Schemat obrazu z aparatu

Nest Cam (starsza wersja) Nest Hub Max Nest Doorbell (starsza wersja) 

sdm.devices.traits.CameraImage

Ta cecha należy do każdego urządzenia, które pozwala robić zdjęcia.

Pola

Pole Opis Typ danych
maxImageResolution Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu. ImageResolution

Rozdzielczość obrazu (maxImageDefinition)

Pole Opis Typ danych
width Maksymalna szerokość obrazu. Może być też używany jako parametr zapytania w adresie URL pobierania. int32
Przykład: 1280
height Maksymalna wysokość obrazu. Może być też używany jako parametr zapytania w adresie URL pobierania. int32
Przykład: 960

Przykładowe żądanie i odpowiedź GET

Prośba

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

Odpowiedź

{
 "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.CameraImage" : {
   "maxImageResolution" : {
    "width" : 1280,
    "height" : 960
   }
  }
 }
}

Polecenia

Nie ma dostępnych poleceń dla tej cechy.

Błędy

Pełną listę kodów błędów interfejsu API znajdziesz w dokumentacji błędów interfejsu API.