" : "https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "token" : "g.0.eventToken"
 }
}

Pobieranie obrazu z aparatu

Wykonaj wywołanie GET do url z odpowiedzi polecenia GenerateImage, używając parametru token w nagłówku autoryzacji HTTP z autoryzacją podstawową, aby pobrać obraz z aparatu:

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...

Za pomocą parametrów zapytania width lub height możesz dostosować rozdzielczość pobieranego obrazu. Musisz określić tylko jeden z tych parametrów. Drugi parametr jest skalowany automatycznie zgodnie z formatem obrazu aparatu.

Jeśli na przykład format obrazu to 4:3, to aby pobrać zdjęcie o rozdzielczości 480 x 360, określ szerokość lub wysokość:

Szerokość

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?width=480

Wzrost

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?height=360

Obowiązują też inne ograniczenia dotyczące adresu URL pobierania:

 • Jeśli adres URL zawiera oba parametry, używany jest parametr width, a parametr height jest ignorowany.
 • Jeśli w adresie URL nie ma żadnego z tych parametrów, w polu width używana jest domyślna wartość 480.

Informacje o właściwościach obrazów znajdziesz w opisie właściwości CameraImage .

Dostęp do transmisji na żywo

Można uzyskać dostęp do transmisji na żywo z kamery. Na tym urządzeniu obsługiwane są te formaty strumienia:

 • RTSP
 • WebRTC

Pełną listę kamer i obsługiwanych formatów strumienia znajdziesz w sekcji Obsługiwane urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo, użyj odpowiedniego polecenia WygenerujFormattransmisję w funkcjiTransmisja na żywo z kamery.

WebRTC


W przypadku strumienia WebRTC wyślij polecenie offerSdp w poleceniu GenerateWebRtcStream cechy CameraLiveStream, aby uzyskać answerSdp:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.GenerateWebRtcStream",
 "params" : {
  "offerSdp" : "offerSdp"
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "answerSdp" : "answerSdp",
  "expiresAt" : "2020-01-04T18:30:00.000Z",
  "mediaSessionId" : "1Sr2zkty2MoGXCwZa2a88mctQZ..."
 }
}

Zalecamy skorzystanie z przykładowej aplikacji internetowej, która pomoże Ci przygotować skuteczną transmisję na żywo. Ta próbka generuje prawidłowy atrybut offerSdp, który spełnia wszystkie ograniczenia ofert SDP dotyczące kamer Nest.

Oferta SDP dotycząca kamer Nest musi spełniać te ograniczenia:

 • Obsługiwany jest tylko format ujednolicony. Abonament B nie jest obsługiwany.
 • Wszystkie media (m=) muszą znajdować się w ofercie i muszą być ułożone w tej kolejności:
  1. ścieżkom audio
  2. film,
  3. aplikacji ML
 • Kod Trickle ICE jest obsługiwany, ale nie wymagany.
 • Do obsługi dźwięku obsługiwany jest tylko kodek Opus.
 • Ustawienie audio musi być ustawione na a=recvonly (tylko odbieranie).
 • Oferta musi kończyć się znakiem nowego wiersza: \r\n lub \n.

Do wygenerowania transmisji na żywo w ciągu 30 sekund od otrzymania odpowiedzi należy użyć parametru answerSdp. W przeciwnym razie wygaśnie. Jeśli wygaśnie, wykonaj ponownie polecenie GenerateWebRtcStream, aby otrzymać nowy klucz answerSdp.

Otwierając kanały WebRTC na potrzeby transmisji na żywo, pamiętaj, aby utworzyć zarówno kanał danych, jak i kanał wideo.

Zobacz przykład prawidłowej oferty

Niesformatowane:

v=0\r\no=- 2214114893783582286 2 IN IP4 127.0.0.1\r\ns=-\r\nt=0 0\r\na=group:BUNDLE 0 1 2\r\na=extmap-allow-mixed\r\na=msid-semantic: WMS\r\nm=audio 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 111 63 103 104 9 0 8 106 105 13 110 112 113 126\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:0\r\na=extmap:1 urn:ietf:params:rtp-hdrext:ssrc-audio-level\r\na=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time\r\na=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01\r\na=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtpmap:111 opus/48000/2\r\na=rtcp-fb:111 transport-cc\r\na=fmtp:111 minptime=10;useinbandfec=1\r\na=rtpmap:63 red/48000/2\r\na=fmtp:63 111/111\r\na=rtpmap:103 ISAC/16000\r\na=rtpmap:104 ISAC/32000\r\na=rtpmap:9 G722/8000\r\na=rtpmap:0 PCMU/8000\r\na=rtpmap:8 PCMA/8000\r\na=rtpmap:106 CN/32000\r\na=rtpmap:105 CN/16000\r\na=rtpmap:13 CN/8000\r\na=rtpmap:110 telephone-event/48000\r\na=rtpmap:112 telephone-event/32000\r\na=rtpmap:113 telephone-event/16000\r\na=rtpmap:126 telephone-event/8000\r\nm=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97 98 99 100 101 122 102 121 127 120 125 107 108 109 35 36 124 119 123 118 114 115 116 37\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:1\r\na=extmap:14 urn:ietf:params:rtp-hdrext:toffset\r\na=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time\r\na=extmap:13 urn:3gpp:video-orientation\r\na=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01\r\na=extmap:5 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay\r\na=extmap:6 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type\r\na=extmap:7 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing\r\na=extmap:8 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/color-space\r\na=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid\r\na=extmap:10 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:rtp-stream-id\r\na=extmap:11 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:repaired-rtp-stream-id\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtcp-rsize\r\na=rtpmap:96 VP8/90000\r\na=rtcp-fb:96 goog-remb\r\na=rtcp-fb:96 transport-cc\r\na=rtcp-fb:96 ccm fir\r\na=rtcp-fb:96 nack\r\na=rtcp-fb:96 nack pli\r\na=rtpmap:97 rtx/90000\r\na=fmtp:97 apt=96\r\na=rtpmap:98 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:98 goog-remb\r\na=rtcp-fb:98 transport-cc\r\na=rtcp-fb:98 ccm fir\r\na=rtcp-fb:98 nack\r\na=rtcp-fb:98 nack pli\r\na=fmtp:98 profile-id=0\r\na=rtpmap:99 rtx/90000\r\na=fmtp:99 apt=98\r\na=rtpmap:100 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:100 goog-remb\r\na=rtcp-fb:100 transport-cc\r\na=rtcp-fb:100 ccm fir\r\na=rtcp-fb:100 nack\r\na=rtcp-fb:100 nack pli\r\na=fmtp:100 profile-id=2\r\na=rtpmap:101 rtx/90000\r\na=fmtp:101 apt=100\r\na=rtpmap:122 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:122 goog-remb\r\na=rtcp-fb:122 transport-cc\r\na=rtcp-fb:122 ccm fir\r\na=rtcp-fb:122 nack\r\na=rtcp-fb:122 nack pli\r\na=fmtp:122 profile-id=1\r\na=rtpmap:102 H264/90000\r\na=rtcp-fb:102 goog-remb\r\na=rtcp-fb:102 transport-cc\r\na=rtcp-fb:102 ccm fir\r\na=rtcp-fb:102 nack\r\na=rtcp-fb:102 nack pli\r\na=fmtp:102 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42001f\r\na=rtpmap:121 rtx/90000\r\na=fmtp:121 apt=102\r\na=rtpmap:127 H264/90000\r\na=rtcp-fb:127 goog-remb\r\na=rtcp-fb:127 transport-cc\r\na=rtcp-fb:127 ccm fir\r\na=rtcp-fb:127 nack\r\na=rtcp-fb:127 nack pli\r\na=fmtp:127 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42001f\r\na=rtpmap:120 rtx/90000\r\na=fmtp:120 apt=127\r\na=rtpmap:125 H264/90000\r\na=rtcp-fb:125 goog-remb\r\na=rtcp-fb:125 transport-cc\r\na=rtcp-fb:125 ccm fir\r\na=rtcp-fb:125 nack\r\na=rtcp-fb:125 nack pli\r\na=fmtp:125 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:107 rtx/90000\r\na=fmtp:107 apt=125\r\na=rtpmap:108 H264/90000\r\na=rtcp-fb:108 goog-remb\r\na=rtcp-fb:108 transport-cc\r\na=rtcp-fb:108 ccm fir\r\na=rtcp-fb:108 nack\r\na=rtcp-fb:108 nack pli\r\na=fmtp:108 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:109 rtx/90000\r\na=fmtp:109 apt=108\r\na=rtpmap:35 AV1/90000\r\na=rtcp-fb:35 goog-remb\r\na=rtcp-fb:35 transport-cc\r\na=rtcp-fb:35 ccm fir\r\na=rtcp-fb:35 nack\r\na=rtcp-fb:35 nack pli\r\na=rtpmap:36 rtx/90000\r\na=fmtp:36 apt=35\r\na=rtpmap:124 H264/90000\r\na=rtcp-fb:124 goog-remb\r\na=rtcp-fb:124 transport-cc\r\na=rtcp-fb:124 ccm fir\r\na=rtcp-fb:124 nack\r\na=rtcp-fb:124 nack pli\r\na=fmtp:124 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=4d0032\r\na=rtpmap:119 rtx/90000\r\na=fmtp:119 apt=124\r\na=rtpmap:123 H264/90000\r\na=rtcp-fb:123 goog-remb\r\na=rtcp-fb:123 transport-cc\r\na=rtcp-fb:123 ccm fir\r\na=rtcp-fb:123 nack\r\na=rtcp-fb:123 nack pli\r\na=fmtp:123 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=640032\r\na=rtpmap:118 rtx/90000\r\na=fmtp:118 apt=123\r\na=rtpmap:114 red/90000\r\na=rtpmap:115 rtx/90000\r\na=fmtp:115 apt=114\r\na=rtpmap:116 ulpfec/90000\r\na=rtpmap:37 flexfec-03/90000\r\na=rtcp-fb:37 goog-remb\r\na=rtcp-fb:37 transport-cc\r\na=fmtp:37 repair-window=10000000\r\nm=application 9 UDP/DTLS/SCTP webrtc-datachannel\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:2\r\na=sctp-port:5000\r\na=max-message-size:262144\r\n

Sformatowane:

v=0
o=- 2214114893783582286 2 IN IP4 127.0.0.1
s=-
t=0 0
a=group:BUNDLE 0 1 2
a=extmap-allow-mixed
a=msid-semantic: WMS
m=audio 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 111 63 103 104 9 0 8 106 105 13 110 112 113 126
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:0
a=extmap:1 urn:ietf:params:rtp-hdrext:ssrc-audio-level
a=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time
a=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01
a=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid
a=recvonly
a=rtcp-mux
a=rtpmap:111 opus/48000/2
a=rtcp-fb:111 transport-cc
a=fmtp:111 minptime=10;useinbandfec=1
a=rtpmap:63 red/48000/2
a=fmtp:63 111/111
a=rtpmap:103 ISAC/16000
a=rtpmap:104 ISAC/32000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:106 CN/32000
a=rtpmap:105 CN/16000
a=rtpmap:13 CN/8000
a=rtpmap:110 telephone-event/48000
a=rtpmap:112 telephone-event/32000
a=rtpmap:113 telephone-event/16000
a=rtpmap:126 telephone-event/8000
m=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97 98 99 100 101 122 102 121 127 120 125 107 108 109 35 36 124 119 123 118 114 115 116 37
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:1
a=extmap:14 urn:ietf:params:rtp-hdrext:toffset
a=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time
a=extmap:13 urn:3gpp:video-orientation
a=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01
a=extmap:5 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay
a=extmap:6 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type
a=extmap:7 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing
a=extmap:8 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/color-space
a=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid
a=extmap:10 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:rtp-stream-id
a=extmap:11 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:repaired-rtp-stream-id
a=recvonly
a=rtcp-mux
a=rtcp-rsize
a=rtpmap:96 VP8/90000
a=rtcp-fb:96 goog-remb
a=rtcp-fb:96 transport-cc
a=rtcp-fb:96 ccm fir
a=rtcp-fb:96 nack
a=rtcp-fb:96 nack pli
a=rtpmap:97 rtx/90000
a=fmtp:97 apt=96
a=rtpmap:98 VP9/90000
a=rtcp-fb:98 goog-remb
a=rtcp-fb:98 transport-cc
a=rtcp-fb:98 ccm fir
a=rtcp-fb:98 nack
a=rtcp-fb:98 nack pli
a=fmtp:98 profile-id=0
a=rtpmap:99 rtx/90000
a=fmtp:99 apt=98
a=rtpmap:100 VP9/90000
a=rtcp-fb:100 goog-remb
a=rtcp-fb:100 transport-cc
a=rtcp-fb:100 ccm fir
a=rtcp-fb:100 nack
a=rtcp-fb:100 nack pli
a=fmtp:100 profile-id=2
a=rtpmap:101 rtx/90000
a=fmtp:101 apt=100
a=rtpmap:122 VP9/90000
a=rtcp-fb:122 goog-remb
a=rtcp-fb:122 transport-cc
a=rtcp-fb:122 ccm fir
a=rtcp-fb:122 nack
a=rtcp-fb:122 nack pli
a=fmtp:122 profile-id=1
a=rtpmap:102 H264/90000
a=rtcp-fb:102 goog-remb
a=rtcp-fb:102 transport-cc
a=rtcp-fb:102 ccm fir
a=rtcp-fb:102 nack
a=rtcp-fb:102 nack pli
a=fmtp:102 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42001f
a=rtpmap:121 rtx/90000
a=fmtp:121 apt=102
a=rtpmap:127 H264/90000
a=rtcp-fb:127 goog-remb
a=rtcp-fb:127 transport-cc
a=rtcp-fb:127 ccm fir
a=rtcp-fb:127 nack
a=rtcp-fb:127 nack pli
a=fmtp:127 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42001f
a=rtpmap:120 rtx/90000
a=fmtp:120 apt=127
a=rtpmap:125 H264/90000
a=rtcp-fb:125 goog-remb
a=rtcp-fb:125 transport-cc
a=rtcp-fb:125 ccm fir
a=rtcp-fb:125 nack
a=rtcp-fb:125 nack pli
a=fmtp:125 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f
a=rtpmap:107 rtx/90000
a=fmtp:107 apt=125
a=rtpmap:108 H264/90000
a=rtcp-fb:108 goog-remb
a=rtcp-fb:108 transport-cc
a=rtcp-fb:108 ccm fir
a=rtcp-fb:108 nack
a=rtcp-fb:108 nack pli
a=fmtp:108 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f
a=rtpmap:109 rtx/90000
a=fmtp:109 apt=108
a=rtpmap:35 AV1/90000
a=rtcp-fb:35 goog-remb
a=rtcp-fb:35 transport-cc
a=rtcp-fb:35 ccm fir
a=rtcp-fb:35 nack
a=rtcp-fb:35 nack pli
a=rtpmap:36 rtx/90000
a=fmtp:36 apt=35
a=rtpmap:124 H264/90000
a=rtcp-fb:124 goog-remb
a=rtcp-fb:124 transport-cc
a=rtcp-fb:124 ccm fir
a=rtcp-fb:124 nack
a=rtcp-fb:124 nack pli
a=fmtp:124 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=4d0032
a=rtpmap:119 rtx/90000
a=fmtp:119 apt=124
a=rtpmap:123 H264/90000
a=rtcp-fb:123 goog-remb
a=rtcp-fb:123 transport-cc
a=rtcp-fb:123 ccm fir
a=rtcp-fb:123 nack
a=rtcp-fb:123 nack pli
a=fmtp:123 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=640032
a=rtpmap:118 rtx/90000
a=fmtp:118 apt=123
a=rtpmap:114 red/90000
a=rtpmap:115 rtx/90000
a=fmtp:115 apt=114
a=rtpmap:116 ulpfec/90000
a=rtpmap:37 flexfec-03/90000
a=rtcp-fb:37 goog-remb
a=rtcp-fb:37 transport-cc
a=fmtp:37 repair-window=10000000
m=application 9 UDP/DTLS/SCTP webrtc-datachannel
c=IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:2
a=sctp-port:5000
a=max-message-size:262144

RTSP

W przypadku strumienia RTSP polecenie GenerateRtspStream w poleceniu cechy CameraLiveStream zwraca adres URL strumienia i powiązane z nim streamToken:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.GenerateRtspStream",
 "params" : {}
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "streamUrls" : {
   "rtspUrl" : "rtsps://someurl.com/CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...?auth=g.0.streamingToken"
  },
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...",
  "streamToken" : "g.0.streamingToken",
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z"
 }
}

Następnie użyj adresu URL transmisji, aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo z kamery:

rtsps://someurl.com/CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...?auth=g.0.streamingToken

Nie można udostępniać adresów URL transmisji na żywo przy użyciu protokołu RTSP między klientami. Z adresu URL strumienia może korzystać tylko jeden klient w danym momencie. Jeśli w tym samym czasie wielu klientów chce przesyłać strumieniowo z tej samej kamery, polecenia RTSP muszą być wysyłane do każdego z nich, a każdy klient musi używać własnego adresu URL strumienia.

Przedłużanie transmisji na żywo

Sesje transmisji na żywo z kamery mogą trwać tylko 5 minut. Jeśli chcesz przedłużyć czas trwania transmisji na żywo, użyj odpowiedniego polecenia ExtendFormatStream właściwości CameraLiveStream dla wygenerowanego formatu strumienia.

WebRTC


  Przewodowo   

Strumień WebRTC można rozszerzyć tylko w przypadku kamer zasilanych przewodowo. Kamera zasilana z baterii jest podłączona do ładowania przewodowo. Jeśli kamera jest zasilana z baterii, żądanie rozszerzenia aktywnego strumienia WebRTC będzie ignorowane.

Aby rozszerzyć strumień WebRTC, podaj identyfikator sesji multimediów strumienia za pomocą polecenia ExtendWebRtcStream cechy CameraLiveStream:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.ExtendWebRtcStream",
 "params" : {
  "mediaSessionId" : "1Sr2zkty2MoGXCwZa2a88mctQZ..."
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z",
  "mediaSessionId" : "1Sr2zkty2MoGXCwZa2a88mctQZ..."
 }
}

RTSP

Aby rozszerzyć strumień RTSP, użyj polecenia ExtendRtspStream w poleceniu cechy CameraLiveStream, aby uzyskać nowe wartości streamExtensionToken i streamToken:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.ExtendRtspStream",
 "params" : {
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "streamExtensionToken" : "dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "streamToken" : "g.0.newStreamingToken",
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z"
 }
}

Zaktualizuj adres URL transmisji za pomocą tych nowych wartości, aby kontynuować oglądanie transmisji:

rtsps://someurl.com/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?auth=g.0.newStreamingToken

Zatrzymywanie transmisji na żywo

Za każdym razem, gdy nie korzystasz już z transmisji na żywo z kamery, zatrzymaj ją i unieważnij. Aby to zrobić, użyj odpowiedniego polecenia ZatrzymajFormatStream właściwościCameraLiveStreamdla wygenerowanego formatu strumienia.

WebRTC


Aby zatrzymać strumień WebRTC, podaj identyfikator sesji multimediów w poleceniu StopWebRtcStream cechy CameraLiveStream:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.StopWebRtcStream",
 "params" : {
  "mediaSessionId" : "1Sr2zkty2MoGXCwZa2a88mctQZ..."
 }
}

Odpowiedź

{}

RTSP

Aby zatrzymać strumień RTSP, użyj tokena do unieważnienia za pomocą polecenia StopRtspStream w poleceniu trait CameraLiveStream:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.StopRtspStream",
 "params" : {
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
 }
}

Odpowiedź

{}

Błędy

W odniesieniu do tego urządzenia mogą zostać zwrócone następujące kody błędów:

Komunikat o błędzie RPC Rozwiązywanie problemów
Polecenie nie jest obsługiwane. INVALID_ARGUMENT Użyto polecenia transmisji na żywo RTSP w przypadku kamery obsługującej WebRTC bądź użyto polecenia transmisji na żywo WebRTC w przypadku kamery obsługującej RTSP.
Obraz z aparatu nie jest już dostępny do pobrania. DEADLINE_EXCEEDED Obrazy zdarzenia wygasają po 30 sekundach po jego opublikowaniu. Pamiętaj, aby pobrać zdjęcie przed wygaśnięciem ważności.
Identyfikator wydarzenia nie należy do kamery. FAILED_PRECONDITION Użyj prawidłowej wartości eventID zwróconej przez zdarzenie kamery.

Pełną listę kodów błędów interfejsu API znajdziesz w dokumentacji błędów interfejsu API.