Aparat (starsza wersja)

Nest Cam

Wszystkie starsze kamery Nest Cam są obsługiwane przez interfejs Smart Device Management (SDM) API:

 1. Google Nest Cam Indoor
 2. Google Nest Cam Outdoor
 3. Google Nest Cam IQ Indoor
 4. Google Nest Cam IQ Outdoor

Te urządzenia zwracają typ APARATU:

sdm.devices.types.CAMERA

Google Nest Doorbell (starsza wersja) i Google Nest Hub Max również działają jako kamery i mają podobne cechy, ale zwracają odpowiednio typy urządzeń DOORBELL i DISPLAY.

Z kamer wewnętrzna i Google Nest Cam Outdoor można używać zarówno w aplikacji Nest, jak i Google Home, ale nie w obu tych aplikacjach jednocześnie. Gdy kamera jest w aplikacji Nest, obsługuje RTSP. A gdy kamera jest w aplikacji Google Home, obsługuje WebRTC. Pole supportedProtocols cechyCameraLiveStream pokazuje, który format jest obsługiwany. Dokładniejsze wyjaśnienia znajdziesz w artykule pomocy Migracja urządzeń do aplikacji Google Home.

Więcej informacji o funkcjach charakterystycznych dla tych typów urządzeń znajdziesz w przewodnikach dotyczących dzwonka i wyświetlacza.

Cechy

Dokumentacja

Te cechy, polecenia lub zdarzenia są powiązane z tym urządzeniem:

CechaOpisPoleceniaWydarzenia
CameraEventImageTa cecha należy do każdego urządzenia, które obsługuje generowanie obrazów na podstawie zdarzeń.GenerateImage
CameraImageTa cecha należy do każdego urządzenia, które obsługuje robienie zdjęć.
CameraLiveStreamTa cecha należy do każdego urządzenia, które obsługuje transmisje na żywo.GenerateRtspStream
ExtendRtspStream
StopRtspStream
GenerateWebRtcStream
ExtendWebRtcStream
StopWebRtcStream
CameraMotionTa cecha należy do każdego urządzenia, które obsługuje zdarzenia wykrywania ruchu.Ruch
CameraPersonTa cecha należy do każdego urządzenia, które obsługuje zdarzenia wykrywania osób.Osoba
CameraSoundTa cecha należy do każdego urządzenia, które obsługuje zdarzenia wykrywania dźwięku.Dźwięk
InformacjeTa cecha należy do każdego urządzenia w przypadku informacji związanych z urządzeniem.

JSON

Brak cechy w odpowiedzi GET oznacza, że dana cecha lub funkcja nie są obecnie dostępne dla urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Typy urządzeń.

{
 "type" : "sdm.devices.types.CAMERA",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.CameraEventImage" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraImage" : {
   "maxImageResolution" : {
    "width" : 1280,
    "height" : 960
   }
  },
  "sdm.devices.traits.CameraLiveStream" : {
   "maxVideoResolution" : {
    "width" : 640,
    "height" : 480
   },
   "videoCodecs" : ["H264"],
   "audioCodecs" : ["AAC"],
   "supportedProtocols" : ["WEB_RTC"]
  },
  "sdm.devices.traits.CameraMotion" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraPerson" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraSound" : {},
  "sdm.devices.traits.Info" : {
   "customName" : "My device"
  }
 }
}

Obsługa zdarzeń zarejestrowanych przez kamerę

Poniższe zdarzenia mogą być wywoływane przez urządzenia typu APARAT, DOORBELL lub DISPLAYOWA z kamerą, taką jak Google Nest Doorbell (starsza wersja) lub Google Nest Hub Max:

Typ Element Opis
Zdarzenie Zdarzenie ruchu właściwości CameraMotion Kamera wykryła ruch.
Zdarzenie Zdarzenie Person o cechach CameraPerson Kamera wykryła jakąś osobę.
Zdarzenie Zdarzenie dźwięk związane z cechą CameraSound Kamera wykryła dźwięk.
Tak na przykład kamera wykryła ruch:

Ładunek

{
 "eventId" : "1ea431b1-32fd-4a1d-9a81-a2f4bf54a9fd",
"timestamp" : "2019-01-01T00:00:01Z",
"resourceUpdate" : { "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id", "events" : { "sdm.devices.events.CameraMotion.Motion" : { "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...", "eventId" : "pV-Tq1oY8hFaPhCbLhxN1i9SRf...", } } } "userId" : "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
"resourceGroup" : [ "enterprises/project-id/devices/device-id" ] }
Ładunek tego zdarzenia zawiera element eventId, którego można użyć z poleceniem GenerateImage. To polecenie zwraca adres URL pobierania obrazu aparatu powiązanego ze zdarzeniem:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraEventImage.GenerateImage",
 "params" : {
  "eventId" : "Bb5o__kVLO2ZoxEvJXQQ5_J5zB..."
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "url" : "https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "token" : "g.0.eventToken"
 }
}

Pobierz obraz z kamery

Aby pobrać obraz aparatu, wykonaj wywołanie GET w odpowiedzi na polecenie GenerateImage za pomocą token w nagłówku autoryzacji HTTP z autoryzacją podstawową:url

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...

Aby dostosować rozdzielczość pobranego obrazu, użyj parametrów zapytania width lub height. Musisz określić tylko jeden z tych parametrów. Drugi parametr jest skalowany automatycznie zgodnie z formatem obrazu.

Jeśli na przykład obraz kamery wynosi 4:3, to aby pobrać obraz z kamery w rozdzielczości 480 x 360, podaj szerokość lub wysokość:

Szerokość

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?width=480

Wysokość

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?height=360

Obowiązują też inne ograniczenia dotyczące adresu URL pobierania:

 • Jeśli w adresie URL podasz oba parametry, parametr width będzie używany, a height będzie ignorowany.
 • Jeśli w adresie URL nie podasz żadnego z tych parametrów, width będzie używać domyślnej wartości 480.

Informacje o właściwościach obrazu znajdziesz w CameraImage .

Dostęp do transmisji na żywo

Możesz uzyskać dostęp do transmisji na żywo z kamery. Na tym urządzeniu obsługiwane są te formaty strumieniowania:

 • RTSP
 • WebRTC

Pełną listę kamer i obsługiwanych formatów transmisji strumieniowej znajdziesz w artykule Obsługiwane urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo, użyj odpowiedniego polecenia WygenerujFormattransmisję w właściwościCameraLiveStream.

WebRTC


W przypadku strumienia WebRTC wyślij polecenie offerSdp w poleceniu GenerateWebRtcStream w atrybucie CameraLiveStream, aby uzyskać answerSdp:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.GenerateWebRtcStream",
 "params" : {
  "offerSdp" : "offerSdp"
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "answerSdp" : "answerSdp",
  "expiresAt" : "2020-01-04T18:30:00.000Z",
  "mediaSessionId" : "AHF3eXEawlRT3ikCCFOsDqlmzC..."
 }
}

Zalecamy skorzystanie z przykładowej aplikacji internetowej, by dowiedzieć się, jak wygenerować udaną transmisję na żywo. Ten przykład generuje prawidłową wartość offerSdp, która spełnia wszystkie ograniczenia oferty SDP dotyczące kamer Nest.

Oferta SDP dotycząca kamer Nest musi spełniać te ograniczenia:

 • Obsługiwany jest tylko format ujednolicony. Plan B nie jest obsługiwany.
 • Oferta musi zawierać wszystkie wiersze mediów (m=) w tej kolejności:
  1. ścieżkom audio
  2. film,
  3. aplikacja
 • Trickle ICE jest obsługiwany, ale nie wymagany.
 • W przypadku dźwięku obsługiwany jest tylko kodek Opus.
 • Ustawienie dźwięku musi być ustawione na a=recvonly (tylko odbiór).
 • Oferta musi kończyć się znakiem nowego wiersza o wartości \r\n lub \n.

Do wygenerowania transmisji na żywo w ciągu 30 sekund od otrzymania odpowiedzi trzeba użyć usługi answerSdp. W przeciwnym razie wygaśnie ona. Jeśli wiadomość wygaśnie, wykonaj jeszcze raz polecenie GenerateWebRtcStream, aby otrzymać nowy answerSdp.

Otwierając kanały WebRTC na potrzeby transmisji na żywo, pamiętaj, aby utworzyć zarówno kanał danych, jak i kanał wideo.

Zobacz przykład prawidłowej oferty

Niesformatowany:

v=0\r\no=- 2214114893783582286 2 IN IP4 127.0.0.1\r\ns=-\r\nt=0 0\r\na=group:BUNDLE 0 1 2\r\na=extmap-allow-mixed\r\na=msid-semantic: WMS\r\nm=audio 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 111 63 103 104 9 0 8 106 105 13 110 112 113 126\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:0\r\na=extmap:1 urn:ietf:params:rtp-hdrext:ssrc-audio-level\r\na=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time\r\na=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01\r\na=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtpmap:111 opus/48000/2\r\na=rtcp-fb:111 transport-cc\r\na=fmtp:111 minptime=10;useinbandfec=1\r\na=rtpmap:63 red/48000/2\r\na=fmtp:63 111/111\r\na=rtpmap:103 ISAC/16000\r\na=rtpmap:104 ISAC/32000\r\na=rtpmap:9 G722/8000\r\na=rtpmap:0 PCMU/8000\r\na=rtpmap:8 PCMA/8000\r\na=rtpmap:106 CN/32000\r\na=rtpmap:105 CN/16000\r\na=rtpmap:13 CN/8000\r\na=rtpmap:110 telephone-event/48000\r\na=rtpmap:112 telephone-event/32000\r\na=rtpmap:113 telephone-event/16000\r\na=rtpmap:126 telephone-event/8000\r\nm=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97 98 99 100 101 122 102 121 127 120 125 107 108 109 35 36 124 119 123 118 114 115 116 37\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:1\r\na=extmap:14 urn:ietf:params:rtp-hdrext:toffset\r\na=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time\r\na=extmap:13 urn:3gpp:video-orientation\r\na=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01\r\na=extmap:5 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay\r\na=extmap:6 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type\r\na=extmap:7 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing\r\na=extmap:8 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/color-space\r\na=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid\r\na=extmap:10 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:rtp-stream-id\r\na=extmap:11 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:repaired-rtp-stream-id\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtcp-rsize\r\na=rtpmap:96 VP8/90000\r\na=rtcp-fb:96 goog-remb\r\na=rtcp-fb:96 transport-cc\r\na=rtcp-fb:96 ccm fir\r\na=rtcp-fb:96 nack\r\na=rtcp-fb:96 nack pli\r\na=rtpmap:97 rtx/90000\r\na=fmtp:97 apt=96\r\na=rtpmap:98 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:98 goog-remb\r\na=rtcp-fb:98 transport-cc\r\na=rtcp-fb:98 ccm fir\r\na=rtcp-fb:98 nack\r\na=rtcp-fb:98 nack pli\r\na=fmtp:98 profile-id=0\r\na=rtpmap:99 rtx/90000\r\na=fmtp:99 apt=98\r\na=rtpmap:100 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:100 goog-remb\r\na=rtcp-fb:100 transport-cc\r\na=rtcp-fb:100 ccm fir\r\na=rtcp-fb:100 nack\r\na=rtcp-fb:100 nack pli\r\na=fmtp:100 profile-id=2\r\na=rtpmap:101 rtx/90000\r\na=fmtp:101 apt=100\r\na=rtpmap:122 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:122 goog-remb\r\na=rtcp-fb:122 transport-cc\r\na=rtcp-fb:122 ccm fir\r\na=rtcp-fb:122 nack\r\na=rtcp-fb:122 nack pli\r\na=fmtp:122 profile-id=1\r\na=rtpmap:102 H264/90000\r\na=rtcp-fb:102 goog-remb\r\na=rtcp-fb:102 transport-cc\r\na=rtcp-fb:102 ccm fir\r\na=rtcp-fb:102 nack\r\na=rtcp-fb:102 nack pli\r\na=fmtp:102 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42001f\r\na=rtpmap:121 rtx/90000\r\na=fmtp:121 apt=102\r\na=rtpmap:127 H264/90000\r\na=rtcp-fb:127 goog-remb\r\na=rtcp-fb:127 transport-cc\r\na=rtcp-fb:127 ccm fir\r\na=rtcp-fb:127 nack\r\na=rtcp-fb:127 nack pli\r\na=fmtp:127 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42001f\r\na=rtpmap:120 rtx/90000\r\na=fmtp:120 apt=127\r\na=rtpmap:125 H264/90000\r\na=rtcp-fb:125 goog-remb\r\na=rtcp-fb:125 transport-cc\r\na=rtcp-fb:125 ccm fir\r\na=rtcp-fb:125 nack\r\na=rtcp-fb:125 nack pli\r\na=fmtp:125 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:107 rtx/90000\r\na=fmtp:107 apt=125\r\na=rtpmap:108 H264/90000\r\na=rtcp-fb:108 goog-remb\r\na=rtcp-fb:108 transport-cc\r\na=rtcp-fb:108 ccm fir\r\na=rtcp-fb:108 nack\r\na=rtcp-fb:108 nack pli\r\na=fmtp:108 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:109 rtx/90000\r\na=fmtp:109 apt=108\r\na=rtpmap:35 AV1/90000\r\na=rtcp-fb:35 goog-remb\r\na=rtcp-fb:35 transport-cc\r\na=rtcp-fb:35 ccm fir\r\na=rtcp-fb:35 nack\r\na=rtcp-fb:35 nack pli\r\na=rtpmap:36 rtx/90000\r\na=fmtp:36 apt=35\r\na=rtpmap:124 H264/90000\r\na=rtcp-fb:124 goog-remb\r\na=rtcp-fb:124 transport-cc\r\na=rtcp-fb:124 ccm fir\r\na=rtcp-fb:124 nack\r\na=rtcp-fb:124 nack pli\r\na=fmtp:124 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=4d0032\r\na=rtpmap:119 rtx/90000\r\na=fmtp:119 apt=124\r\na=rtpmap:123 H264/90000\r\na=rtcp-fb:123 goog-remb\r\na=rtcp-fb:123 transport-cc\r\na=rtcp-fb:123 ccm fir\r\na=rtcp-fb:123 nack\r\na=rtcp-fb:123 nack pli\r\na=fmtp:123 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=640032\r\na=rtpmap:118 rtx/90000\r\na=fmtp:118 apt=123\r\na=rtpmap:114 red/90000\r\na=rtpmap:115 rtx/90000\r\na=fmtp:115 apt=114\r\na=rtpmap:116 ulpfec/90000\r\na=rtpmap:37 flexfec-03/90000\r\na=rtcp-fb:37 goog-remb\r\na=rtcp-fb:37 transport-cc\r\na=fmtp:37 repair-window=10000000\r\nm=application 9 UDP/DTLS/SCTP webrtc-datachannel\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:2\r\na=sctp-port:5000\r\na=max-message-size:262144\r\n

Sformatowane:

v=0
o=- 2214114893783582286 2 IN IP4 127.0.0.1
s=-
t=0 0
a=group:BUNDLE 0 1 2
a=extmap-allow-mixed
a=msid-semantic: WMS
m=audio 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 111 63 103 104 9 0 8 106 105 13 110 112 113 126
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:0
a=extmap:1 urn:ietf:params:rtp-hdrext:ssrc-audio-level
a=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time
a=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01
a=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid
a=recvonly
a=rtcp-mux
a=rtpmap:111 opus/48000/2
a=rtcp-fb:111 transport-cc
a=fmtp:111 minptime=10;useinbandfec=1
a=rtpmap:63 red/48000/2
a=fmtp:63 111/111
a=rtpmap:103 ISAC/16000
a=rtpmap:104 ISAC/32000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:106 CN/32000
a=rtpmap:105 CN/16000
a=rtpmap:13 CN/8000
a=rtpmap:110 telephone-event/48000
a=rtpmap:112 telephone-event/32000
a=rtpmap:113 telephone-event/16000
a=rtpmap:126 telephone-event/8000
m=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97 98 99 100 101 122 102 121 127 120 125 107 108 109 35 36 124 119 123 118 114 115 116 37
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:1
a=extmap:14 urn:ietf:params:rtp-hdrext:toffset
a=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time
a=extmap:13 urn:3gpp:video-orientation
a=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01
a=extmap:5 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay
a=extmap:6 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type
a=extmap:7 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing
a=extmap:8 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/color-space
a=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid
a=extmap:10 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:rtp-stream-id
a=extmap:11 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:repaired-rtp-stream-id
a=recvonly
a=rtcp-mux
a=rtcp-rsize
a=rtpmap:96 VP8/90000
a=rtcp-fb:96 goog-remb
a=rtcp-fb:96 transport-cc
a=rtcp-fb:96 ccm fir
a=rtcp-fb:96 nack
a=rtcp-fb:96 nack pli
a=rtpmap:97 rtx/90000
a=fmtp:97 apt=96
a=rtpmap:98 VP9/90000
a=rtcp-fb:98 goog-remb
a=rtcp-fb:98 transport-cc
a=rtcp-fb:98 ccm fir
a=rtcp-fb:98 nack
a=rtcp-fb:98 nack pli
a=fmtp:98 profile-id=0
a=rtpmap:99 rtx/90000
a=fmtp:99 apt=98
a=rtpmap:100 VP9/90000
a=rtcp-fb:100 goog-remb
a=rtcp-fb:100 transport-cc
a=rtcp-fb:100 ccm fir
a=rtcp-fb:100 nack
a=rtcp-fb:100 nack pli
a=fmtp:100 profile-id=2
a=rtpmap:101 rtx/90000
a=fmtp:101 apt=100
a=rtpmap:122 VP9/90000
a=rtcp-fb:122 goog-remb
a=rtcp-fb:122 transport-cc
a=rtcp-fb:122 ccm fir
a=rtcp-fb:122 nack
a=rtcp-fb:122 nack pli
a=fmtp:122 profile-id=1
a=rtpmap:102 H264/90000
a=rtcp-fb:102 goog-remb
a=rtcp-fb:102 transport-cc
a=rtcp-fb:102 ccm fir
a=rtcp-fb:102 nack
a=rtcp-fb:102 nack pli
a=fmtp:102 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42001f
a=rtpmap:121 rtx/90000
a=fmtp:121 apt=102
a=rtpmap:127 H264/90000
a=rtcp-fb:127 goog-remb
a=rtcp-fb:127 transport-cc
a=rtcp-fb:127 ccm fir
a=rtcp-fb:127 nack
a=rtcp-fb:127 nack pli
a=fmtp:127 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42001f
a=rtpmap:120 rtx/90000
a=fmtp:120 apt=127
a=rtpmap:125 H264/90000
a=rtcp-fb:125 goog-remb
a=rtcp-fb:125 transport-cc
a=rtcp-fb:125 ccm fir
a=rtcp-fb:125 nack
a=rtcp-fb:125 nack pli
a=fmtp:125 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f
a=rtpmap:107 rtx/90000
a=fmtp:107 apt=125
a=rtpmap:108 H264/90000
a=rtcp-fb:108 goog-remb
a=rtcp-fb:108 transport-cc
a=rtcp-fb:108 ccm fir
a=rtcp-fb:108 nack
a=rtcp-fb:108 nack pli
a=fmtp:108 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f
a=rtpmap:109 rtx/90000
a=fmtp:109 apt=108
a=rtpmap:35 AV1/90000
a=rtcp-fb:35 goog-remb
a=rtcp-fb:35 transport-cc
a=rtcp-fb:35 ccm fir
a=rtcp-fb:35 nack
a=rtcp-fb:35 nack pli
a=rtpmap:36 rtx/90000
a=fmtp:36 apt=35
a=rtpmap:124 H264/90000
a=rtcp-fb:124 goog-remb
a=rtcp-fb:124 transport-cc
a=rtcp-fb:124 ccm fir
a=rtcp-fb:124 nack
a=rtcp-fb:124 nack pli
a=fmtp:124 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=4d0032
a=rtpmap:119 rtx/90000
a=fmtp:119 apt=124
a=rtpmap:123 H264/90000
a=rtcp-fb:123 goog-remb
a=rtcp-fb:123 transport-cc
a=rtcp-fb:123 ccm fir
a=rtcp-fb:123 nack
a=rtcp-fb:123 nack pli
a=fmtp:123 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=640032
a=rtpmap:118 rtx/90000
a=fmtp:118 apt=123
a=rtpmap:114 red/90000
a=rtpmap:115 rtx/90000
a=fmtp:115 apt=114
a=rtpmap:116 ulpfec/90000
a=rtpmap:37 flexfec-03/90000
a=rtcp-fb:37 goog-remb
a=rtcp-fb:37 transport-cc
a=fmtp:37 repair-window=10000000
m=application 9 UDP/DTLS/SCTP webrtc-datachannel
c=IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:2
a=sctp-port:5000
a=max-message-size:262144

RTSP

W przypadku strumienia RTSP polecenie GenerateRtspStream z polecenia trait CameraLiveStream zwraca adres URL strumienia i powiązanego elementu streamToken:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.GenerateRtspStream",
 "params" : {}
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "streamUrls" : {
   "rtspUrl" : "rtsps://someurl.com/CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...?auth=g.0.streamingToken"
  },
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...",
  "streamToken" : "g.0.streamingToken",
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z"
 }
}

Następnie użyj adresu URL transmisji, aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo z kamery:

rtsps://someurl.com/CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...?auth=g.0.streamingToken

Adresów URL transmisji na żywo z protokołem RTSP nie można udostępniać między klientami. Adresu URL transmisji może używać tylko jeden klient naraz. Jeśli wielu klientów chce jednocześnie przesyłać dane z tej samej kamery, polecenia RTSP muszą być wysyłane do każdego z nich, a każdy klient musi używać własnego adresu URL strumienia.

Przedłużanie transmisji na żywo

Sesje transmisji na żywo z kamery trwają tylko 5 minut. Jeśli chcesz przedłużyć czas trwania transmisji na żywo, użyj odpowiedniego polecenia ExtendFormatStream w właściwości CameraLiveStream dla wygenerowanego formatu transmisji.

WebRTC


  Przewodowe   

Strumień WebRTC można przedłużyć tylko w przypadku kamer przewodowych. Kamera zasilana baterią podczas ładowania jest uznawana za zasilaną kablem. Jeśli kamera jest zasilana z baterii, żądanie rozszerzenia aktywnego strumienia WebRTC jest ignorowane.

Aby rozszerzyć strumień WebRTC, określ identyfikator sesji multimediów strumienia za pomocą polecenia ExtendWebRtcStream cechy CameraLiveStream:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.ExtendWebRtcStream",
 "params" : {
  "mediaSessionId" : "AHF3eXEawlRT3ikCCFOsDqlmzC..."
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z",
  "mediaSessionId" : "AHF3eXEawlRT3ikCCFOsDqlmzC..."
 }
}

RTSP

Aby rozszerzyć strumień RTSP, użyj polecenia ExtendRtspStream polecenia trait CameraLiveStream w celu pobrania nowych wartości streamExtensionToken i streamToken:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.ExtendRtspStream",
 "params" : {
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
 }
}

Odpowiedź

{
 "results" : {
  "streamExtensionToken" : "dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "streamToken" : "g.0.newStreamingToken",
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z"
 }
}

Aby nadal wyświetlać transmisję na żywo, zaktualizuj adres URL transmisji, podając nowe wartości:

rtsps://someurl.com/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?auth=g.0.newStreamingToken

Kończenie transmisji na żywo

Za każdym razem, gdy nie korzystasz już z transmisji na żywo z kamery, przerwij ją i unieważnij transmisję. Aby to zrobić, użyj odpowiedniego polecenia StopFormatStream w właściwościCameraLiveStreamdla wygenerowanego formatu transmisji.

WebRTC


Aby zatrzymać strumień WebRTC, podaj identyfikator sesji multimedialnej w poleceniu StopWebRtcStream w właściwości CameraLiveStream:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.StopWebRtcStream",
 "params" : {
  "mediaSessionId" : "AHF3eXEawlRT3ikCCFOsDqlmzC..."
 }
}

Odpowiedź

{}

RTSP

Aby zatrzymać strumień RTSP, użyj tokena do unieważnienia za pomocą polecenia StopRtspStream polecenia trait CameraLiveStream:

Prośba

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.StopRtspStream",
 "params" : {
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
 }
}

Odpowiedź

{}

Błędy

W przypadku tego urządzenia mogą zostać zwrócone następujące kody błędów:

Komunikat o błędzie RPC Rozwiązywanie problemów
Kamera nie jest dostępna do transmitowania. FAILED_PRECONDITION Kamera jest offline lub nie można jej przesyłać strumieniowo z powodu problemu technicznego.
Polecenie nie jest obsługiwane. INVALID_ARGUMENT W przypadku kamery obsługującej WebRTC użyto polecenia transmisji na żywo RTSP lub polecenia transmisji na żywo z WebRTC w przypadku kamery obsługującej protokół RTSP.
Zdjęcie z aparatu nie jest już dostępne do pobrania. DEADLINE_EXCEEDED Obrazy zdarzeń wygasają po 30 sekundach od opublikowania zdarzenia. Pamiętaj, aby pobrać obraz przed wygaśnięciem ważności.
Identyfikator zdarzenia nie należy do kamery. FAILED_PRECONDITION Użyj prawidłowej wartości eventID zwróconej przez zdarzenie kamery.

Pełną listę kodów błędów interfejsu API znajdziesz w dokumentacji kodu błędu interfejsu API.