Schemat informacji

Nest Cam (starsza wersja) Nest Cam (zewnętrzna lub wewnętrzna, na baterie) Nest Cam z reflektorem Nest Cam (zewnętrzna){/10Nest Cam{/10{/10do użytku wewnętrznego{/10{/10

sdm.devices.traits.Info

Ta cecha należy do każdego urządzenia, aby uzyskać informacje związane z tym urządzeniem.

Pola

Pole Opis Typ danych
customName Niestandardowa nazwa urządzenia.

Odpowiada wartości etykiety urządzenia w aplikacji Nest.

string
Przykład: „Moje urządzenie”

Przykładowe żądanie i odpowiedź GET

Prośba

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

Odpowiedź

{
  "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
  "traits" : {
    "sdm.devices.traits.Info" : {
      "customName" : "My device"
    }
  }
}

Polecenia

Nie ma dostępnych poleceń dla tej cechy.

Błędy

Pełną listę kodów błędów interfejsu API znajdziesz w dokumentacji błędów interfejsu API.