GOOGLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ HİZMETLERİ HİZMET ŞARTLARI

Bu Google Mobil Uygulama Geliştiricisi Hizmetleri Hizmet Şartları, Google Mobil Uygulama Geliştiricisi Hizmetleri Politikaları ve Google API'sı Hizmet Şartları (bu "Sözleşme"), Google Inc. ("Google") ve Hizmeti kullanan kişi veya tüzel kişi ("Siz") arasında geçerlidir. Google Mobil Uygulama Geliştiricisi Hizmetleri'ni ( "Hizmet") kullanımınız bu sözleşmeye tabidir. “KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE TIKLAYARAK, KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLAYARAK VE/VEYA HİZMETİ KULLANARAK, BİR HESAP İÇİN UYGUN OLDUĞUNUZU VE HİZMETİN BU HÜKÜM VE KOŞULLARININ TAMAMININ (“SÖZLEŞME”) SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLMASINI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. Yukarıdakileri teyiden, Taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

1. TANIMLAR.

"Hesap" , Hizmete ilişkin hesabı ifade eder.

"Gizli Bilgi" bir tarafça diğer tarafa yazılı olarak açıklanan ve “gizli” olduğu belirtilen ya da sözlü olarak açıklanan ve beş iş günü içinde yazıya dökülerek "gizli" olduğu belirtilen özel veri ve bilgileri içerir. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, Gizli Bilgi genel kamuoyu tarafından bilinen veya bilinir hale gelen, bir tarafça açıklanmadan önce alan tarafın zaten elinde olan ya da alan tarafça Gizli Bilgi kullanılmadan bağımsız olarak geliştirilen bilgileri içermeyecektir.

"Müşteri Verileri" , Hizmet’i kullanırken topladığınız, işlediğiniz veya sakladığınız, Kullanıcıların özelliklerine ve faaliyetlerine ilişkin verileri ifade eder.

"Belgeler" , çevrimiçi olarak veya başka şekilde sunulan belgeler dahil olmak üzere, Google tarafından İşleme Yazılımı ile birlikte kullanmanız için Hizmetle birlikte Size sunulan özel belgeleri ifade eder.

"SDK" , Müşteri Verileri toplamak için bir Uygulamada kullanılan veya bir Uygulamaya dahil edilen Google Mobil Uygulama Geliştiricisi Hizmetleri Yazılım Geliştirme Kiti ile buna ilişkin olarak Size sunulan düzeltmeleri, güncelleştirmeleri ve yükseltmeleri ifade eder.

"İsabet" , Müşteri Verilerini analiz eden ve Raporlar oluşturan Google sunucu tarafı yazılımını ve buna ilişkin tüm yükseltmeleri ifade eder.

"Uygulama" , Hizmete veri gönderen tüm uygulamaları veya diğer kaynakları ifade eder. Tüm Uygulamaların Sizin kontrolünüzde olması gerekir.

"Gizlilik Politikası" , bir Uygulamadaki gizlilik politikasını ifade eder.

"Rapor" , kullanımınıza sunulan sonuç analizini ifade eder.

"Sunucular" Google (veya yüzde yüz iştirakleri) tarafından kontrol edilen ve İşleme Yazılımı ve Müşteri Verilerinin saklandığı sunucuları ifade eder.

"Yazılım" , SDK ve İşletme Yazılımını ifade eder.

"Üçüncü Taraf", (i) Hesabınıza erişim sağladığınız üçüncü bir tarafı veya (ii) adına bilgi toplamak için Hizmeti kullandığınız üçüncü bir tarafı ifade eder.

"Kullanıcılar", Uygulamalarınızın kullanıcılarını ifade eder.

"İçerir" ifadesi, "içerir ancak bununla sınırlı değildir" anlamına gelir.

2. ÜCRETLER VE HİZMETLER.

Google, zaman zaman Hizmete ilişkin ücretleri ve ödeme politikalarını değiştirebilir. Ücret veya ödeme politikası değişiklikleri https://developers.google.com/mobile/terms adresinde yayınlanacak olup, kabul etmeniz halinde geçerli olacaktır. Aksi belirtilmediği sürece, tüm ücretler Amerikan Doları üzerinden fiyatlandırılacaktır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, ödenmemiş herhangi bir bakiye derhal muaccel olacaktır ve Google tarafından maruz kalınan tahsilat masrafları (avukat ücretleri dahil) bakiye borca eklenerek kredi kartınızdan çekilebilecek veya AdWords hesabınızla ilişkili başka bir faturalandırma mekanizmasından tahsil edilebilecektir.

3. ÜYE HESABI, ŞİFRE VE GÜVENLİK.

Hizmete kaydolmanız için e-posta adresiniz (kullanıcı adı) ve şifreniz dahil olmak üzere kayıt formunda istenen güncel, tam ve doğru bilgileri Google’a sunarak kayıt işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Şifrelerinizin gizliliğini korumalısınız; hesabınızın sizin tarafınızdan ve üçüncü bir tarafça kullanılması konusundaki tüm sorumluluk size aittir. Hesabınız altında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden yalnızca Siz sorumlusunuz. Hesabınızın izinsiz kullanıldığını veya başka bir güvenlik ihlalini öğrendiğiniz anda durumu Google’a bildirmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Google’ın (veya yüzde yüz iştiraklerinin) destek personeli, Size teknik veya faturalandırma konularında yardım sunmak dahil olmak üzere, Hizmete bakım yapmak veya Hizmeti geliştirmek için zaman zaman Hesabınız altında Hizmette oturum açabilir.

4. MÜNHASIR OLMAYAN LİSANS.

Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, (a) Google, bu Sözleşme ile Size veya Üçüncü Taraflara ait Uygulamalar için yalnızca Hizmeti kullanmak amacıyla gerekli olduğunda SDK'yı yüklemeniz, kopyalamanız ve kullanmanız için sınırlı, iptal edilebilir, münhasır olmayan ve alt lisansı verilemez bir lisans vermektedir ve (b) Raporlarınıza uzaktan erişebilir, onları görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. (i) Yazılım veya Belgeleri kopyalayamaz, değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez veya başka şekillerde bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamazsınız; (ii) Yazılım üzerinde ters mühendislik, derlemeyi çözme, kaynak koda dönüştürme işlemleri yapamaz veya başka şekillerde yazılımın kaynak kodunu öğrenmeyi deneyemezsiniz (bulunduğunuz yargı alanında yürürlükte olan kanunların açık bir şekilde izin verdiği haller dışında); (iii) Yazılım, Belgeler veya Hizmet ile ilgili hakları kiralayamaz, satamaz, devredemez veya herhangi bir şekilde aktaramazsınız; (iv) Yazılım üzerinde bulunan veya Hizmet tarafından yerleştirilen herhangi bir mülkiyet bildirimini veya etiketini kaldıramazsınız ya da (v) Hizmetin veya Yazılımın işleyişini engelleyen veya engellemeyi deneyen herhangi bir cihazı, yazılımı ya da prosedürü kullanamaz, yayınlayamaz, iletemez veya uygulamaya koyamaz ve herhangi bir üçüncü tarafın burada listelenen işlemleri yapmasına izin veremezsiniz. Belgeleri, Yazılımı, Hizmeti ve Raporları kullanırken veya bunlara erişirken tüm geçerli kanunlara, düzenlemelere ve Üçüncü taraflarla yaptığınız sözleşmelere uymalısınız.

5. GİZLİLİK.

Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla olan durumlar dışında ya da kanun, yönetmelik veya mahkeme emri ile zorunlu kılınmadıkça, önceden yazılı izni olmaksızın diğer tarafın Gizli Bilgilerini kullanmayacak veya açıklamayacaktır. Gizli Bilgiyi bu şekilde açıklamaya zorlanan taraf, söz konusu bilgiyi açıklamadan önce mümkün olan en kısa sürede bunu karşı tarafa bildirecektir.

6. BİLGİ EDİNME HAKLARI VE TANITIM.

Google ve yüzde yüz iştirakleri, ( www.google.com/intl/tr/policies/privacy)adresinde veya zaman zaman Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL’de bulunan) Gizlilik Politikasının hükümlerine tabi olarak, Hizmeti kullanımınız sırasında toplanan bilgileri saklayıp kullanabilir. Google (i) onayınızı almadığı; (ii) kanun uyarınca gerekli olduğuna karar vermediği ya da söz konusu bilgilerin erişimi, korunması veya açıklanmasının Google, kullanıcıları veya kamuoyunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için makul nedenlerle gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanmadığı ya da (iii) verilerin Google tarafından belirtilenin dışında kullanılması veya paylaşılmasını engelleyen katı kısıtlamalarla söz konusu bilgileri Google adına işleri (ör. faturalama veya veri saklama) yapması için belirli sınırlı koşullar altında üçüncü taraflara vermediği takdirde Müşteri Verilerinizi veya herhangi bir üçüncü taraf Müşteri Verilerini üçüncü bir tarafla paylaşmayacaktır. Söz konusu bilgiler üçüncü taraflarla paylaşıldığında bu, söz konusu tarafların bu bilgileri yalnızca Google'ın talimatlarına göre ve bu Sözleşmeye ve uygun gizlilik ve güvenlik tedbirlerine uygun olarak işlemesini zorunlu kılan anlaşmalara tabidir.

7. GİZLİLİK.

Kişisel olarak bir bireyi tanımlayan herhangi bir veriyi (ör. isim, e-posta adresi veya fatura bilgileri) veya Google tarafından makul bir şekilde bu tür bilgilere bağlanabilecek diğer verileri izlemek, toplamak veya yüklemek için bu Hizmeti kullanamazsınız (ve üçüncü şahısların kullanmasına izin veremezsiniz). Uygun Gizlilik Politikasına bağlı kalmalı ve Kullanıcılardan alınan bilgilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılması ile ilgili geçerli tüm yasalara, politikalara ve düzenlemelere riayet etmelisiniz. Bir gizlilik politikası yayınlamalı ve bu politikada veri toplamak için çerez, mobil cihaz tanımlayıcıları (ör. Android Advertising Identifier veya iOS için Advertising Identifier) veya benzer bir teknoloji kullandığınızı belirtmelisiniz. Bir gizlilik politikası yayınlamalı ve bu politikada veri toplamak için çerez, mobil cihaz tanımlayıcıları (ör. Android Advertising Identifier veya iOS için Advertising Identifier) veya benzer bir teknoloji kullandığınızı belirtmelisiniz. Hizmet kullanımını ve Hizmetin verileri nasıl toplayıp işlediğini açıklamalısınız. Bu, "İş ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda Google verileri nasıl kullanır?" sitesine ( www.google.com/policies/privacy/partners/ adresinde veya Google'ın zaman zaman sağlayabileceği başka bir URL'de yer alır) yönlendiren fark edilir bir bağlantı göstererek yapılabilir. Kullanıcının cihazındaki çerezlerin ve diğer bilgilerin saklanması ve bunlara erişilmesi (Hizmetle ilişkili olarak bu tür bir etkinlik gerçekleştiğinde ve bu tür bilgileri vermenin ve böyle bir izni almanın yasalarca gerektiği durumda) ile ilgili net ve kapsamlı bilgileri Kullanıcıya iletmek ve bu konuda Kullanıcının iznini almak için ticari açıdan makul girişimlerde bulunmalısınız.

Hizmetin parçası olan hiçbir gizlilik özelliğini atlamaya çalışmamalısınız.

Diğer tüm DoubleClick veya Google ürünlerine erişiminiz ve bu ürünleri kullanımınız, söz konusu hizmetin Sizinle Google arasındaki tüm geçerli şartlarına tabidir.

8. TAZMİNAT.

(i) İşbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm veya koşulunu ihlâlinizden, (ii) Hizmeti kullanmanızdan, (iii) Hizmet ile ilgili kanun, kural veya düzenlemeleri ihlâlinizden, (iv) Sizin tarafınızdan Hizmet, Yazılım veya Raporların herhangi bir özelliği ile ilgili Üçüncü Şahıslar’a yapılan yapılan herhangi bir veyan veya verilen garanti, (v) bir Üçüncü Şahıs tarafından veya Üçüncü Şahıs adına doğrudan veya dolaylı olarak Sizin Hizmet, Yazılım veya Raporları kullanımınıza ilişkin yapılan talep veya iddialar, (vi) Üçüncü Şahıslara karşı olan gizlilik yükümkülüklerinizin ihlali, ve (vii) Hizmet, Yazılım veya Rapor ile ilgili herangi bir Üçüncü Şahsın fiilleri veya ihmalleri ile ilgili marka özelliklerinizden dolayı veya bunlarla bağlantılı olarak Google ya da yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aracıları veya iştiraklerine karşı başlatılan tüm üçüncü taraf hak talepleri, davaları ve muamelelerini ve Google ya da yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aracıları veya iştirakleri tarafından maruz kalınan ilgili tüm yükümlülükleri, zararları, uzlaşmaları, cezaları, para cezalarını, (makul avukatlık ücretleri ve diğer dava masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) masraf veya harcamaları, tüm masraflar kendinize ait olmak kaydıyla Google ve yüzde yüz iştiraklerine tazmin etmeyi, Google'ı bunlara karşı savunmayı ve bunlardan zarar görmemesini sağlamayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu tür bir durumda, Google söz konusu hak talebi veya davaya ilişkin olarak tarafınıza yazılı bildirimde bulunacaktır. Bir hak talebine karşı yapılacak savunmada gereken şekilde tam bir işbirliği yapmalısınız. Google, masrafları kendine ait olmak kaydıyla, Sizin tarafınızdan tazminata tabi bir hususun münhasır savunma ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar.

9. ÜÇÜNCÜ TARAFLAR.

Hizmeti herhangi bir Üçüncü Taraf adına kullanıyorsanız veya Üçüncü bir taraf Hizmeti Hesabınız üzerinden kullanıyorsa, Google'a bunu yapması için yetki vermiş olup olmadığınıza bakılmaksızın, (a) Üçüncü Taraf adına hareket etmeye ve bu Sözleşmeyi ve Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinizi Üçüncü Taraf üzerinde bağlayıcı kılmaya yetkili olduğunuzu, (b) Google'ın Üçüncü Tarafla, Üçüncü Tarafın Uygulamalarına ilişkin tüm Müşteri Verilerini paylaşabileceğini ve (c) Üçüncü Tarafın Müşteri Verilerini, Üçüncü Tarafın izni olmadan başka bir tarafa ifşa etmeyeceğinizi beyan ve temin etmiş olursunuz.

10. GARANTİ REDDİ.

UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ EN AZAMİ ÖLÇÜDE BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA İFADE EDİLENLERİN HARİCİNDE, TİCARİ KULLANILABİLİRLİK, BELLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK VE İHLALDEN ARİLİK DE DAHİL OLMAK ÜZERE GOOGLE SARİH, ZIMNİ, KANUNİ VEYA SAİR HİÇBİR TÜR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, GOOGLE GELİR KAYBINDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZAİ TAZMİNAT GEREKTİREN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU DURUM, GOOGLE'A VE/VEYA YAN KURULUŞLARINA VE SATIŞ ORTAKLARINA BU TÜR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA VE DOĞRUDAN ZARARLAR TELAFİ EDİLEMESE BİLE GEÇERLİDİR. GOOGLE’IN (VE TAMAMIYLA SAHİP OLUNAN YAN KURULUŞLARININ) BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLAN BİR İDDİA, TALEP VEYA DAVADAN KAYNAKLANAN ZARAR VEYA KAYIPLAR İÇİN SİZE VE BAŞKA BİR TARAFA KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 500 AMERİKAN DOLARINI GEÇMEYECEKTİR.

12. MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM.

Buradaki yazılım ve tüm fikri mülkiyet haklarını kapsayan Hizmet, Google (ve tek mülkiyetli bağlı şirketleri) mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu Sözleşmede Yazılım ile ilgili açık bir şekilde Size verilmeyen tüm haklar saklıdır ve sınırlama olmaksızın Google’nin (ve tek mülkiyetli bağlı şirketleri) Yazılım ve Dokümantasyonun tek sahibi olma hakkı dahil olmak üzere Google ve lisans verenlerin mahiyetindedir. Yukarıdaki bilgilerin genelini sınırlamaksızın, aşağıdaki durumları gerçekleştirmeyeceğinizi (ve üçüncü şahsın gerçekleştirmesine izin vermeyeceğinizi) taahhüt edersiniz: (a) bu Sözleşme kapsamında verilen lisans kapsamı dışındaki Hizmet veya Yazılımını alt lisans olarak vermek, dağıtmak veya kullanmak; (b) Yazılımı kopyalamak, modifiye etmek, adapte etmek, dönüştürmek, ters mühendislik, kaynak kod oluşturma veya kaynak koduna dönüştürme işlemleri ile türev çalışmalar hazırlamak veya Hizmet ile ilgili herhangi bir kaynak kod veya ticari sırları keşfetmeye yönelik girişimde bulunmak; (c) Yazılım veya Hizmet ile ilgili hakları kiralamak, kiraya vermek, satmak, devretmek veya transfer etmek; (d) Yazılım veya Hizmetin çalışmasına müdahale eden veya müdahale etmeye çalışan herhangi bir cihaz, yazılım veya rutini kullanmak, postalamak, yayınlamak veya tanıtmak; (e) Google tarafından açık bir yazılı onay olmaksızın herhangi bir amaç için Hizmet ile ilgili ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri veya herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını kullanmak; (f) Google (veya tek mülkiyetli bağlı şirketleri, duruma göre) adına olanlar dışında Google (veya tek mülkiyetli bağlı şirketleri) ile bağlantılı ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri, telif hakları veya diğer mülkiyet haklarını tescil ettirmek, tescil ettirmeye çalışmak veya tescil ettirmeye çalışan başka bir kişiye yardımcı olmak; (g) Hizmette veya Hizmet ile bağlantılı herhangi bir maddede yer alan telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarının bilgisini kaldırmak, gizlemek veya değiştirmek; veya (h) bu Sözleşme süresi boyunca veya bu sürenin bir yıl sonrasına kadar başvurusu yapılan herhangi bir davada patent ihlaline bağlı olarak Hizmetin herhangi bir kısmı için tedbir kararı aldırmaya çalışmak.

13. ABD HÜKÜMETİNİN HAKLARI.

Hizmet kullanımı (Savunma Bakanlığı alımları için) 48 C.F.R. 227.7202-4 ve (Savunma Bakanlığı dışındaki alımlar için) 48 C.F.R. 2.101 ile 12.212'ye göre ABD Hükümeti tarafından veya adına ya da bir ABD Hükümeti ana yüklenicisi veya (herhangi bir seviyedeki) alt yüklenicisi tarafından alınırsa, Yazılım veya Belgeleri kullanma, değiştirme, kopyalama, yayma, çalıştırma, görüntüleme veya açıklama hakları dahil olmak üzere Hükümetin Yazılımdaki hakları, her açıdan bu Sözleşmede öngörülen ticari lisans hakları ve kısıtlamalarına tabi olacaktır.

14. SÜRE ve FESİH.

Herhangi bir bildirim olmaksızın iki taraf da istediği zaman bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu Sözleşme feshedildiğinde Google Hizmet sunmayı durdurur, Siz de Hizmete erişiminizi sonlandırırsınız. Fesih durumunda (a) herhangi bir kullanım ücretinin veya başka ücretlerin iadesini alamazsınız ve (b) fesih tarihine kadar alınan Hizmete ilişkin borçlar derhal ve tümüyle muaccel hale gelir ve (c) geçmiş Rapor verilerinize artık ulaşamazsınız.

15. HİZMET ŞARTLARINDA VE DİĞER POLİTİKALARDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Google, Hizmet ile ilgili bu şartları veya herhangi bir ek şartı değiştirebilir (örneğin, yasalardaki veya Hizmet'teki değişiklikleri yansıtmak için). Şartları düzenli olarak incelemeniz gerekir. Google, bu koşullarda yapılan değişikliklerin bildirimini https://developers.google.com/mobile/terms adresinde, Google Mobil Geliştirici Hizmetleri Politikaları ile ilgili olanları https://developers.google.com/mobile/policy adresinde, bu şartlarda bahsi geçen diğer politikalardaki değişikliklerin bildirimlerini ise söz konusu politikaların ilgili URL'lerinde yayınlayacaktır. Değişiklikler geçmişe dönük olarak uygulanmaz ve yayınlandıktan en az 14 gün sonra yürürlüğe girer. Değiştirilen Hizmet şartlarını kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanmayı sonlandırmalısınız. (i) Yazılı değilse ve Google'ın tam yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmadıysa, (ii) güncellenmiş şartları İnternet üzerinden kabul etmezseniz ya da (iii) Google, Sözleşmede veya Hizmetin tabi olduğu politikalarda değişiklik yapıp bunu yayınladıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmezseniz, bu Sözleşmede yapılan hiçbir değişiklik veya düzenleme bağlayıcı olmayacaktır.

16. MUHTELİF HÜKÜMLER; UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME.

Google, ifası makul kontrolü dışındaki nedenlerle taahhütlerini ifadan engellendiği veya geciktirildiği ölçüde bu Sözleşme kapsamında ifadan muaf tutulacaktır. Bu Sözleşme (taraflarca yazılı olarak kabul edilen değişiklikleri dahildir), konusu ile ilgili olarak aramızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup taraflar arasındaki önceki tüm anlaşma ve beyanların yerine geçmektedir. Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm tarafların amacını yansıtmak için izin verilen azami ölçüde uygulanabilir olacak şekilde değiştirilecektir ve bu Sözleşmenin geri kalan kısmı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın, Kaliforniya eyaleti kanunlarına tabi olacak ve söz konusu kanunlara göre yorumlanacaktır. Yabancı kanun, kural ve düzenlemeler ile Kaliforniya kanun, kural ve düzenlemeleri arasında bir çelişki olması halinde, Kaliforniya kanun, kural ve düzenlemeleri geçerli olacaktır. Tarafların her biri Kaliforniya, Santa Clara İlinde bulunan mahkemelerin münhasır ve şahsi yargı yetkisini kabul etmektedir. Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Bilgisayar Bilgileriyle İlgili Standart İşlemler Kanunu bu Sözleşme için geçerli olmayacaktır. Yazılım ABD İhracat Düzenlemeleri kontrolüne tabidir ve ambargo uygulanan ülkeler veya kişiler tarafından ihraç edilemez veya kullanılamaz. Google'a bulunulacak bildirimler, birinci sınıf posta veya uçak postası yoluyla ya da kurye ile Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA adresine gönderilmeli ve bir kopyası da Hukuk Departmanına iletilmelidir; bu bildirimlerin alınması üzerine tebliğ edildiği kabul edilecektir. Bir temerrütten feragat edilmesi müteakip bir temerrütten feragat edildiği anlamına gelmez. Google'ın ön yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı devredemez veya başka bir şekilde aktaramazsınız; bu tür bir girişim geçersizdir. Google ile Sizin aranızdaki ilişki bir yasal ortaklık ilişkisi değil bağımsız yüklenici ilişkisidir. Bu Sözleşme, tarafların halefleri ve devralanları üzerinde bağlayıcı olacak ve onlar lehine hüküm ifade edecektir. Bu Sözleşmenin aşağıdaki bölümleri herhangi bir fesihten sonra geçerliliğini koruyacaktır: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ve 16.

Son güncelleme tarihi: 2015-09-01